OECD-DAC-statistikk viser at Norge er 8.største bistandgiver (høyre graf) og 3. størst når det gjelder andel av bruttonasjonalinntekt (BNI) (venstre graf)

Norge er 8. største bistandsgiver

Bistanden utgjorde 0,99 prosent av Norges bruttonasjonalinntekt i 2014. Totalt var det en nedgang på 500 millioner dollar i forhold til 2013, viser ferske tall fra OECD-DAC. Internasjonal bistand er på et stabilt nivå, men mindre penger går til verdens fattigste land.

Totalt ga medlemslandene til Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) 135 milliarder dollar i utviklingshjelp i 2014. Med prisstigning og valutakurser tatt i beregning, er det en liten nedgang i forhold til året før.

Bare 25 milliarder dollar av bistanden gikk til verdens fattigste land. Det var en nedgang på 16 prosent. Humanitær bistand økte med 22 prosent i forhold til året før - til 13 milliarder dollar. Dette kommer fram av statistikken som OECDs utviklingskomite offentliggjorde i går.

– Bør økes

Kirkens Nødhjelp mener det er bekymringsfullt at andelen OECD-bistand til fattige land går ned. Organisasjonen mener at det på sikt bør innføres et mål om at minst 50 prosent av norsk bistand bør gå til fattige land. De påpeker at regjeringer i OECD-landene har blitt enige om at andelen bistand til lavinntektsland skal økes og trenden snus.

– Det er derfor naturlig at Norge med statsbudsjettet for 2016 viser vei og bidrar til en økning av den norske bistanden som går til lavinntektsland, påpeker utviklingspolitisk leder i Kirkens Nødhjelp, Wenche Fone.

– 2015 blir året der den norske regjeringen kan vise om de fortsatt vil føre en bistandspolitikk der fattige lands interesser og behov er førende. Dette vil bli viktig både i kriterier og begrunnelse for fokusland og for stortingsmeldingen om privat sektor, sier Fone.

OECD-DAC tror det blir en økning i overføringer til de fattigste landene i inneværende år.

Norges plass

Norge er nå den 8. største bistandsgiveren i verden. Desidert størst er USA (32,7 milliarder dollar) etterfulgt av Storbritannia, Tyskland, Frankrike, Japan, Sverige og Nederland.

Sveriges bistand utgjorde 1,01 prosent av BNI, mens Danmark ga bare 0,85 prosent av BNI. Det er bare Sverige, Luxembourg, Norge og Danmark som gir mer enn 0,7 prosent av BNI i bistand – noe som er FN-målet. Storbritannia gir nøyaktig 0,7 prosent.

De forente arabiske emiratene er ikke med i OECD, men melder inn hva de gir i bistand. De skal ha bevilget 1,17 prosent av BNI til internasjonal utvikling i 2014.

Mens 13 land økte bistanden i 2014 var det 15 land som kuttet i bevilgningene, blant disse var Australia, Canada, Frankrike og Japan.

–  Mange rike land oppfyller ikke sine løfter om å bidra til å avskaffe fattigdom i verden, sier Max Lawson i Oxfam i en kommentar.

OECD-statistikken viser har Norge hadde en reell nedgang i bistand fra 2013 til 2014 på 4,3 prosent. Tallet for 2013 var 5581 millioner dollar, mens det var 5024 millioner dollar i 2014. Nedgangen skyldes at det var ekstra store utbetalinger til skogprosjektet i Brasil i 2013.

Fredag legger Norad fram tallene for norsk bistand i 2014.

** Bruttonasjonalinntekt (BNI) er et mål på et lands samlede inntekter. Bruttonasjonalinntekt er summen av Bruttonasjonalprodukt (BNP), netto formuesinntekter fra utlandet og netto lønnsinntekter til privatpersoner fra utlandet. I internasjonale sammenlikninger av hvor mye ulike land anvender til bistand, brukes bistandens andel av giverlandenes bruttonasjonalinntekt som målestokk.

Publisert: 09.04.2015 08.09.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.02.42