9300 er så langt bekreftet døde etter koleraepidemien i Haiti. I oktober rammet en ny orkan landet som gjorde en allerede vanskelig situasjon enda vanskeligere for sivilbefolkningen. Foto: Meridith Kohut / New York times / NTB scanpix

Haiti: Misnøye med hjelpeorganisasjoner

FN og internasjonale hjelpeorganisasjoner møter mistillit i Haiti.

FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og fattigdom, Philip Alston, mener at FN må ta ansvaret for de langvarige koleraepidemiene i Haiti. Disse har krevd minst 9300 liv siden 2010.

«Moralsk skandaløst, juridisk uforsvarlig, politisk ødeleggende og helt unødvendig», skriver Alston om verdensorganisasjonens manglende vilje til å ta ansvar for kolerautbruddene. Særlig krass er omtalen av FNs jurister som Alston mener har brukt alle tenkelige juridiske spissfindigheter for å unngå at FN må kompensere ofrene. Kritikken framkommer i en ny rapport fra FNs spesialrapportør for menneskerettigheter og fattigdom.

FN har nå innrømmet at det var FN-soldater som bidro til kolerautbruddene på Haiti etter 2010. Men foreløpig er det altså ikke utbetalt erstatning til noen.

FNs involvering i kolera-utbruddene samt den påfølgende ansvarsfraskrivelsen har bidratt til at organisasjonen er mislikt av mange i Haiti. De siste årene har det også kommet kraftig kritikk av effektiviteten til flere andre hjelpeorganisasjoner, blant annet Røde Kors Amerika. Det gjør at mange i Haiti er skeptiske til de store hjelpeorganisasjonene.

Etter at orkanen Matthew rammet øynasjonen tidlig i oktober har frustrasjonen flere ganger boblet over. FN-lastebiler med nødhjelp er blitt angrepet og det har vært uroligheter ved steder hvor det deles ut mat.

På sosiale medier har det blitt lagt ut oppfordringer om ikke å gi penger til internasjonale organisasjoner, men i stedet finne haitiske organisasjoner man kan støtte.

Mark Schuller er assisterende professor ved Northern Illinois University og har forsket på hjelpen til Haiti. Til nyhetstjenesten Irin News sier Schuller at organisasjonene for å bygge ny tillitt er nødt til å involvere haitianerne i langt større grad enn det hjelpeorganisasjonene har gjort til nå.

– Haitis befolkning må ikke kun behandles som ofre, men også som eksperter og ledere. Det er de som vet best hva slags hjelp de trenger og hvor den trengs. Man må stole på at de kan ta avgjørelser som angår dem, sier Schuller.

Publisert: 03.11.2016 11.44.15 Sist oppdatert: 03.11.2016 11.44.16