Leder i KrF Knut Arild Hareide og Hans Olav Syversen (Krf) (t.v) forlater Stortinget under budsjettforhandlinger på Stortinget fredag ettermiddag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

Krisestemning etter bistandskutt

Regjeringen kutter 1,1 milliarder kroner til tradisjonell bistand i årets budsjett for å dekke utgifter til mottak av flyktninger. Kuttene gjør forhandlingene om neste års budsjett langt vanskeligere.

Av Asle Olav Rønning, Hege Opseth Vandapuye og NTB Sist oppdatert: 20.11.2015 13.34.07

Mens regjeringspartiene og mellompartiene Venstre og KrF forhandler på overtid om neste års statsbudsjett la regjeringen i dag fram forslag om ytterligere endringer i årets bistandsbudsjett. Det skaper kaos i innspurten av budsjettforhandlingene.

Bakgrunnen er økte utgifter på 1,8 milliarder til mottak av flyktninger i år. Av dette skal 1,7 milliarder dekkes over bistandsbudsjettet.

Vi er i dag blitt kjent med at regjeringen har kuttet 1,1 milliarder kroner i til verdens fattigste, i nysalderingen av årets statsbudsjett. Denne informasjonen satte full fyr på vårt gruppemøte, da det ble kjent, sier KrF-leder Knut Arild Hareide til VG.

Regjeringens forslag gjør forhandlingene om neste års budsjett enda vanskeligere. Nyheten om endringene på årets budsjett skapte sterke reaksjoner da det ble kjent på KrFs gruppemøte på Stortinget. De ble ikke varslet på forhånd.

Kutt i mange poster

Det er ikke normalt at budsjettet blir revidert i så stort omfang mot slutten av året, men årsaken er den store økningen i antall flyktninger som vil komme til Norge i 2015. Denne såkalte nysalderingen kommer i tillegg til påplussinger og kutt gjort i 2015-budsjettet tidligere i år.

Regjeringen foreslår å øke bistandsbudsjettet med 608 millioner kroner for å dekke en del av disse utgiftene, mens det samtidig kuttes i tradisjonell bistand utenfor landets grenser.

De nye kuttene fordeles slik:

 • Regionbevilgning til Afrika: 130,7 millioner kroner
 • Regionbevilgning til Asia: 43,3 millioner kroner
 • Regionbevilgning til Latin-Amerika: 2,5 millioner kroner
 • Sivilt samfunn (frivillige organisasjoner): 40 millioner kroner
 • Næringsutvikling: 42 millioner kroner
 • Overgangsbistand: 32 millioner kroner
 • Menneskerettigheter (blant annet FNs utviklingsprogram UNDP): 20 millioner kroner
 • Fred og demokrati (blant annet fredsmegling, støtte til land på Balkan og arbeid for nedrustning): 252 millioner kroner
 • Faglig samarbeid: 25 millioner kroner
 • Miljø og klima: 130 millioner kroner
 • Kvinner og likestilling: 30 millioner kroner
 • Global helse: 50 millioner kroner
 • Utdanning (blant annet Afrika): 42 millioner
 • Tilleggsmidler FN: 100 millioner kroner
 • Gjeldsslette: 4,7 millioner kroner.

Det er samtidig økninger på 36 millioner kroner fordelt på flere poster som kompensasjon for svak kronekurs.

I tillegg er det kutt på Klima- og miljødepartementets budsjett:

 • Klima- og skogsatsing: 100 millioner kroner

I oktober ble prognosen for ankomst av asylsøkere økt til 16 000. Nå har anslagene for ankomster ifølge NTB økt ytterligere, til 33 000 asylsøkere i 2015. Det er Utlendingsdirektoratet (UDI) som skal få økt sin kapasitet.

Til nå i år er det kommet nesten 28.000 asylsøkere, og takten ligger i dag på 2.500 nye per uke.

Om dagens nivå holder seg, anslår Politiets utlendingsenhet og UDI at antallet for 2016 blir opp mot 120.000, går det fram av regjeringens tillegg til statsbudsjettet.

– Er under press

– Den kraftige økningen i antall asylsøkere til Norge setter UDIs mottakssystem under et stort press og medfører betydelige økte utgifter, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen ifølge NTB.

Det meste av pengene, nesten 1,4 milliarder, skal brukes på akuttinnkvartering.

Utenriksminister Børge Brende sier i en pressemelding at vi nå opplever den største flyktningkrisen i Europa siden annen verdenskrig.

– Selv om vi foretar krevende endringer i bistandsbudsjettet for å ta imot flyktninger på en verdig måte, vil beløpet som brukes på annen bistand fortsatt være på et svært høyt nivå, sier Brende.

Publisert: 20.11.2015 13.34.07 Sist oppdatert: 20.11.2015 13.34.07