Kjell Roland (t.v.) og Morten Eriksen

Hard debatt om Norfund og skatteparadiser

Avsløringene i Panama Papers har skapt fornyet debatt om Norfunds bruk av slike oversjøiske finanssentre.

Norfunds administrerende direktør Kjell Roland, og Morten Eriksen, medlem av Kapitalfluktutvalget debatterer i Bistandsaktuelt. De står langt fra hverandre. Organisasjonen Publish What You Pay har også kastet seg inn i debatten.

Les innleggene:

Debatten kommer nesten sju år etter at Kapitalfluktutvalget ba myndighetene begrense fondets bruk av slike sentre.

Ikke behov

Morten Eriksen mener at Norfund  ikke har  behov for å bruke finanstjenester i lavskatt-jurisdiksasjoner. Dette er noen av hans poenger:

  • Overføring av egenkapitalinnskuddet krever ikke bruk av skatteparadiset Mauritius.
  • Oppstår det rettslig tvister mellom eierne, kan de løses gjennom voldgiftsinstituttet. Eierne kan selv bestemme jurisdiksjon, og lokalisering av eierskapet på Mauritius heller ikke her nødvendig.
  • Uansett hvor rådgivningstjenestene kjøpes fra, er det ikke nødvendig med lokalisering i et skatteparadis.
  • Er finansiell trygghet prioritert, bør kanskje den norske stat eller norske banker bistå med oppbygging av trygge finansinstitusjoner i utviklingslandene, som kan erstatte skatteparadisene løsninger.

Andre krav

Norfund-sjef Kjell Roland mener den viktigste problemstillingen er noe helt annet – kravene og behovene til aktuelle investeringspartnere. Han understreker at Norfund er mot skatteparadiser, det vil si skadelige strukturer og praksis slik det er avslørt i Panama Papers. «Vi bruker dem ikke, og har full åpenhet om hva vi gjør og med hvem», skriver Roland.

Dette er en oppsummering av Norfunds standpunkter

  • Norfund skal være trekke med private investorer. Da må Norfund i ha samme rammebetingelser som sine partnere.
  • Norfund sitter ikke i førersetet, men kommer ofte inn i selskaper strukturert av andre.
  • Det er stor mangel på selskaper som vil investere i verdens fattigste land, så Norfund kan ikke velge «på øverste hylle». Det er ikke slik at investeringsfondet kan stille omfattende krav  til hvordan samarbeidet organiseres.

 

Publisert: 03.05.2016 08.59.46 Sist oppdatert: 03.05.2016 09.08.48