Biogass-kraftanlegget ligger 40 kilometer fra Sør-Afrikas hovedstad Pretoria.

Norfund satser: Kumøkk og yoghurt driver bilfabrikk

Gammel yoghurt, kumøkk og råtne grønnsaker blir til biogass – som igjen gir energi til en bilfabrikk. Anlegget er med på å redusere Sør-Afrikas avhengighet av kull.

 Siden 10. oktober i fjor har anlegget levert kraft til bilfabrikken BMW. Fabrikken har som mål å gå helt over til grønn energi innen 2020.

I dag kommer 90 prosent av kraften i Sør-Afrika fra kulldrevne anlegg. Den sterke avhengigheten av kull gjør landet til en av de store forurenserne i verden.

Etter sju års planlegging, 1500 sider med juridiske avtaler og 18 måneder med bygging er gründeren bak biokraftsatsingen Sean Thomas fornøyd med å ha kommet i gang med å produsere.

– Endelig har vi begynt å tjene penger. Vi selger strøm til BMW, og vi selger gjødsel som er et biprodukt av prosessen. Vi får også betalt for å ta imot matavfall – slik at det slipper å havne på dynga, forteller biokraft-gründeren.

Norfund er med

Anlegget utenfor Pretoria har kostet rundt 90 millioner kroner, og drives av selskapet Bio2Watt. Norfund – Statens Investeringsfond for Næringsvirksomhet i Utviklingsland – har hittil investert 9,3 millioner kroner i anlegget. Det tilsvarer en 11 prosent eierandel.

– Norfunds hjelp har vært uvurderlig. Det norske engasjementet har også utløst investeringer fra andre. Deres tålmodighet og ekspertise har bidratt til å få dette prosjektet på beina, sier Thomas.

Bio2Watts første biogassanlegg i Sør-Afrika skal kunne generere 4,4 megawatt kraft. Det hele er på forhånd solgt til BMW. Bilfabrikken, som produserer 300 biler hver dag, vil få 30 prosent av sitt strømbehov dekket på denne måten.

Biogassanlegget er plassert på baksiden av en kjempestor kvegfarm med over 25 000 dyr øst for hovedstaden Pretoria. Et steinkast unna innhegningene med flere titusener kyr er biokraftanlegget under innkjøring. Det består av gjæringstanker, et nedkjølingsanlegg og metandrevne kraftturbiner. Den hurtige nedbrytingen av organisk avfall for å produsere metangass skjer ved hjelp av bakterier fra kumager, som hentet fra det lokale slakteriet.

Kumøkk fra farmen utgjør 25 prosent av biomassen. Resten kommer fra et slakteri, en stor papirfabrikk, avfall fra grønnsakmarkedene i Pretoria og fra et meieri.

Det første i Sør-Afrika

Anlegget i Bronkhorstspruit er det første kommersielle biogass-anlegget i Sør-Afrika basert på organisk avfall. Det sysselsetter totalt 40 personer.

Målet er at dette biogassanlegget skal bli en modell for flere lignende prosjekter. Det er over 14 millioner kyr i Sør-Afrika. Selskapet har lagt inn et anbud om å bygge et tilsvarende anlegg tilknyttet en gård i Vestkapp-provinsen med melkekyr. I dette tilfellet vil det være det offentlige kraftselskapet Eskom som kjøper elektrisiteten.

Selskapet håper på klarsignal for dette prosjektet neste måned. Norfund har gitt tilsagn om lån også til dette prosjektet.

– Investeringen i Bio2Watt er et ledd i vårt arbeid med å få teknologisk bredde innenfor fornybar energi. Det er det første anlegget av sitt slag i Afrika. Teknologien i Bio2Watt er vel etablert i Europa, men ny i Sør-Afrika, påpeker administrerende direktør i Norfund, Kjell Roland.

Han mener at Bio2Watt har gjort det mulig å utvide produksjonen på BMW-fabrikken og bidratt til å skape arbeidsplasser og vekst.

Flere steder

– Vi er av den oppfatning at dette prosjektet og tilhørende teknologi har potensial til å bli tatt i bruk flere steder i Sør-Afrika, og at vi kan bruke disse erfaringer som springbrett inn i andre land i det sørlige Afrika, sier Roland.

– Jeg ser for meg flere prosjekter i Sør-Afrika, men tror at det også er muligheter i Kenya og Ghana, sier Thomas.

I løpet av 2016 vil det være forbudt å dumpe organisk avfall på søppelfyllingene i Sør-Afrika.

– Å skape energi fra biomasse har mye for seg. Kommunen slipper å dumpe mat på fyllinga, sier Thomas.

Bransjeorganisasjonen i landet, Southern African Biogas Industry Association, mener at landet har potensial til å produsere 2,5 GW strøm fra biogass i løpet av de kommende ti årene.

Satser på mer grønn energi

Fornybare energikilder har begynt å spille en markant økende rolle i Sør-Afrika. Blant disse gir vind- og solenergi de viktigste bidragene til landets strømforsyning. Biogass-anleggene er derimot helt i startfasen.

Innen 2025 håper Sør-Afrika at 30 prosent av strømmen i landet skal være fornybar. Det betyr rundt 17 800 MW. Målet er at landet innen 2030 skal generere 9600 MW solenergi. Private selskaper står for det meste av utbyggingen.

Hittil er det, ifølge det sørafrikanske energidepartementet, investert rundt 100 milliarder kroner i fornybar energi, hvorav rundt en firedel er fra utenlandske investorer. Norfund har både investert i solkraftprosjekter i regi av Scatec Solar og biogasskraft gjennom Bio2Watt. I tillegg har det norske investeringsfondet eierandeler i selskapet Globeleq Africa som satser på både solenergi, vindkraft og gasskraftanlegg.

Myndighetene i Sør-Afrika ser ikke bare på miljøfordelene ved de nye alternative kraftprodusentene. Arbeidsplasser er også et viktig argument. Ifølge en rapport laget av Energidepartementet har byggingen av nye anlegg allerede gitt sysselsetting til 110 000 mennesker.  

«Teknologien har potensial til å bli tatt i bruk flere steder, både i Sør-Afrika og i regionen ellers. »

Biokraft-anleggets gründer Sean Thomas har tre produkter han kan bli rik på: Han selger kraft og gjødsel, og han får betalt for å ta imot avfallsprodukter.
Publisert: 10.02.2016 12.35.44 Sist oppdatert: 11.02.2016 06.14.42