Norske investeringer i Afrika har gitt utbytte på 91,6 milliarder kroner i femårsperioden 2008-2013. Bildet viser barn og ungdom i bydelen Boa Vista i Angolas hovedstad Luanda. Foto: Stephan de Sakutin / AFP Photo / NTB scanpix 

Norge tjener rått i Afrika

Norske selskaper fikk i 2013 en fortjeneste på 25 milliarder kroner på investeringer i Afrika. Det er fire ganger så mye som Norges bilaterale bistand til afrikanske land.

Av Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 19.04.2015 16.03.15

Tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) viser at investeringer i afrikanske land er svært lønnsomme for Norge. I 2013 ble det utbetalt 15,2 milliarder i utbytte på norske investeringer i Afrika. I tillegg ble 10,1 milliarder kroner i fortjeneste fra afrikanske land reinvestert.

– Det er veldig positivt at norske selskaper får god avkastning på sine Afrika-investeringer, sier direktør Eivind Fjeldstad i Norwegian-African Business Association (NABA).

Samme år brukte Norge 32,8 milliarder kroner på bistand. Av dette var 6,1 milliarder øremerket Afrika. Ytterligere midler havner i Afrika i form av nødhjelp og via FN-organisasjoner.

2013 var ikke noe enkeltstående år. I perioden 2008-2013 ble det til sammen hentet ut 91,6 milliarder kroner i utbytte fra investeringer i afrikanske land. Tallene er i løpende kroner (ikke inflasjonsjustert).

Forklaringen på det høye utbyttet er norske investeringer i olje, og det meste av utbyttet er hentet i land der Statoil har investert betydelig.

Direkte eierskap

Tallene fra SSB omfatter investeringer der norske selskaper har minst 20 prosent eierandel. Dette kalles direkteinvesteringer. Investeringene til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) utgjør som regel ikke mer enn 1-2 prosent eierandel og er ikke med i tallene.

SSBs tall er basert på selskapenes egen rapportering. SSB offentliggjorde nylig 2013-tallene. Tall for 2014 foreligger ikke før om ett år.

Stor andel

I 2013 hentet norske eiere inn 52,9 milliarder kroner i utbytte på direkteinvesteringer i utlandet. Andelen fra Afrika utgjør hele 28 prosent av dette.

Investeringene i Afrika framstår dermed som svært lønnsomme.

Angola utgjør brorparten av utbetalt utbytte på norske investeringer i Afrika i 2013. Deretter følger Nigeria og Algerie, alle land med stor olje- og gassvirksomhet.


Utenlandsinvesteringer 2013

Avkastning fra norske investeringer i Afrika 2013, utvalgte land. Kilde: SSB

Takket være statens eierskap i Statoil ender noe av utbyttet opp i de norske statskassa. For regnskapsåret 2013 utbetalte Statoil 15 milliarder kroner i utbytte til den norske stat.

– Positivt

– Det er veldig positivt at norske selskaper får god avkastning på sine Afrika-investeringer, sier direktør Eivind Fjeldstad i Norwegian-African Business Association (NABA).

NABA arbeider for å fremme næringssamarbeid mellom Norge og afrikanske land. Fjeldstad understreker at Afrika trenger investeringer for å drive den økonomiske veksten videre.

– En av de tingene som forhåpentligvis holder afrikanske presidenter våkne om natta, er tanken på de millioner av ungdom med og uten utdanning som kommer til å trenge arbeid i åra som kommer. Når vi vet at ni av ti arbeidsplasser skapes av privat sektor blir det essensielt å få med næringslivet, sier Fjeldstad.

– Kan ikke utenlandsinvesteringer også ta form av utplyndring av kontinentets ressurser?

– Man har vel sett eksempler på gruvekontrakter som har vært lite heldige for vertsnasjonen. En del vertsland, som Zambia, har nå blitt tøffere i forhold til dette. African Development Bank har også etablert et eget sekretariat som skal bistå afrikanske land i slike kontraktsforhandlinger. 

Mer likeverdig

Fjeldstad sier at når det gjelder oljeindustrien er afrikanske land avhengige av at utenlandske selskaper tar stor økonomisk risiko med letevirksomhet. Dette er teknologi mange afrikanske land mangler i dag.

– Den risikoen er det et selskapene og selskapenes aksjonærer som må ta, påpeker han.

NABA-direktøren er glad for at det ikke kun er bistand som dominerer forholdet mellom Norge og Afrika, og at økonomisk samkvem spiller en større rolle:

– Det er veldig positivt. Nå er det et mer likeverdig partnerskap.

Publisert: 16.02.2015 20.24.00 Sist oppdatert: 19.04.2015 16.03.15