- Det er våre partnere som styrer, sier generalsekretær Anne Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

Uaktuelt for norske organisasjoner å flytte til Sør

Utflagging av det norske hovedkontoret er ikke et tema for Kirkens Nødhjelp, Redd Barna og Utviklingsfondet. Men utformingen av utviklingsprogrammene skjer i utviklingsland, hevder de. ​

 Generalsekretær Anne-Marie Helland understreker at Kirkens Nødhjelp betrakter seg selv som en norsk organisasjon som er en del av en internasjonal allianse.

– Jeg tror ikke våre partnere i Sør – for eksempel South African Council of Churches eller Christian Care i Zimbabwe – hadde forstått om vi skulle flytte vårt hovedkvarter til Johannesburg eller Harare. Da hadde vi tatt oss inn på deres område. De forventer at vi skal arbeide overfor norske myndigheter og Den norske kirken, sier Helland.

Hun mener Kirkens Nødhjelp er annerledes enn både Oxfam og ActionAid ettersom de er en del av en globalt kirkenettverk.

– Når vi jobber sammen med kirken i Etiopia opplever nok de at de «eier» oss. Kirkens Nødhjelp iverksetter sjelden prosjekter selv. Det er våre partnere som er endringsagentene og forteller oss hva de ønsker støtte til å gjøre, sier Helland.

Kirkens Nødhjelp har flere landkontorer rundt om i verden.

– Der har vi oftest bare én nordmann ansatt. Det er de lokale medarbeiderne som utgjør kontinuiteten, sier Helland.

70 prosent av medlemmene i ACT-Alliansen, der Kirkens Nødhjelp inngår, er kirker i sør. Alle organisasjoner har lik stemmevekt.

– Men likevel er det vel dere og andre organisasjoner i nord som har pengene og all den makten det medfører?

– Det med penger er alltid et tema. Vi som europeere må være svært bevisst den makten vi i praksis sitter med, sier Helland.

– Tett samarbeid med partnere

Kari Helene Partapuoli i Utviklingsfondet sier at organisasjonen ikke har diskutert å flytte hovedkontoret til et land i Sør, men at nærhet til målgruppa alltid er på deres agenda.

– Vi tror ikke nødvendigvis at et hovedkontor i et gitt land i Sør vil løse alle utfordringene rundt nærhet til målgruppen. Et hovedkontor for eksempel i Malawi, hvor vi har et stort program, gjør ikke nødvendigvis nærheten til Etiopia, Somalia, Nepal eller Mellom-Amerika større, sier Partapuoli.  

– Vil det gi bedre resultater om flere avgjørelser om prosjekter og programmer ble fattet på kontorer i sør og ikke av et styre i Oslo?

– Beslutninger tas ikke ensidig i Oslo eller av styret. Program blir til i samarbeid med lokale partnere, våre landkontor i Etiopia og Malawi og hovedkontoret. Utvikling begynner og slutter heller ikke nødvendigvis et bestemt sted. Utvikling handler om givere, internasjonal politikk og engasjement hos befolkningen både i Sør og Nord, sier lederen for Utviklingsfondet.

– Utviklingsfondet har valgt en utvikling hvor vi bruker flere ressurser i alle landene vi er engasjert i og har som mål at en enda større andel av vår aktivitet skal foregå i Sør, men ikke i form av et hovedkontor i et land i Sør, sier Partapuoli.

– Har diskutert det

Da Redd Barna Norge og de andre Redd Barna-kontorene skulle omorganisere det internasjonale Redd Barna for noen år siden diskuterte de om hovedkvarteret skulle flyttes til et land i Sør, De endte likevel opp med et hovedkontor i London.

– Redd Barna Norge er en pådriver i internasjonale Redd Barna for en enda mer representativ geografisk representasjon i besluttende organer, delegasjoner og prosesser. Og så jobber vi for at flere av våre kontorer rundt omkring i verden som i dag er landprogrammer, skal bli formelle Save the Children-medlemmer. Det vil si nasjonale organisasjoner med samme makt og myndighet som for eksempel Norge, USA eller Australia, sier Line Hegna, kommunikasjonssjef i Redd Barna til Bistandsaktuelt.  

– Beslutninger blir uten tvil best når de som er tettest på saken er involvert! Derfor blir programmene vi støtter utviklet i landene der de blir gjennomført, ikke i Oslo, sier hun.  

«Vi tror ikke nødvendigvis at et hovedkontor i et gitt land i Sør vil løse alle utfordringene rundt nærhet til målgruppen.»

Kari Helene Partapuoli, Utviklingsfondet
Kari Helene Partapuoli i Utviklingsfondet.
Copyrighted: Rebecca Jafari. All rights reserved.
Line Hegna, kommunikasjonssjef i Redd Barna.
Publisert: 16.03.2016 15.33.23 Sist oppdatert: 28.03.2016 07.58.13