Jin Liqun (t. v.) er den første lederen for Den asiatiske infrastrukturbanken (AIIB) som opprettes i år. Her gratuleres han av Kinas finansminister Lou Jiwei under en signeringsseremoni i Folkets store hall i Beijing tidligere i år.
Jin Liqun (til venstre) er den første lederen for Den asiatiske infrastrukturbanken, som skal komme i drift i år. Her gratuleres han av Kinas finansminister Lou Jiwei i forbindelse med en seremoni i Folkets store hall i Beijing tidligere i år. Foto: Jason Lee / Reuters / NTB scanpix

4,5 milliarder til «kinesisk» utviklingsbank

Norge forplikter seg til å bidra med 4,5 milliarder kroner i innskudd og garantier til den nye asiatiske infrastrukturbanken, som er opprettet etter initiativ fra Kina. Pengene tas ikke fra bistandsbudsjettet.

Av Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 07.10.2015 11.16.48

Den asiatiske investeringsbanken for infrastruktur (AIIB) ble opprettet i juni i år. AIIB er opprettet på initiativ fra Kina, men får også en rekke europeiske land som medlemmer. Norge er blant de som er opptatt som medlem.

I forslaget til statsbudsjettet for 2016 varsler regjeringen at Norge skal skyte inn 175 millioner kroner i AIIB neste år.

Totalt skal Norge bidra med vel 4,5 milliarder kroner. Av dette skal 900 millioner kroner betales inn over fem år. De resterende 3,6 milliarder kroner er garantibeløp som Norge garanter for, men som ikke innbetales.

Kinesisk utfordring

Banken har av mange blitt oppfattet som et tegn på Kinas nye globale posisjon og et ønske om å utfordre etablerte globale finansinstitusjoner som Verdensbanken og Asiabanken. Kina har imidlertid tonet ned dette, og lovet at den nye banken vil samarbeide tett med eksisterende finansinstitusjoner.

Les mer om utviklingsbanker i denne artikkelen.

En rekke europeiske land vil være med i den nye banken. USA, Japan og Canada er de eneste av de større vestlige landene som har stilt seg utenfor.

– Det nye geopolitiske landskapet påvirker Norges situasjon. Deltakelsen i AIIB er et ledd i regjeringens strategi for tettere politiske og økonomiske bånd med regioner som styrker sin politiske og økonomiske vekt, slik som Asia, Latin-Amerika og Afrika, heter det i regjeringens budsjettforslag.

Skal starte i år

AIIB skal samlet ha en kapitalbase på 100 milliarder amerikanske dollar. 50 land har signert avtalen om å skyte inn penger. Norge er et av 20 ikke-asiatiske land som er med. Disse landene bidrar med en firedel av kapitalen, mens asiatiske land skyter inn tre firedeler.

– Det tas sikte på at banken kommer i gang med operasjonell virksomhet før utløpet av 2015, opplyser regjeringen.

Les mer om Norge og AIIB her.

Innskuddet i AIIB regnes ikke inn i bistandsbudsjettet. Banken regnes i dag ikke som en rendyrket utviklingsbank.

Afrika størst

I tillegg til nykommeren AIIB er Norge aksjonær i flere internasjonale utviklingsbanker. Størst blant disse er engasjementet i Afrikabanken. Regjeringen foreslår å sette av 588 millioner kroner i 2016 til Det afrikanske utviklingsfondet, som forvaltes av Afrikabanken.

Norge skal også bidra med en stor kapitalpåfylling til FN-fondet IFAD, som arbeider for å bekjempe fattigdom på landsbygda i utviklingsland. Her har Norge gitt tilsagn om å bidra med 315 millioner kroner over tre år.

Publisert: 07.10.2015 11.16.48 Sist oppdatert: 07.10.2015 11.16.48