Faksimile av brevet.

Telefonselger hevdet å ha snakket med 81-åring - etter at hun var død

Telefonselgeren fra Bistandshuset takket for «den hyggelige samtalen» med Irene Hagvåg i brevet som fulgte med fakturaen på 399 kroner fra organisasjonen Child Africa. Men 81-åringen hadde vært død i flere måneder da salgssamtalen skulle ha funnet sted. – Dette minner om ren svindel, sier Hagvågs slektning Robin Isaksen.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 21.09.2016 10.44.36

I februar i år døde Irene Hagvåg. 81-åringen, som bodde i Troms, var klar til det siste og en ivrig bidragsyter til en rekke gode saker og organisasjoner.

Hagvåg var Robin Isaksens tante. Sammen med flere slektninger hjalp han til med å rydde opp i papirene og økonomien etter 81-åringen.

Isaksen ble forbauset og ikke så rent lite irritert da de fant en regning på 399 kroner hjemme hos Hagvåg fra organisasjonen Child Africa hvor det sto følgende:

«Tusen takk for ditt kjøp av matoppskrift. Vi viser til hyggelig telefonsamtale den 19.05.2016, hvor du sa deg villig til å støtte vårt arbeid gjennom kjøp av matoppskrift fra oss.». Regningen var sendt fra telefonsalgfirmaet Bistandshuset som samler inn penger for organisasjonen Child Africa.

 – Tarvelig

– Da tanta mi døde i februar ble telefonen hennes umiddelbart stengt. Det er ingen mulighet for at noen fra Bistandshuset snakket med henne 19. mai slik de hevder. Da må de i tilfelle ha overnaturlige evner, sier Robin Isaksen til Bistandsaktuelt. 

Han forteller at hvis Irene Hagvåg hadde vært i live hadde hun helt sikkert betalt regningen. 

– Dette kan ikke kalles noe annet enn et svært ufint og tarvelig forsøk på å svindle en gammel dame. Og jeg undrer meg over hvor mange andre som blir utsatt for samme type svindel, sier Isaksen. 

– Mulig brudd på loven 

– Frivillige organisasjoner og telefonsalgfirmaer bør ha rutiner som hindrer at de unngår å ringe døde personer. Å sende faktura til forbrukere som er døde kan reise spørsmål etter markedsføringslovens bestemmelser om urimelig handelspraksis, herunder strid mot god forretningsskikk overfor forbrukere, sier Tonje Hovde Skjelbostad som er fagdirektør hos Forbrukerombudet.

Hun forteller at Bistandshuset er et av telefonsalgfirmaene Forbrukerombudet mottar flest klager på. I 2015 mottok ombudet 38 klager på dette firmaet. 

Har dere inntrykk av at eldre er særlig usatt for pågående telefonselgere?

– SIFO gjorde i 2015 en rapport om hvordan eldre mestrer forbrukerrollen. Her konkluderte de med at det er en klart tendens til at eldre i større grad enn yngre blir kontaktet både på telefon og i brev med forespørsel om å bidra til veldedighet. Mer enn tre av fire i de eldste aldersgruppene hadde opplevd dette.

Vil ha strengere regler

Skjelbostad forklarer at Forbrukerombudet ønsker at det innføres krav om skriftlig tilbud og aksept også for salg og pengeinnsamling fra frivillige organisasjoner.

–  Kravene har fungert godt ved kommersielt telefonsalg hvor vi ser mindre klager på såkalt «negativt salg», og vi mener derfor det er gode grunner for å innføre tilsvarende krav for frivillig sektor, da vi fortsatt får en god del klager fra forbrukere som får tilsendt faktura fra frivillige org. som de ikke har takket ja til. 

Child Africa, som Bistandshuset sendte fakturaen til Irene Hagvåg for, drives av ekteparet Rino og Julie Solberg fra Moss. Child Africa står på Innsamlingskontrollens OBS-liste, en liste over organisasjoner IK advarer mot å gi penger til. Bistandsaktuelt har tidligere skrevet en rekke kritiske saker om Child Africa.

WWW.KOLONIHAVEN.no                  , CF-Wesenberg, CF-Wesenberg, CF-Wesenberg, PHOTO: UNLIMITED USE FOR "XXX"

If you retain the right to use this picture, and forget to tag it with: "Photo: CF-Wesenberg@kolonihaven.no", Kolonihaven Studio AS will send you an invoice of NOK 10 000 + tax. 

For 3. party users: This picture has limited publication rights. Please call +4790025255 / +4722360300 or send an e-mail to foto@kolonihaven.no in order to ensure that you may print the image. Misuse will entail a penalty of NOK 25 000 + tax. Please call +4790025255 / +4722360300 in case you have not made a prior contract with regard to proper use of the picture., PHOTO: UNLIMITED USE FOR "XXX"

If you retain the right to use this picture, and forget to tag it with: "Photo: CF-Wesenberg@kolonihaven.no", Kolonihaven Studio AS will send you an invoice of NOK 10 000 + tax. 

