Backup from IMAC, Vandapuye
Sør-Sudan er ett av de landene hvor kvinners rettigheter blir satt på prøve hver dag. Foto: Hege Opseth Vandapuye

29 ting du ikke visste om kvinner

Verden over markeres kvinnedagen i dag. Bistandsaktuelt gir deg her 29 fakta om kvinners situasjon anno 2016. Visste du at en tredjedel av enkene i Zambia mister tilgang til familiens jordområde når ektemannen dør?

Av Hege Opseth Vandapuye Sist oppdatert: 08.03.2016 06.46.42

Kvinner og arbeid:

 • Verdens kvinner tjener i gjennomsnitt 23 prosent mindre enn menn
 • I 18 land kan menn med loven i hånd forby sine kvinnelige ektefeller å arbeide utenfor hjemmet
 • Globalt har andelen kvinner i lønnet arbeid økt fra andelen 35 prosent i 1990 via 40 prosent i 2012 til 46 prosent i dag
 • Kvinner får ofte kun deltidsarbeid og yrker med lav status, og har dårligere tilgang til offentlig støtte. Det er derfor snakk om en feminisering av fattigdommen.
 • Ifølge FNs internasjonale arbeidsorganisasjon (ILO) er 100 millioner jenter i barnearbeid.
 • Omlag 200 millioner kvinner verden over lever i dag uten regulær pensjonsinntekt, mot 115 millioner menn

Omskjæring og ekteskap:

 • 200 millioner jenter og kvinner i verden har blitt utsatt for en form for kjønnslemlestelse, ifølge nye tall. Inngrepet er vanlig i 30 land i verden, melder Unicef i en ny rapport.
 • I utviklingsland ble mer enn 60 millioner kvinner i alderen 20-24 gift eller forlovet før fylte 18 år. Over 31 millioner av dem bor i Sør-Asia, ifølge Unicef. 
 • I land som Bangladesh, Den sentralafrikanske republikk, Tsjad, Guinea, Mali og Niger inngikk mer enn 60 prosent av kvinnene ekteskap eller forlovelse før de var 18 år.

Matproduksjon: 

 • Kvinner bidrar med 70 prosent av all matvareproduksjon i Afrika. Likevel eier kvinner svært sjelden jorden de arbeider på.
 • Mer enn en tredjedel av enkene i Zambia mister tilgang til familiens jordområde når ektemannen dør.
 • I utviklingsland utgjør kvinner 43 prosent av arbeidskraften i jordbruket, men avkastningen for kvinnelige bønder er 20-30 prosent lavere enn for menn. Dette skyldes at kvinner ofte har begrenset adgang til frø, gjødsel og utstyr. 
 • Å gi kvinnelige bønder mer ressurser kan redusere antallet sultende mennesker i verden med 100 til 150 millioner.
 • Undersøkelser i en rekke land har vist at kvinner bruker 85-90 prosent av sin tid på å lage mat til familien. 

Helse:

 • 60 prosent av alle kronisk sultne i verden er kvinner.
 • Feilernærte kvinner har økt risiko for å føde underernærte barn. Underernærte barn har 20 prosent høyere risiko for å dø innen de fyller fem år. 
 • Hvert 90. sekund dør en kvinne på grunn av fødsel eller svangerskap
 • Omkring halvparten av alle gravide kvinner i utviklingsland lider av blodmangel (anemi). Dette er årsaken til at cirka 110 000 kvinner dør under barsel hvert år. 

Les også: Om hvordan alkohol påvirker kvinners hverdag verden over

Vold:

 • 1 av 3 kvinner i verden har blitt utsatt for vold
 • Om lag hver fjerde kvinne i verden utsettes for vold i eget hjem
 • På verdensbasis blir 1 av 5 kvinner voldtatt i løpet av livet
 • Det anslås at over 40 prosent av sørafrikanske kvinner blir voldtatt i løpet av livet, men bare en av ni voldtekter blir rapportert

 • 50 prosent av kvinner i Bangladesh, Etiopia, Peru og Tanzania har vært utsatt for psykisk og seksualisert vold av samlivspartner. I enkelte områder i Etiopia er tallet oppe i 71 prosent
 • Vold i hjemmet er en av hovedårsakene til skader og død blant kvinner i hele verden
 • Tusenvis av jenter og kvinner blir hvert år utsatt for æresdrap av medlemmer av egen familie
 • I Alexandria, Egypt blir 47 prosent av kvinner som har vært utsatt for voldtekt drept av nære slektninger i ettertid
 • Hundretusentalls kvinner fra fattige land blir "solgt" til lokale prostitusjonsmarkeder i Europa der de blir utnyttet på det groveste. En del av disse havner også i prostitusjon i Norge.
 • Under krigen i Kroatia og Bosnia Herzegovina ble 60.000 kvinner voldtatt
 • Voldtekt er den mest underrapporterte forbrytelse som begås, og de faktiske tallene på begåtte voldtekter kan være opptil 50 ganger høyere enn det som rapporteres

Les også: Om kvinner og urbanisering


Kilder: 

Kvinnedagen:

Den internasjonale kvinnedagen feires hvert år den 8. mars. En nasjonal kvinnedag ble først arrangert i USA i 1909, mens en internasjonal dag ble vedtatt året etter på Sosialistinternasjonalens konferanse i København, der over 100 kvinner fra 17 ulike land deltok. Dagen ble etablert for å hedre bevegelsen for kvinners rettigheter, og å bygge opp støtte for allmenn stemmerett for kvinner.

Etter FNs internasjonale kvinneår i 1975 ble dagen i 1977 gjort til FN-dagog en av flere av organisasjonens årlige merkedager.

Kilde: Wikipedia

Publisert: 08.03.2016 06.46.42 Sist oppdatert: 08.03.2016 06.46.42