Agentene Sandro og Jaime aksjonerer mot et område som har vært utsatt for illegal avskoging. De er blant omlag 1300 agenter i det brasilianske miljøpolitiet som er autorisert for feltoperasjoner.

De er regnskogens frontsoldater

Brasils miljøpoliti er regnskogens frontsoldater. Utstyrt med satellitt-teknologi, helikoptre og våpen kjemper de mot illegale tømmerhandlere, jordspekulanter og gullgravere. – De er heltene i kampen mot avskogingen, sier landets visemiljøminister Fransisco Gaetani.

Jeg befinner meg i et helikopter tilhørende miljøpolitiet «Ibama». Vi dundrer avgårde i høy fart, om lag 100 meter over tretoppene og beitemarkene, på et øde sted i hjertet av Amazonas. Det er 20 minutter siden vi forlot basen i småbyen Novo Progresso, der et 50-tall politifolk, to helikoptre og 29 biler deltar i en felles politioperasjon mot miljøkriminelle. Nå nærmer vi oss målet. Vi flyr gradvis lavere over tretoppene før vi sirkler over en tett begrodd åker.


«Jeg går ned, jeg går ned», roper piloten, mens han langsomt senker maskinen – og får et «OK» tilbake fra hjelpemannen og annenpiloten. De henger ut av helikopteret på hver sin side og stirrer ned i det høye og fuktige ormegresset.Gresset svaier og legger seg under lufttrykket fra rotorbladene. Vi hopper ut. Vegetasjonen gjør oss våte helt opp på magen. Vi bakser oss ut av det meterhøye gresset i åkeren, krysser et kveggjerde, og ender på en skogsvei.

GPS

Ibama-agent Alex går foran, med skuddsikker vest og hevet revolver. Han har hastverk. Vi er på vei mot det agentene antar er en ulovlig tømmerhoggerleir, godt skjult inne i skogen.

Aksjonen er nøye planlagt. Ved hjelp av satellittbilder og kart har analytikerne på basen pekt ut målet, og koordinatene er plottet inn på små GPS-sendere. Nå peker pila på GPS-en til Alex i samme retning som skogsveien, rett mot et svart hull i skogen.

Spillolje

Ved inngangen til den dype skogen oppdager agent Renato noe. Først to tønner tilgriset av spillolje, deretter en 400-liters vanntank i plast skjult under en svart plastpresenning. Alex kommer til. Han drar fram en kraftig kniv fra slira og punkterer vanntanken med flere stikk.

Nå går vi inn i skogen. Inn blant de høye og mektige trærne som har gjort denne delen av skogsveien skjult for helikoptere og satelittbilder. Det er mørkt under trærne – og klamt. Et sted i nærheten, fra den store skogen, varsler en arara-papegøye. Operasjonsleder Govinda og agent Renato har et forsprang der de småløper på den regnvåte skogsveien. Vi følger traktorsporene. Joggeskoene mine sklir i gjørma, der jeg skynder meg etter, med kameraet i høyre hånd. Bak meg kommer agent Alex viftende med en revolver.

Mengder av mat

I et skogholt 150 meter lenger fremme har Renato funnet den første leiren: En provisorisk hytte laget av stokker og plastpresenning. Transistor-radioer, kokekar og madrasser avslører at det har vært folk her. Noen titalls meter unna finner de den andre, enda større og bedre utstyrt enn den første.

Store mengder mat er nylig fraktet inn til skogsarbeiderne. Størrelsen på kasserollene tyder på at noen bestyrer en storhusholdning for minst et dusin sultne menn. Kanskje enda flere. En tredje hytte er under oppføring.

– De er ikke langt unna. Maten er ennå varm, hvisker operasjonsleder Govinda Terra der han kikker oppi en av de store grytene med kjøtt og brune bønner.
Han er sikker på at de har gjemt seg i skogen, og at de har rukket å få med seg det viktigste utstyret: motorsagene.

– Det er ulempen med helikopteret i en stille skog. Støyen høres over flere kilometer og gjør at de rekker å stikke av, sier han.

Setter fyr

Nå skjer alt raskt. Agent Alex tømmer tennvæske på en madrass og tar fram lighteren. En propangassbeholder blir akkurat reddet ut av flammene i det de setter fyr på den andre hytta. I lyset fra ilden ser jeg agent Renato som skjærer hull på poser med ris og bønner, og tømmer det ut på bakken. Mest mulig skal ødelegges – for å hindre at skogsarbeiderne fortsetter arbeidet.

Jobben med å ødelegge de illegale leirene er gjort i løpet av få minutter. Operasjonsleder Govinda og agent Renato bærer en plastkasse med en motorsag og tilhørende utstyr mellom seg der de haster ut av skogen igjen.

