KrFs utviklingspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad mener mer bistandspenger bør brukes i Afrika. Foto: Jan Speed

– De fattiges og ikke egen-interesser skal være styrende

En bindende tverrpolitisk langtidsplan for bistand. Størrelsen på norsk utviklingshjelp og prioriterte temaer skal ligge fast i fem-årsperioder. Dette er noe av det Kristelig folkeparti foreslår i en melding som legges fram onsdag.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 27.09.2016 09.09.22

– Forutsigbarhet er nøkkelen til kvalitet. Å ha mange og skiftende tematiske satsinger ut fra regjeringens farge, er både krevende og uheldig for forvaltningen, sier KrFs utviklingspolitiske talsperson Kjell Ingolf Ropstad til avisen Vårt Land.

Ifølge Vårt Land ønsker regjeringens støtteparti, KrF, at Stortinget vedtar bindende langtidsplaner, og sikrer mer forutsigbare budsjetter og temavalg.

Onsdag legger KrF fram sin alternative utviklingsmelding "Verdivalg og veivalg for en ny tid". Først etter årskiftet kommer regjeringens stortingsmelding "Veivalg i norsk utenriks- og sikkerhetspolitikk". Før den tid skal det også foreligge et strategidokument om støtte til sårbare stater.

KrF er enig med den sittende regjeringen om at viktige temaer er utdanning og helse, samt næringsutvikling – som de mener innbefatter også jordbruk og fornybar energi. Utenriksminister Børge Brende har varslet regjeringens prioriteringer i neste års statsbudsjett blir: Humanitær bistand, utdanning, helse, næringsutvikling og klima og miljø.

KrF foreslår også at mindre av bistanden skal havne hos mellominntektsland. I fjor var Brasil den største mottakeren av norsk bistand takket være klima/skog-midler.

I KrFs utviklingspolitiske melding som kommer på onsdag gjentas, ifølge Vårt Land, kravet om at Norge bør ha en egen utviklingsminister. Regjeringen har tidligere svart på dette at deres modell med alt samlet hos utenriksministeren fører til bedre samordning og samspill mellom de ulike departementene.

– Dessverre er utviklingspolitikken blitt mer uforutsigbar og spredt den siste tiårsperioden, sier Ropstad til Vårt Land.

Partiet har lite tro på regjeringens politikk med 12 fokusland. De mener valget av de tolv landene framstår som «noe tilfeldig og ubegrunnet». De norske ambassadene for flere av disse landene har fått mindre ressurser å rutte med, mens det nå skal opprettes ambassade i Mali.

– Vi ønsker at et mer langsiktigi partnerskap skal etableres med flere prioriterte land. Det er slik gode resultater kan oppnås i kampen mot fattigdom, skriver generalsekretær i KrF, Hilde Frafjord Johnson i Vårt Land.

Samtidig er ikke KrF uenig med regjeringen om å satse mer på såkalte «sårbare stater». Men partiet ønsker en definisjon som vektlegger dypfattigdom og med mindre vekt på innsats i land som er opphavsland for migranter til Europa og som defineres som land der faren for terror-eksport til Europa er stor.

Frafjord Johnson mener at regjeringens politikk legger til grunn "sikkerhetspolitiske og migrasjonsrelaterte interesser".

– Vi er tydelige på at de fattigste og mest sårbare statene må prioriteres. Det gjelder særlilg i Afrika, skriver hun.

Generalsekretæren håper på bistandsreformer som "kan sikre at de fattiges interesser, og ikke egen-interessene, skal være styrende".

Publisert: 26.09.2016 09.33.06 Sist oppdatert: 27.09.2016 09.09.22

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes. Vi aksepterer heller ikke innlegg med lenker til andre sider.