Colombias president Juan Manuel Santos holdt tale etter å ha signert en fredsavtale med FARC-leder Rodrigo Londoño tidligere denne måneden. Foto: Jaime Saldarriaga / Reuters / NTB scanpix

Fredsavtalen i Colombia endelig godkjent

Underhuset i Colombias nasjonalforsamling har enstemmig ratifisert fredsavtalen med FARC-geriljaen. Avtalen kan dermed tre i kraft allerede denne uken.

Avtalen, som skal gjøre slutt på over et halvt århundre med væpnet konflikt i landet, er allerede vedtatt av et enstemmig overhus og signert av regjeringen og FARC.

Onsdag kveld var den oppe til en siste votering i underhuset, som også gikk enstemmig inn for å godkjenne den.

Dermed trer avtalen i kraft i løpet av kort tid. President Juan Manuel Santos, som er tildelt nobelpris for fredsarbeidet, sier at FARC-geriljaen nå har fem dager på seg til å begynne å forflytte seg. Avvæpningen av gruppen starter om 30 dager.

– Etter 150 dager skal de ha levert inn alle sine våpen til FN og Colombias væpnede revolusjonære styrker (FARC) vil ha sluttet å eksistere, sa Santos i forkant av avstemningen.

Avtalen skisserer en tidslinje for hvordan de 5.800 gjenværende FARC-soldatene skal demobiliseres til 27 «fredssoner» i en FN-overvåket prosess.

Ingen ny folkeavstemning

Tidligere i høst ble det første forslaget til fredsavtale nedstemt av folket, men det er ikke planer om å sende den nye avtalen ut til folkeavstemning.

Den nye avtalen inneholder om lag 50 endringer i forhold til den forrige, endringer som skal dempe kritikk fra ekspresident Alvaro Uribe og hans tilhengere.

Men FARC har ikke villet gå med på opposisjonens krav om at opprørere som har begått overgrep, skal dømmes til fengsel, ikke samfunnsstraff. FARC har også avvist krav om strengere restriksjoner på gruppas mulighet til politisk deltakelse.

Kritikere har hevdet at den reviderte avtalen kun er en omarbeidet versjon av den første, og at regjeringen bør være strengere mot lederne av FARC-geriljaen.

Flere års arbeid

FARC og regjeringen har forhandlet i flere år for å komme fram til avtalen. Over 220.000 mennesker er drept i borgerkrigen, og seks millioner er drevet på flukt.

FARC-geriljaen har i over 50 år kjempet for jordreform og sosiale endringer for å minske økonomiske ulikheter i landet. Men mange avskyr gruppa som følge av alle bortføringene og narkotikahandelen som har finansiert krigen.

Avtalen er ment å sikre geriljasoldatene en vei tilbake i samfunnet.

Norge har sammen med Cuba vært tilrettelegger for fredsforhandlingene.

Om fredsavtalen

  • En spesialoppnevnt domstol skal opprettes i Colombia for å behandle kriminelle handlinger gjort under konflikten. De som blir dømt, kan maksimalt sone åtte år i fengsel, eller alternativt ilegges husarrest.
  • FARC-geriljaen må gi fra seg alle sine eiendeler. Disse skal benyttes til å kompensere ofre i borgerkrigen. Det er uklart hvor store verdier gruppen sitter på, og hvordan ofre i krigen skal kunne få tilgang til dem.
  • FARC skal anerkjennes som politisk parti. I løpet av de neste to valgperiodene er gruppen garantert minst fem seter i det colombianske senatet. Etter det kan gruppen vinne politisk innflytelse gjennom vanlige valgprosesser.
  • En særdeles skjev fordeling av landområder i Colombia var en av årsakene til at borgerkrigen brøt ut. I fredsavtalen heter det at eiendom skal fordeles mer rettferdig. Et fond skal forvalte tre millioner hektar med landområder, som skal fordeles i løpet av de neste ti årene.
  • Avtalen innebærer en permanent våpenhvile. FARC skal stanse alle militære operasjoner og gi fra seg våpnene sine. Medlemmene skal melde seg hos en av 28 FN-overvåkede «fredssoner», der de gir fra seg våpnene før de smeltes ned. Tidligere medlemmer får utbetalt en månedlig pensjon, i tillegg til en engangsutbetaling på 650 dollar.
  • FARC må oppgi all informasjon de har om handel av narkotika. Åkre som tidligere har blitt brukt til å dyrke marihuana eller kokain, skal konverteres til lovlig jordbruk. Bønder vil motta støtte mens denne prosessen pågår.

Kilde: DPA

Publisert: 01.12.2016 06.50.12 Sist oppdatert: 01.12.2016 06.50.12