Vise-miljøminister om Ibama: - De er heltene

Av Gunnar Zachrisen Sist oppdatert: 14.06.2015 13.40.13

– Ibama er den aller viktigste enkeltaktør i Brasils kamp mot avskoging. Deres folk er heltene i denne historien, sier Brasils visemiljøminister Fransisco Gaetani.
Han mener at Ibamas operasjoner på bakken holder avskogingen nede og skaper frykt hos de som står bak miljøkriminalitet i regnskogen.
De siste årene har miljøpolitiet kunnet vise til stadig bedre resultater. Visemiljøministeren viser blant annet til aksjonen der miljøpolitiet i samarbeid med føderalt politi pågrep jordspekulanten og «hogst-baronen» Ezequiel Antonio Castanha (se egen artikkel) i februar i år. Han karakteriserer Castanha som sjefen for «et av de aller største kriminelle nettverkene bak avskoging» i landet.
– Uten Ibama ville det ikke vært framgang i dette arbeidet, sier Gaetani.
Han viser samtidig til at det norskstøttede Amazonas-fondet har gitt viktige bidrag til den teknologiske overvåkningen av regnskogen, som Ibama er avhengig av i sine operasjoner.
Miljøpolitiet benytter satellittdata fra det brasilianske romforskningsinstituttet INPE, som har vært støttet av Amazonas-fondet. Samtidig forbereder miljøpolitiet en rekke nye teknologi-forbedringstiltak, som de håper vil få støtte. Det dreier seg blant annet om utvikling av ny programvare til bruk under feltoperasjoner og innkjøp av tre nye fly. Hensikten er blant annet å oppdage avskoging på enda tidligere stadier enn i dag.
– Dessverre er det slik at skurkene tilpasser seg etter hvert som vi får bedre teknologi. Vi må hele tiden utvikle bedre metoder, sa leder av Ibamas feltoperasjoner Luciano Evaristo da Bistandsaktuelt intervjuet ham i oktober i fjor.

- Har en nøkkelrolle

– Ibama har en nøkkelrolle i kampen mot avskoging. De har ansvaret for at det foretas miljøkonsekvensanalyser, at det utstedes miljøtillatelser ved inngrep i naturen og de skal håndheve Brasils miljølovgivning, sier Regnskogfondets leder Lars Løvold.
Han mener innsatsen mot ulovlig avskoging har blitt mer effektiv de siste årene, etter at Ibama har fått tilgang til løpende satellittovervåking av Amazonas. – Satellittovervåkingen gjør det mulig å kjapt oppdage tilløp til avskoging og slå ned på den, før den har blitt for omfattende, sier Løvold.
Han viser samtidig til at det er en enorm oppgave å skulle overvåke mulig miljøkriminalitet i Amazonasregionen.

Brasils vise-miljøminister Fransisco Gaetani.
Publisert: 10.06.2015 12.54.08 Sist oppdatert: 14.06.2015 13.40.13