Tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson mener det er meget uheldig når konsulenter tjener millioner av kroner på bistandsoppdrag

Frafjord Johnson: – Dette er dårlig pengebruk

– Det er svært uheldig for bistandens omdømme når private aktører tjener grovt på bistandskontrakter, mener tidligere utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson.

Hun mener saken illustrerer noe KrF påpekte i «utviklingsmeldingen» partiet nylig la fram: at den statlige forvaltningen av bistandspengene er for svak.

–  Bistandsforvaltningen er i ferd med å forvitre. Det er for liten kapasitet og for lite kompetanse, det gjør at man må kjøpe dyre tjenester. KrF mener at vi både må øke evnen til selv å gjøre det arbeidet som må gjøres – og vi også må styrke evnen til å kontrollere pengebruken, sier Frafjord Johnson.

Den tidligere utviklingsministeren, som i dag er generalsekretær i Kristelig Folkeparti, har brukt mange år av sitt arbeidsliv på å jobbe med bistand – både politisk og i FN-regi. Nå er hun bekymret over utviklingen i Norge og roper et varsku om tilstanden i bistandsforvaltningen.   

– Forvaltningen av bistanden må styrkes. Vi må etablere løsninger så vi kan unngå at private selskaper tar utbytte i den størrelsen det er snakk om her, sier Frafjord Johnson.

–  Tåler vi færre dyre konsulentkontrakter innen bistanden enn på andre områder?

–  Selvfølgelig. Innen bistanden skal vi snu på hver krone. En ting er at slike saker som dette svekker støtten til bistanden, men enda viktigere: den alternative bruken av disse millionene er jo faktisk å bygge skole og gi folk vaksiner. Så slike saker er virkelig ikke bra.

Frafjord Johnson understreker at det i noen land kan være betydelig risiko knyttet til å ha norske ansatte utstasjonert i landene. Det gjelder eksempelvis UD- og Norad-personell. 

– Men selv der er vi nødt til å finne løsninger som ikke innebærer millioner i utbytte til konsulenter, sier hun.

Den erfarne bistandsarbeideren forteller at bruken av private konsulenter har økt betraktelig i internasjonal bistand de siste årene, særlig i urolige land og områder. Det er en utvikling Frafjord Johnson er kritisk til.

–  Det er veldig dyr bistand. Private selskaper har høye lønninger og tar utbytte. Jeg er heller ikke sikker på at kvaliteten alltid er like god, men det må selvsagt vurderes i hvert tilfelle. Min erfaring er også at medarbeiderne ofte mangler  landkompetanse, de jobber ikke lenge nok på i de forskjellige landene til å bygge opp den nødvendige kompetansen, sier hun.

Publisert: 12.10.2016 06.56.00 Sist oppdatert: 12.10.2016 06.56.00