Tegner: Esben Slaatrem Titland

Samstemt strek

Oljefondet, handel med klimakvoter og Norges regnskogsatsing får gjennomgå i Utviklingsfondets nye tegneserie.

Av Even Tømte Sist oppdatert: 09.12.2015 09.17.00

– Samstemthet handler om at Norge ikke skal gi med den ene hånden og ta med den andre. Vi gir flere eksempler på hvordan Norge ikke opptrer samstemt i serien. Som i Guatemala, der Norge støtter urbefolkningsorganisasjoner for å sikre deres rettigheter, mens Oljefondet investerer i selskaper som bryter de samme rettighetene, sier informasjonsrådgiver Nadia Falch Bandak i Utviklingsfondet.

Utviklingsfondet lanserer en tegneserie, Kakofoni, som handler om intet mindre enn samstemt politikk for utvikling.

Det høres litt nerdete ut?

– Ja, kanskje det. Samstemthet er et uttrykk som ikke forklarer seg selv. Samtidig er det dette de fleste sivilsamfunnsorganisasjoner i Norge jobber med, på en eller annen måte. Og har mange medlemmer og aktivister som bruker fritiden til å jobbe med kampanjer som handler om dette. Hvis man skraper litt under overflaten, handler dette om mange av de mest sentrale problemstillingene i utviklingspolitikken, forklarer Bandak.

Kryssende interesser

Norsk utviklingspolitikk skal bistå utviklingsland i deres økonomiske og sosiale utvikling. Øvrig norsk politikk skal primært fremme interesser av betydning for vår egen utvikling. I dette spenningsfeltet vil det være kryssende interesser; tiltak som tjener norske mål kan ha negativ effekt for utviklingsland og omvendt. Det er dette samstemthet handler om: ulike sider av norsk politikk skal helst trekke i samme retning, ikke slå hverandre i hjel.

Statens Pensjonsfond Utland har fått rollen som en av skurkeskikkelsene i tegneserien, en lyssky type som ikke har andre replikker enn «ingen kommentar». En viktig del av kritikken som fremmes i serien retter seg mot fondets investeringer i selskaper som bryter med uttalte mål for utviklingspolitikken. For eksempel i gruveselskapet Goldcorp, som Utviklingsfondet beskylder for å krenke urbefolkningens rettigheter gjennom sin gruvedrift i Guatemala.

– Det finnes eksempler der sivilsamfunnet har fått oljefondet til å trekke seg ut av omstridte prosjekter. Det er ikke alltid man når fram, men noen ganger gjør man det, sier Bandak.

Skog og soya

Serien tar også opp regjeringens klima- og skogsatsing. Dyrking av soya er noe av det som bidrar til at regnskogen hugges ned. Hvorfor importerer Norge da stadig mer brasiliansk soya som dyrefôr, samtidig som vi gir penger til Brasil for å bevare regnskogen? spør tegneserien.

– I utgangspunktet er målgruppen ungdommer. Det er kanskje derfor vi ønsket å lage en tegneserie, men vi håper den også vil ha en mobiliserende kraft blant andre, sier Bandak.

Tegneren, Esben Slaatrem Titland, er blant annet kjent som skaperen av tegneserieversjonen av Thomsas Pikettys «Kapitalen i det 21. århundre». I dag lanseres tegneserien i Oslo med musikk, debatt og foredrag.

Oljefondets kommentar

Statens Pensjonsfond (Oljefondet) skriver i en kommentar: "Fondet har dialog med toppledelse og spesialister i selskapene vi er investert i. Vi har mer enn 2500 selskapsmøter i året hvor vi blant annet tar opp temaer innen selskapsstyring, miljø og samfunnsmessige forhold. Fondet har i år publisert oppdaterte forventningsdokumenter om vannforvaltning og klimarisiko. Dokumentene er utgangspunkt for dialog med selskapene. Vi forventer at selskapenes styrer integrerer utfordringer og muligheter knyttet til disse problemstillingene i investeringsplaner, risikostyring og rapportering av vesentlig risiko, samt at de redegjør for kontakt med myndigheter."

Etikkrådet ønsker ikke å kommentere tegneserien.

Publisert: 09.12.2015 09.17.00 Sist oppdatert: 09.12.2015 09.17.00

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes. Vi aksepterer heller ikke innlegg med lenker til andre sider.