(c) JanSpeed
Pengene som kanaliseres gjennom sivilsamfunnet kan i mye større grad følges og evalueres, enn pengene som går inn i de store fondene, sier tidligere ambassadør Asbjørn Eidhammer. Foto: Jan Speed

– Regjeringen forspilte sin sjanse til nytenkning

Bistandsveteranene Terje Vigtel og Asbjørn Eidhammer stiller seg begge undrende til regjeringens prioriteringer for neste års bistandsbudsjett.

Av Espen Røst og Anne Håskoll-Haugen Sist oppdatert: 05.11.2015 07.09.18

Terje Vigtel, tidligere ambassadør til Zambia og eks-direktør i Norads avdeling for sivilt samfunn, mener det er fornuftig å kutte i bistanden, men stiller seg undrende til regjeringens prioriteringer for neste års budsjett.

– Det finnes bistand som kan avvikles og det finnes tradisjonelle mottakere av land som kan ta større ansvar selv. For mange land som har gjort seg avhengig av bistand, har det vært enklere å få bistand enn å utnytte egne ressurser for eksempel ved å kreve inn skatter og avgifter. Jeg er derfor enig i å redusere støtten til tradisjonelle bistandsland og prioritere land i krise og konflikt, sier Terje Vigtel.

– Tilfeldige kutt

Han sier det finnes mye kunnskap om hva som virker og ikke virker i bistandsarbeidet.

– Men regjeringens kuttforslag virker helt tilfeldig. Den har ikke benyttet anledningen  til ny-tenkning og omprioriteringer. Det hadde vært mulig å «få mer for mindre», sier Vigtel.

Han mener at kuttet i støtten til sivilt samfunn er uforståelig.

– Evalueringer og gjennomganger viser at dette er en effektiv bistandsform, sier Vigtel.

– Dramatisk

– Dette er dramatiske kutt. De frivillige organisasjonene er en av de viktigste kanalene for norsk bistand fordi de gir en bedre garanti for at pengene kommer frem til de fattige. Pengene som kanaliseres gjennom sivilsamfunnet kan i mye større grad følges og evalueres, enn pengene som går inn i de store fondene, sier Asbjørn Eidhammer.

Han har vært i norsk utenrikstjeneste i nesten 40 år, blant annet som ambassadør til Malawi. Han har i tillegg ledet evalueringsavdelingen i Norad, men er nå pensjonert. 

– Det er helt opplagt at kutt i bistanden til frivillige organisasjoner vil ramme de fattige, sier han.

Han mener at ikke-statlige organisasjoner er de som er mest fattigdomsrettet, fordi de ofte jobber direkte med fattige der de bor.

– Allerede effektive

Eidhammer mener regjeringens varslede kutt er et klart brudd med en trend gjennom mange år; der organisasjonene har fått mer penger slik at de kan tenke langsiktig.

– Samtidig har det blitt bedre kontroll med hva pengene brukes til og hva de oppnår. Nå blir de satt tilbake i arbeidet sitt, og sannsynligheten er stor for at mange gode prosjekter vil bli avviklet. Langsiktigheten forsvinner.

Bistandsbudsjettet har økt og økt de siste årene. Er det ikke bra at organisasjonene nå blir tvunget til å rydde opp i egen virksomhet?

– Det er liten effektivitetsgevinst å hente her. Organisasjonene er
allerede svært effektive med strenge krav til å oppnå resultater, sier
Eidhammer. 

Terje Vigtel, tidligere ambassadør.
Publisert: 04.11.2015 15.25.18 Sist oppdatert: 05.11.2015 07.09.18