– Av sikkerhetsgrunner gjelder det å aksjonere raskt. Vi har bare noen få minutter på oss, sier Govinda.

Agent Alex danner baktroppen. Like før han skal gå, kommer det lyder fra skogen. Han smeller av to skarpe skudd, i luften, før han trekker seg tilbake fra den illegale leiren.

Ødeleggelser

I det helikopteret letter sveiper vi over ugjerningene som allerede er begått. Med egne øyne kan jeg se at tusener av trær har måttet gi tapt for motorsagene. Fra luften tar Ibama-agentene bilder og registrerer randsonene for hogstfeltet. Til sammen 16,2 kvadratkilometer (tilsvarende om lag 5 prosent av Marka i Oslo) er ødelagt bare ved dette ene tilfellet.

Million-bot

Operasjonsleder Govinda Terra er bare middels fornøyd med utbyttet av aksjonen. Over walkie-talkie beordrer han helikoptertransport av et annet Ibama-team inn til det samme området.Dette teamet overnatter i skogen. Neste morgen aksjonerer de. Agentene tar seks skogsarbeidere på fersk gjerning i enda en illegal leir de finner i det samme området. Samtidig beslaglegger de til sammen 15 motorsager.

På basis av vitnemålene utstedes det seinere en bot til jordeieren, en rik landeier fra nabostaten Mato Grosso. Boten beløper seg til 8,1 millioner reais (om lag 20 millioner kroner).

Les også:

- Arbeiderne utfører moderne slavearbeid

Vise-miljøminister om Ibama: - De er heltene

«De er ikke langt unna. Maten er ennå varm.»

Govinda Terra, operasjonsleder

Brasiliansk og norsk støtte

  • Norge har siden 2007 brukt 5,3 milliarder kroner på tiltak for å bevare regnskogen i Brasil. Dette er Norges største bistandsprogram.
  • Mye av den norske klima- og skogbistanden (som går via det såkalte Amazonas-fondet) er brukt på ulike former for overvåkning og kontroll med avskoging.
  • Pågående støtte fra Amazonas-fondet til utvidelse og forbedring av satellitt-teknologi i regi av det brasilianske Instituttet for romforskning (INPE) beløper seg til 165 millioner kroner. Miljøpolitiet Ibama bruker denne satelitt-teknologien.
  • Ibama blir i all hovedsak finansiert av den brasilianske staten.

Skogbøter for 5 mrd. kroner

I perioden 1. august 2014 – 30. april 2015 utstedte det brasilianske miljøpolitiet Ibama over 4000 bøter for ulovlig avskoging. Den samlede verdien av disse bøtene var på 2,1 mrd. reais (om lag 5,3 mrd. kroner).
I samme periode ble det tatt beslag i 6805 kyr som befant seg på områder som var avskoget uten tillatelse. Kyrne gis videre til sosiale programmer for å bekjempe fattigdom.

Miljøpolitiet

* Miljøpolitiet Brasils institutt for miljø og fornybare naturressurser Ibama har en rekke kontroll- og tilsynsoppgaver på miljøområdet. En av de viktigste er å aksjonere mot illegal avskoging i Amazonas.
* Det statlige kontrollorganet omtales ofte som «miljøpolitiet» og har fullmakter til å arrestere miljøkriminelle og ilegge bøter.
* Et presidentdekret fra 2009 fastslår at Ibamas agenter i felt kan beslaglegge og ødelegge utstyr, skogsmaskiner og kjøretøy som brukes til avskoging. Også kveg som befinner seg på ulovlig avskoget område kan bli beslaglagt.
* Ibamas etterforskning og feltoperasjoner skjer i samarbeid med føderalt politi og delstatspoliti. Selv har kontrollorganet rundt 4000 ansatte, hvorav rundt 1300 agenter er autorisert for å kunne delta i feltoperasjoner.
* Under større feltoperasjoner, slik som i Novo Progresso, settes det sammen team av Ibama-agenter fra hele landet.
* Kontrollorganet rår over til sammen 400 kjøretøyer og sju helikoptre til bruk i sine feltoperasjoner.
* Budsjettet for forebygging og kontroll av avskoging og skogbranner er på til sammen 124 millioner reais (tilsvarende om lag 307 millioner kroner).

I løpet av et par minutter har agentene Alex og Renato (med ryggen til) omgjort skogs-arbeiderleiren til et flammehav.
Ibama-agentene går bevæpnet og med skuddsikre vester, selv når de raster på en veikro. - Det er ikke alle i lokal-befolkningen som liker oss, sier de.
Fra helikopteret er det ingen tvil: Store mengder trær har nylig blitt hugget.
Publisert: 10.06.2015 12.33.05 Sist oppdatert: 14.06.2015 13.39.03