(c) JanSpeed
Flere departemenet står mot hverandre i kampen om hvem som skal ta regningen for mottak av flyktninger i Sverige. Foto: Jan Speed

Sverige vurderer 50 pst. kutt

Den svenske regjeringen vurderer å bruke nesten 50 prosent av bistanden til å dekke flyktningutgifter i Sverige neste år. – Det vil få alvorlige konsekvenser for virksomheter vi støtter, sier generaldirektør Charlotte Petri Gonitzka i det svenske utviklingsdirektoratet SIDA.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 05.11.2015 13.10.59

Det er Finansdepartementet i Sverige som presser på for å få bistandsfinansiering av flyktningutgifter i landet. Migrasjonsverket regner med at så mange som 170 000 asylsøkere og flyktninger kan komme til Sverige neste år.

I fjor gitt nesten 20 prosent av Sveriges totale bistandsramme på 40 milliarder kroner til flyktningtiltak i Sverige. Neste år er bistandsbudsjettet økt til 43 milliarder svenske kroner, ifølge det opprinnelige budsjettforslaget. Men svenske medier tror innenlandske flyktningutgifter vil kunne utgjøre hele 50 prosent av bistandsbudsjettet.

SIDA og Utenriksdepartementet i Stockholm har allerede begynt å utrede konsekvensene av ytterligere 40 prosent kutt i den vanlige bistanden. Ifølge SIDAs kommunikasjonsavdeling vil det bety:

  • 100 000 færre barn vil gå på grunnskole dersom støtten til Global Partnership for Education kuttes.
  • 16 000 færre jordmødre vil bli utdannet neste år om mødrehelsestøttene til UNFPA strykes fra budsjettet.
  • 156 000 barn vil ikke få behandling for alvorlig underernæring.
  • 244 000  barn vil ikke bli vaksinert mot meslinger.
  • 4,5 millioner færre mennesker vil få tilgang til rent vann.

SIDA frykter at de ved eventuelle kutt vil måtte bryte eller reforhandle avtaler med flere hundre organisasjoner.

Utenriksdepartementet er mindre ivrig enn Finansdepartementet. I en betenkning som er sendt til Finansdepartementet sier Sverige utenriksminister, ifølge Sverige Radio, at dramatiske kutt i den vanlige bistanden vil undergrave Sveriges anseelse internasjonalt og svekke deres kandidatur til FNs sikkerhetsråd.

Publisert: 05.11.2015 13.05.08 Sist oppdatert: 05.11.2015 13.10.59