Generalsekretær i KrF, Hilde Frafjord Johnsen kaller dagens norske utviklingspolitikk for «jojo-politikk». Hun har tidligere vært visedirektør i Unicef, sjef for FN i Sør-Sudan og var utviklingsminister fra 1997-2005. Foto: Piene, Bibiana Dahle

KrF-topp: - Norge er ikke lenger en partner å stole på

Norsk bistands troverdighet, forutsigbarhet og effektivitet er truet, mener tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson. Hun varsler at KrF vil løfte bistand og utvikling høyt opp på dagsorden i månedene framover.

Av Gunnar Zachrisen Sist oppdatert: 02.05.2016 07.56.34

Den nyutnevnte generalsekretæren i Kristelig Folkeparti gir uttrykk for bekymring og er tydelig i sin kritikk av regjeringens nåværende kurs i bistands- og utviklingspolitikken. – Vi er ved et veiskille i norsk utviklings- og bistandspolitikk, advarer hun.

Talskvinnen for et av regjeringens støttepartier kom med utspillet på et debattmøte i regi av det nystartede NGO Forum. På møtet deltok også den amerikanske bistandsentusiasten og professoren Jeffrey Sachs og Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre.

– Det tradisjonelle fokuset på fattigdom og fattigdomsbekjempelse er i fare, sa Johnson.

Hun viste til at det – i skyggen av den humanitære innsatsen til Syria-konflikten – har skjedd en betydelig reduksjon i overføringene av langsiktig bistand til de fattigste og mest bistandsavhengige landene, særlig i Afrika.

«Jojo-politikk»

Den tidligere FN-diplomaten og eks-statsråden viste til behovet for at regjeringer i fattige land og organisasjoner har troverdige partnere som forplikter seg til et langsiktig utviklingssamarbeid.

– Norge var tidligere en troverdig partner, både hva gjelder politikk og økonomisk støtte, men det er ikke lenger tilfelle, sa Johnson og viste til den bilaterale bistanden til Uganda som eksempel.

Sistnevnte fikk et avtalekutt fra 300 millioner kroner i 2015 til 100 millioner kroner i år. Ifølge Johnson har dette blant annet ført til at inngåtte flerårige avtaler er blitt hevet.

Hun kalte dagens norske utviklingspolitikk for «jojo-politikk». 

Vil ha handlingsregel

Johnson uttrykte også bekymring for at innenlandske flyktningutgifter utgjør en stadig større del av bistanden, i kombinasjon med at OECDs bistandsdefinisjon er i ferd med å utvannes. Hun tok til orde for en begrensning av de innenlandske utgiftene sin andel av det årlige bistandsbudsjettet, inspirert av handlingsregelen rundt Oljefondet.

– Det er på tide å diskutere en form for begrensning, et øvre prosenttak, sa hun.

Den tidligere utviklingsministeren er kritisk til deler av tenkningen bak å dreie bistanden mot sårbare stater. Hun mente det var uheldig at bistanden blir koblet opp til sikkerhetspolitikk og migrasjon, og mente at slike tiltak hadde en svak bistandsfaglig forankring.

– Man risikerer at slik bistand ender opp med å bli bortkastet, sa Johnson.

«Tåkete»

Den tidligere utviklingsministeren kritiserte også at proposisjonen som ligger til grunn for bistandsbudsjettet er mer «tåkete» formulert enn i hennes statsrådsperiode. Konsekvensen er at det blir vanskelig for offentligheten å sette seg inn i hvilke land og formål bistanden brukes til, mente hun.

Den nye generalsekretæren bebudet at KrF ville holde fanen høyt for bistands- og utviklingspolitikken på Stortinget til høsten. Partiet vil framlegge sin egen alternative utviklingsmelding («white paper»). Dette vil trolig skje i september, og hun antydet at punkter fra denne vil kunne bli forelagt Stortinget i form av et privat lovforslag.

Ap-ja til minister

Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre ble på sin side utfordret på om en mulig regjering ledet av ham ville gjeninnføre utviklingsministeren.

– Ja, jeg tror jeg ville gjort det. Det er ikke en kritikk av dagens utenriksminister, som gjør et stort arbeid, men jeg ser at det er et behov. Uten utviklingsminister ser jeg at vårt internasjonale lederskap på dette feltet blir mer utydelig, sa Støre.

 

 

 

 

Jonas Gahr Støre (fr.v.), Hilde Frafjord Johnsen og Jeffrey Sachs deltok i forrige uke på et møte arrangert av NGO Forum. Foto: NGO Forum

Utviklingspolitikk i støpeskjeen

Flere utredninger og prosesser er i gang for å forme en ny norsk utviklingspolitikk.

  • Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk. Utenriks- og forsvarsministerene har investert til debatt i forbindelse med utformingen av en ny stortingsmelding som skal legges fram i 2017.
  • Norsk utviklingspolitikk frem mot 2030 , heter et nytt notat fra tankesmien Civita.
  • Tankesmien Agenda har varslet et notat om samme tema før sommeren.
  • Kristelig Folkeparti arbeider med en alternative utviklingsmelding («white paper») som trolig legges fram i september.
  • NGO Forum – ble startet nylig av de 20 største norske ikke-statlige bistandsorganisasjoner for å fremme diskusjon om norsk utviklingspolitikk

Publisert: 02.05.2016 07.56.34 Sist oppdatert: 02.05.2016 07.56.34

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes. Vi aksepterer heller ikke innlegg med lenker til andre sider.