For 3. party users: This picture has limited publication rights. Please call +4790025255 / +4722360300 or send an e-mail to foto@kolonihaven.no in order to ensure that you may print the image. Misuse will entail a penalty of NOK 25 000 + tax. Please call +4790025255 / +4722360300 in case you have not made a prior contract with regard to proper use of the picture., PHOTO: UNLIMITED USE FOR "XXX"

If you retain the right to use this picture, and forget to tag it with: "Photo: CF-Wesenberg@kolonihaven.no", Kolonihaven Studio AS will send you an invoice of NOK 10 000 + tax. 

For 3. party users: This picture has limited publication rights. Please call +4790025255 / +4722360300 or send an e-mail to foto@kolonihaven.no in order to ensure that you may print the image. Misuse will entail a penalty of NOK 25 000 + tax. Please call +4790025255 / +4722360300 in case you have not made a prior contract with regard to proper use of the picture.
Tonje Hovde Skjelbostad er fagdirektør hos Forbrukerombudet. Foto: CF-WESENBERG , CF Wesenberg, CF Wesenberg, CF Wesenberg, CF-Wesenberg, CF-Wesenberg, CF-Wesenberg
audio, business, call, center, centre, communication, computer, corporate, device, equipment, hand, headphone, headset, hold, mic, microphone, object, office, operator, people, phone, service, support, table, take, technology, telemarketing, work, worker, workplace
Bistandshuset er gode til å samle inn penger for organisasjoner som Child Africa. Men 7-8 kroner av hver tier som gis til gode formål blir igjen hos telefonsalgfirmaet. Foto: Atstock Productions

Bistandshuset: – Vi beklager

Bistandshuset hadde knappe 40 millioner kroner i salgsinntekter i 2015. Om lag 75 kroner av hver hundrelapp nordmenn gir til et godt formål via Bistandshuset går til å dekke telefonsalgfirmaets egne kostnader. 

Anders Ihler, som er styreleder og en av fire eiere av Bistandshuset, skriver i epost til Bistandsaktuelt at de sterk beklager at det på fakturaen står at selgeren hadde snakket med avdøde Hagvåg. Ihler forklarer at den påståtte samtalen med Hagvåg skyldes brudd på firmaets rutiner fra selgerens side.

– Dette mobilnummeret som har vært knyttet til feil person har jeg ikke noen spesifikk forklaring på da det ikke har blitt korrigert når vi har sendt våre datagrunnlag inn til vask hos de som er profesjonelle på slik datavask. Anropet til nummeret har blitt besvart, men åpenbart av et annet menneske. At selgeren i dette tilfellet har registrert dette som et salg er brudd på arbeidsreglene våre, og dette har fått konsekvenser for den det gjelder, skriver Ihler.

Ihler understreker at Bistandshuset bruker store ressurser på å unngå slike feil både fordi det uheldige for de som blir berørt av feilen og for Bistandshuset as som markedsaktør for frivillige og humanitære organisasjoner.

–  Hagvågs slektninger mener at virksomheten deres minner om svindel. Hva har du å si til det?

–  At mennesker som føler det har skjedd en feil, som de blir oppbrakt over, bruker sterke ord har jeg forståelse for, men jeg må på det aller sterkeste avvise ordet svindel. Svindel er en kriminell handling, og vi driver en hundre prosent legal virksomhet, og tar på det aller sterkest avstand fra aktiviteter som skulle kunne kalles svindel. Svindel vil være ødeleggende for vår virksomhet og vi har et mål og et ønske om å kunne være en trygg og sikker markedsføringskanal for frivilligheten i mange år fram i tid.

–  Jeg var tidligere i år i dialog med deg om en annen eldre dame som hatt blitt oppring en rekke ganger av deres selgere selv om hun hadde hatt hemmelig nummer siden 2011. Da var årsaken også «svikt i rutinene». Er rutinene deres for dårlige?

–   Våre rutiner viser gang på gang at vi avdekker feil og mangler før vi setter i gang kampanjer. Vi har en døgnkontinuerlig overvåking av alle datagrunnlag, vi har teamledere som er tilstede for hver enkelt selger til enhver tid. Vi har både maskinelle og menneskelige rutiner og prosedyrer i alle ledd som skal sikre en feilfri gjennomføring av alle kampanjer. Men jeg vil ikke være arrogant og mene eller si at vi ikke kan forbedre oss enda mer, den ydmykheten skulle det bare mangle om ikke vi kunne vise. En feil er en feil for mye, og vi beklager det som har skjedd, og vi skal jobbe knallhardt for at dette ikke skal skje igjen, sier Ihler.

Publisert: 21.09.2016 10.44.35 Sist oppdatert: 21.09.2016 10.44.36