Finansminister Siv Jensen orienterer om Statens Pensjonsfond 2015 på en pressekonferanse tirsdag i finansdepartementet. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

Jensen: Nei til Oljefond-satsing på fornybar energi

Oljefondet skal ikke brukes politisk til å fremme statens investeringer i utviklingsland eller fornybar energi, slo finansminister Siv Jensen fast da hun tirsdag la fram meldingen om «Forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2015».

Av Jan Speed Sist oppdatert: 05.04.2016 10.56.50

Det finnes ingen finansielle begrunnelser for å la Statens Pensjonsfond Utland investere i unoterte aksjer* innen fornybar energi og infrastruktur fremvoksende økonomier, mener Jensen. Hun framholder at disse markedene både er for små og umodne, og at risikoen er for stor på det nåværende tidspunktet.

– Det er nødvendig at vi høster mer erfaring fra det unoterte markedet der Norge er inne på eiendomssektoren, sa Jensen. Samtidig sa hun at dette «er en diskusjon som vi vil komme tilbake til».

Skuffet

Kirkens Nødhjelp er skuffet over at regjeringen foreløpig ikke åpner for at Oljefondet skal kunne investere i unotert infrastruktur, og da spesielt fornybar energi.

– Oljefondet lar sjansen gå fra seg til å bli med på det globale grønne skiftet, sier generalsekretær Anne-Marie Helland i Kirkens Nødhjelp.

– Investeringer i fornybar energi er fremtiden. Dette vil både bidra til å dekke fremtidens energibehov gjennom klimavennlige løsninger, og til å sikre god langsiktig avkastning for Oljefondet, sier Helland.

– Vi vet at mange investorer verden over ser til Oljefondet når de gjør etiske og strategiske investeringsvalg. Ved å utsette infrastrukturinvesteringer er oljefondet dessverre med å bremse det globale grønne skiftet.

– Paris-avtalen ble et internasjonalt vendepunkt i klimakampen og ga håp til millioner av mennesker utsatt for klimarelatert tørke, flom eller ekstremvær. Men avtalen er ingenting verdt dersom landene ikke følger opp ambisjonene nasjonalt, sier Helland.

I vår har Kirkens Nødhjelp og Changemaker hatt en kampanje for at en større del av oljefondet skal investeres i fornybar energi. Over 7000  personer har hittil signert Kirkens Nødhjelp og Changemakers opprop om dette.

Forum for utvikling og miljø, et nettverk av nesten 50 norske miljø- utviklings og fredsorganisasjoner, ser på Finansdepartementets negative holdning til investeringer i fornybar energi som en tapt mulighet.

- Oljefondet skal komme både dagens og framtidige generasjoner til gode. Her kunne man hatt sjansen til å både sikre kommende generasjoner høy avkastning og samtidig investere i en sektor som sikrer kommende generasjoner et bærekraftig energigrunnla,  sier daglig leder Andrew Preston. 

Større miljøbevissthet

I sin redegjørelse påpekte Jensen at Stortinget har bedt regjeringen om å utrede et Fornybar AS der statlige og private midler kan gå sammen om investeringer i fornybar energi. Dette vil bli tatt opp under presentasjonen av revidert nasjonalbudsjett senere i år.

Jensen understreket at klimahensyn er en stadig viktigere del av investeringsstrategien til Oljefondet.

I fjor ble 54 milliarder kroner investert gjennom det som kalles «miljømandater» framgår det av forvaltningsmeldingen. Dette er investeringer i aksjer i selskaper som bidrar til å redusere miljøproblemer, særlig ved å utvikle ny miljøteknologi

Solgte seg ut

Norges Bank solgte seg i 2015 ut av 73 selskaper. Nedsalgene var basert på klimagassutslipp (8 selskaper innen sementproduksjon, 16 selskaper innen kullbasert kraftproduksjon, 11 selskaper med kullutvinning rettet mot kraftproduksjon og 7 selskaper på andre områder), sosiale og styringsrelaterte forhold (9 selskaper innen anleggsarbeid, 5 selskaper på grunn av korrupsjon, 1 selskap for andre forhold), avskoging (2 palmeoljeproduksjonsselskaper, 4 papirproduksjonsselskaper, 1 kullgruve i India) og vann og konflikt (9 selskaper innen generell gruvedrift og som utvinner edelmetaller).

* Ordforklaring: Unoterte aksjer – aksjer som ikke omsettes eller er notert på vanlige, offentlige børser

Publisert: 05.04.2016 10.40.39 Sist oppdatert: 05.04.2016 10.56.50