Som følge av krigsforbrytertiltalen er Sudans president Omar al-Bashir uønsket i en rekke land. Her er han på en sjelden utenlandsreise, under innsettelses-seremonien for Ugandas president Yoweri Museveni 12. mai i år. Foto: NTB-scanpix/REUTERS/Edward Echwalu

Sudans diktator får EU-bistand, skal stoppe flyktninger

EU vil gi bistand til Sudans president Omar al-Bashir. Målet er å hindre flyktninger fra Afrika i å reise til Europa, skriver Der Spiegels nettutgave. Samarbeidet etableres på tross av at Al-Bashir er ettersøkt av krigsforbryterdomstolen i Haag.

Av Gunnar Zachrisen Sist oppdatert: 23.06.2016 09.12.05

I all hemmelighet møttes 28 ambassadører fra EU-land for å diskutere saken 23. mars i år, forteller avisen. Avtalen med Sudan-regimet er et ledd i et større samarbeid med ulike diktaturer rundt Afrikas Horn om å stanse flyktningstrømmen. Tyskland skal være en pådriver.

Bistand til fattigdomsbekjempelse og støtte til forbedret grensekontroll er de to sentrale elementene i avtalen, som skal forvaltes av det statlige tyske utviklingsdirektoratet GTZ (som tilsvarer norske Norad).  

Utstyr for personkontroll

Avtalen med regjeringen i Sudan vil innebære leveranser av utstyr for personregistrering, inkludert kameraer, skannere og servere for å registrere flyktningene. EU vil dessuten tilby opplæring av grensepoliti og hjelp til å etablere to interneringsleirer for migranter.

– Dette betyr at EU hjelper Sudan med å bli enda mer autoritært, sier Sudan-kjenner og forsker ved Chr. Michelsens institutt Liv Tønnessen.

Hun viser til at regimet i landet i stadig større grad innskrenker sivilsamfunnets og den politiske opposisjonens muligheter til å operere.

– Det er ingen tvil om at sudanske myndigheter vil bruke overvåkningsutstyret til å overvåke sine egne innbyggere.  For sivilsamfunn og politisk opposisjon blir det stadig vanskeligere. De som viser for stor motstand mot det islamistiske regimet, blir slått hardt ned på, sier hun.

Bindende avtale

Det tyske departementet for økonomisk samarbeid og utvikling har overfor Der Spiegel bekreftet at avtalen er bindende, men at konkrete beslutninger om gjennomføring ennå ikke er gjort.

I tillegg til støtte til grenseovervåkning skal EUs nødhjelpsfond betale ut om lag 45 millioner dollar fordelt på åtte afrikanske land. EU-kommisjonen har tidligere annonsert en hjelpepakke på 112 millioner dollar rettet mot «grunnleggende årsaker til migrasjon og tvangsflyttinger» i Darfur, Øst-Sudan, Sør-Kordofan og Blå-Nilen.

«Problemet er imidlertid at sudanske militære er involvert i mye av ustabiliteten i disse regionene», skriver nettstedet Irin-News.

I Darfur-konflikten alene antas det at 2,6 millioner sudanere har flyktet, internt i landet eller til nabolandene. 

Produserer migranter

– Sudan er ikke bare viktig som en sentral transitt-rute til Europa, det produserer også migranter. Men hvis jobben er å stanse folk fra å dra til Europa og få på plass en avtale for å redusere antallet, så kan interne politiske forhold i Sudan bli av sekundær interesse, sier analytiker Magnus Taylor i International Crisis Group i en kommentar til Irin-News. 

Også rådgiver og Afrikas Horn-kjenner Marina Peter i organisasjonen Bread for the World er svært kritisk i sin kommentar til Der Spiegel.

– Et regime som har destabilisert regionen og drevet hundretusener på flukt skal nå brukes til å demme opp for EUs flyktningproblem, sier hun. 

Krigsforbryter-tiltale

Sudan-avtalen er også kontroversiell internt i EU, særlig på grunn av at Den internasjonale krigsforbryterdomstolen i Haag for flere år siden utstedte en arrestordre på Sudans president. Årsaken var hans rolle i folkemordet og krigsforbrytelser i Darfur-konflikten.

Regimet i landet er beryktet for sine menneskerettighetsbrudd. Amnesty International hevder at sudanesiske etterretningsagenter har torturert medlemmer av opposisjonen. 

En general i Sudans innenriksdepartement bekrefter overfor Der Spiegel at EU-teknologien til grensekontroll både vil bli brukt til å registrere flyktninger og egne innbyggere.

Smitte-effekt?

Den britiske avisen The Independent skrev 8. juni at EU også vurderer et migrasjonssamarbeid med regimet i Eritrea.

CMI-forsker Tønnessen frykter at EUs måte å håndtere migrasjonsutfordringene også vil kunne smitte over på norsk utenrikspolitikk og bistand. 
– Både de tiltakene som er iverksatt og retorikken kan tyde på at tankegangen på dette feltet er den samme i Norge som i EU, sier hun.

Les mer: 

Der Spiegel: EU to work with despot in Sudan to keep refugees out

The Guardian: EU u-sudan-eritrea-migration

 

 

 

 

 

Omar al-Bashir

Statsleder i Sudan siden han tok makten ved et statskupp i 1989. Tidligere oberst i Sudans forsvar.

Etter statskuppet forbød han alle politiske partier, forfulgte og henrettet politiske motstandere og innførte sharia-lovgivning.

Har vært sterkt medvirkende til folkemordet i Darfur hvor omlag 400 000 har dødd siden 2003.

Den internasjonale straffedomstolen utstedte tiltale mot al-Bashir i 2008. Året etter ble det utstedt arrestordre.

Kilde: Wikipedia

"Det er ingen tvil om at sudanske myndigheter vil bruke overvåkningsutstyret til å overvåke sine egne innbyggere."

Liv Tønnessen, forsker ved Chr. Michelsens institutt
Publisert: 23.06.2016 09.12.04 Sist oppdatert: 23.06.2016 09.12.05