- Svikt i våre rutiner

- Våre interne rutiner sviktet i dette tilfellet, sier Anders Ihler i Bistandshuset i en kommentar til saken om Laila Sandbæks mor.

Sist oppdatert: 01.02.2016 08.23.39

Bistandshuset driver telefonsalg for ulike veldedige organisasjoner, og klarer å overtale mange til å gi sin støtte. Om lag 75 kroner av hver hundrelapp disse gir til gode formål blir igjen hos firmaet. Blant dem var Laila Sandbæks mor.

Les om Laila Sandbæks erfaringer her.

Child Africa, en organisasjon som Innsamlingskontrollen advarer mot å gi penger til, eier 80 prosent av Bistandshuset. Bistandsaktuelt har skrevet en rekke kritiske artikler om Child Africa.

Bistandshuset hadde i underkant av 50 millioner kroner i omsetning i fjor.

Anders Ihler, daglig leder av Bistandshuset, sier han har forståelse for at Laila Sandbæks mor oppfattet pågangen fra hans telefonselgere som ubehagelig.

-  Konkret har jeg ingen grunn til å betvile at den saken du viser til har skapt den opplevelsen som blir beskrevet. Den konkrete saken var også beklageligvis resultat av en feil hos oss, som ikke skulle ha ført til noen form for kontakt.

Generelt sett så vil jeg svare med å si at markedsføringsloven regulerer meget tydelig hva som er akseptabelt, og hva som ikke er akseptabelt også innenfor salg og markedsføring over telefon. Det er vår plikt og i vår egen interesse å følge markedsføringslovens bestemmelser nøye.

-  Forbrukerombudet har også ved flere anledninger sagt at mye tyder på at særlig eldre mennesker blir utsatt for press fra telefonselgere. Går Bistandshuset særlig etter eldre mennesker?

-  I vår kravspesifikasjon overfor leverandør av adressevask, ajourhold, uttrekk og så videre har vi satt aldersgrensene slik; nedre 25 og øvre 75. Det kan være faste loddkjøpere og kalenderkjøpere som er utenfor disse grensene, men da har de altså en historikk knyttet til organisasjonen. 

-   Bistandshusets selgere har ringt Sandbæks mor på vegne av minst fire forskjellige organisasjoner. Det er jo ikke enkeltorganisasjoner som er problemet her, men den samlede pågangen. Har dere noen rutiner for å forhindre at kunder blir oppringt fra dere på vegne av mange forskjellige organisasjoner?

- Ja, dette er et område som vi vier mye ressurser og innsats. Når vi har flere oppdragsgivere er det essensielt viktig at vi i tillegg til å vaske mot reservasjon, død, korrekt adresse og nummer, også må gjøre innbyrdes vaskinger av lister. Det innebærer at en ringeliste som ligger inne på en oppdragsgiver blir en «stoppliste» mot en ringeliste for en annen oppdragsgiver. Dette blir gjort nettopp for å unngå at samme blir ringt fra flere. 

- Sandbæks mor har hatt hemmelig nummer siden 2011. Jeg forstår at dere ikke helt kan forklare hvordan det hemmelige nummeret havnet hos dere, men at dere mener at det kan stamme fra et register dere overtok.

- Det er korrekt, også oppstod det en svikt i rutine hos oss som da igjen førte helt feil av sted, noe vi både beklager og er lei oss for. Dette fikk vi grundig avdekket i denne saken og dermed fått kontroll på den rutinen.

 

 

Publisert: 01.02.2016 08.23.39 Sist oppdatert: 01.02.2016 08.23.39