1994 Viviane Moos  documentary, people, real, non-fictional, social, community, hunger, low-income, poverty, economy, resources, shacks, shanties, consumption, homeless, suffering, community service, social work, impoverishment, insufficiency, hardship, struggle, neediness, charity, help, nonprofit, charitable, relief, benevolence, goodwill, shanty, town, village, housing, urban, settlement, hi-rise, apartments, buildings, brick, downtown, residence, development, expansion, spread, sprawl, horizontal, India, Bombay
Hvert år flytter 26 millioner mennesker fra landsbygda og inn til byene i afrikanske og asiatiske land. Mumbai er Indias mest folkerike by med mer enn 20,5 millioner innbyggere. Foto: NTB Scanpix

– Bistanden har et utdatert verdensbilde

Av ​Anne Håskoll-Haugen Sist oppdatert: 01.05.2016 08.44.33

Urbanisten Erik Berg river seg i det grå håret. For mens byene vokser og slummene med dem, går bare fem prosent av all internasjonal bistand til byene.

–  Norske frivillige organisasjoner har få prosjekter for urban fattigdom, og holder seg unna diskusjoner om byutvikling, sier Berg. Han har jobbet med temaet i Utenriksdepartementet i 45 år. Nå er han pensjonert, men styreleder i Habitat Norge, en organisasjon som setter fokus på urbane utfordringer.

Berg mener bistanden henger igjen i et utdatert verdensbilde, den gang fattige bodde på landsbygda. Han peker blant annet på at å motarbeide eller unngå «Slum evictions» (slum-utkastelse, red.anm.) ikke er nevnt i FNs nye bærekraftsmål, til tross for at mål 11 handler nettopp om byutvikling.

Har blitt oversett

Men hvorfor så lite bistand til byene? Den britiske byforskeren David Satterthwaite skriver at urban fattigdom har blitt oversett. Når vi måler fattigdom som å leve for under 1 dollar om dagen, glemmer vi at det er dyrere å bo i byen enn på landet. Dollarmålet burde derfor settes høyere når vi snakker om urban fattigdom, mener han.

Hvem har ansvaret for at livet i slummene blir bedre? Satterthwaite gir en oppskrift med tre ingredienser. Først hva myndighetene kan gjøre; direkte pengeoverføringer til fattige, som støtte til skolepenger og helsetjenester, regulering av boligområder for fattige familier, og registrering av slumboere så de kan stemme og bli innskrevet på skoler. Dette krever naturligvis politisk vilje.

En mer markedsbasert tilnærming er å gi slumboere tilgang til billige lån så de kan skape sine egne arbeidsplasser. En tredje er å støtte sosiale bevegelser, så de fattige selv kan presse myndighetene til å føre en politikk som gagner dem.

Berg mener at et stort hinder er at de pengesterke lever så adskilt fra de fattige at de aldri behøver å forholde seg til deres elendige livsvilkår.

– Fordi de ikke ser de fattige, føler de heller ikke noe press for å gjøre noe med hvordan de lever, sier han. Ifølge Berg formes byene av kravene og behovene til de som har penger og innflytelse. Fattigdom, slum og kriminalitet som følger, blir en trussel de rike må beskytte seg mot. De murer livene sine inn bak høye gjerder og vakter i det som kalles «gated communities.»

– Kanskje kan man håpe at dette livet i «fangenskap» blir så uutholdelig at det til slutt blir et politisk krav – også fra de rike – om å gjøre noe med hvordan slumboerne har det, sier Berg.

Rive, bygge nytt eller forbedre

Styrelederen i Habitat Norge mener det hovedsakelig er tre ulike strategier som praktiseres når myndigheter skal forholde seg til slumområder:

Sanering, altså å måke de fattige vekk, eller bygge egne områder for de fattige, slik som for eksempel favelaene i Brasil, eller gjøre små forbedringer i slumområdene som allerede eksisterer. Berg holder en knapp på den siste.

– Nobelprisvinner Muhammad Yunus har sagt at fremtidens barn vil måtte gå på museum for å lære hva fattigdom var. Det er lite sannsynlig at han får rett. Mange ser på slum som en midlertidig bieffekt av byer i vekst. Men fattigfolk er fast inventar i verdens metropoler, og det blir umulig å feie dem rundt som søppel på gata, sier Berg. 

Urbanisten, Erik Berg.
Publisert: 27.04.2016 16.05.17 Sist oppdatert: 01.05.2016 08.44.33