BRAC Bank i Bangladesh er en av finansinstitusjonene der Norfund har investert. Foto: Norfund

Styrker Norfund

Norfund, som investerer i næringsliv i utviklingsland, får påfyll i investeringskassa med 1,5 milliarder kroner i forslaget til statsbudsjett. Avsetningen er 30 millioner kroner høyere enn i fjor.

Av Asle Olav Rønning og Jan Speed Sist oppdatert: 07.10.2015 09.26.46

Forslaget fra regjeringen sier at inveteringsfondet Norfund får 375 millioner kroner til tapsavsetninger og 1125 millioner kroner til grunnfondskapital. Norfund hadde ved utgangen av 2014 en egenkapital på 15,5 milliarder kroner. 

Minst halvparten av pengene skal brukes innen fornybar energi. I tillegg vil regjeringen at investeringer i landbruk skal prioriteres.

Norfund har vide fullmakter og får unntak fra de generelle reglene om at norsk bistand kun skal gå til de 85 samarbeidslandene som er listet opp i budsjettforslaget.

Fornøyd Norfund-direktør

– Norfund setter stor pris på dette kapitaltilskuddet, sier adminstrerende direktør Kjell Roland i Norfund.

Han peker på at Norfund er et viktig virkemiddel i den norske utviklingspolitikken, og at målet er bekjempe fattigdom gjennom å styrke privat sektor.

Ved siden av styrkingen av det statlige investeringsfondet vil regjeringen også bruke 269 millioner kroner på andre bistandsprosjekter knyttet til næringslivet.

– Den viktige satsingen på næringsutvikling og privat sektor illustrerer bedre enn noe annet at det endelige målet for regjeringens utviklingspolitikk er å gjøre fattige land uavhengige av bistand på sin vei mot å bli mellominntektsland, heter det i budsjettforslaget.

- Må øremerkes bedre

Utviklingsfondet påpeker at regjeringen satser på næringslivets rolle i bistanden, med Norfund som en stadig viktigere pilar. 

– Det er et stort behov for økte investeringer langs hele verdikjeden i landbruket. Her kan Norfund spille en avgjørende rolle. Det kan være positivt for verdens fattigste. Men det fordrer at Norfund både instrueres til å investere i landbrukssektoren, og at det stilles strengere krav til fattigdomsreduserende effekt av investeringene som gjøres. Evalueringen av Norfund viser at her er det en stor jobb å gjøre, sier Kari Helene Partapuoli i Utviklingsfondet.

Publisert: 07.10.2015 09.26.46 Sist oppdatert: 07.10.2015 09.26.46