Norad
Innsamlingskontrollens leder Børre Hagen advarer mot til sammen 38 organisasjoner. Foto: Gunnar Zachrisen

Fire nye på «verstingliste"

Fire nye organisasjoner ble i går ført opp på Innsamlingskontrollens OBS-liste. Totalt er det nå 38 organisasjoner Innsamlingskontrollen advarer mot å gi penger til.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 21.01.2016 10.06.10

De fire organisasjonene som nå er oppført på lista over organisasjoner Innsamlingskontrollen advarer mot å gi penger til er:

  • Spitalul
  • Kind Hearted
  • Norsk Ukrainastøtte
  • Foreningen Caring Hands.

 - Ingen av disse fire organisasjonene ønsker å gi opplysninger om sentrale økonomiske og organisatoriske forhold. Og vi har brukt ganske mye tid på å prøve å få informasjon fra alle fire, sier Børre Hagen, daglig leder i Innsamlingskontrollen. 

  • Se hele OBS-lista her

Fikk ikke svar

Hagen forteller at omfanget av innsamlingen disse organisasjonene driver er en av tingene han ønsker å få klarhet i. Men det har altså vist seg å være vanskelig.

- Vi ringte Spitalul i oktober for å forhøre oss om de hadde mottatt forespørslene våre om innsyn. Vi fikk da beskjed om at de hadde mottatt brevene. Likevel har vi fortsatt ikke mottatt svar på henvendelsene. Vi legger etter dette til grunn at organisasjonen ikke ønsker å gi opplysninger om sentrale økonomiske og organisatoriske forhold, sier Hagen. Logoen til Spitalul antyder at organisasjonen samler inn penger til et sykehus i Romania, men Bistandsaktuelt har foreløpig ikke funnet mer informasjon om denne organisasjonen.

Ifølge Hagen hevder Norsk Ukrainastøtte, som har postadresse i Sandefjord, at de opererer helt åpent og sier at de ikke kan sende regnskap for 2015 fordi organisasjonen er nyopprettet og fordi regnskapstallene for 2015 ikke er klare.

-  Vi har ved gjentatte anledninger derfor bedt om et perioderegnskap. Organisasjonen har ignorert disse henvendelsene, sier Hagen. 

Samme mann bak tre organisasjoner

Organisasjonen Kind Hearted har helt unnlatt å svare på henvendelser fra Innsamlingskontrollen. Denne organisasjonen er, i likhet med Spitalul, ikke registrert i Brønnøysundregisteret. 

Også Foreningen Caring Hands har unnlatt å svare på henvendelser fra Innsamlingskontrollen.

Det er Gjøvik-mannen Lasse Robert Øverlier som står bak Caring Hands. Samme mann står også bak to andre organisasjoner som også er på OBS-lista.

- Lasse Robert Øverlier er daglig leder i Foreningen Caring Hands. I tillegg er han også daglig leder i "Caring Hands Fair Traid Norway Lasse Robert Øverlier" og Foreningen Den Tredje Verdens Barn som også står på OBS-listen, sier Hagen.

- Vær kritisk

Innsamlingskontrollens leder oppfordrer alle til å være nøye med hvem de gir penger til.

- På generelt grunnlag anbefaler vi givere kun å støtte organisasjoner som står på Innsamlingskontrollens Godkjent-liste. Disse organisasjonene har selv valgt å bli kontrollert eksternt, og følger strenge regnskapskrav og etiske retningslinjer for innsamling.

Publisert: 21.01.2016 10.06.10 Sist oppdatert: 21.01.2016 10.06.10