– Det er fortsatt en tro på at bistand virker og en vilje til å bruke bistanden som instrument for å avskaffe verdens fattigdom, sier leder i OECDs utviklingskomité Erik Solheim til Bistandsaktuelt. Foto: Espen Røst

– Uakseptabelt at en så stor del av verdensøkonomien er skjult

Det sier lederen av OECDs utviklingskomité som i dag la frem rekordhøye tall for de rike landenes bistand til utviklingsland. Om ulovlig kapitalflyt avskaffes kan vi gå med sjumilstøvler for å avskaffe ekstrem fattigdom, mener Erik Solheim.

Av Espen Røst Sist oppdatert: 13.04.2016 12.46.17

– Alt tyder på at det går mer penger ut av Afrika i ulovlig kapitalflyt hvert eneste år enn det som kommer inn. Det er bare mer åpenhet som kan hindre dette, og det er helt uakseptabelt at en så stor del av verdensøkonomien er skjult.

Det sier lederen i OECDs utviklingskomité Erik Solheim til Bistandsaktuelt.

– Dersom vi hadde klart å stoppe dette og samtidig holde bistanden på et høyt nivå, kunne vi gått med sjumilstøvler for å avskaffe ekstrem fattigdom. For Panama-avsløringene tydeliggjør at pengene finnes der.

– Rekordhøye bistandstall

OECD la i dag frem helt ferske tall som viser at den samlede bistanden fra verdens rikeste land var på rekordhøye 1085 milliarder kroner i 2015.

Det er en en økning totalt på 6,7 prosent fra året før og det høyeste nivået OECD noen gang har rapportert
 
– Tallene forteller at pessimistene er gjort til skamme. Mange sa at bistanden ville gå ned, men det har ikke skjedd. Dette viser at det fortsatt er en tro på at bistand virker og at det er en vilje til å bruke bistanden som instrument for å avskaffe verdens fattigdom, sier Solheim til Bistandsaktuelt.
 
Han mener tallenes tale er ganske klar - at det handler om politisk vilje:
 
– Det skyldes at de har politikere på toppnivå som har vilje til å bruke bistanden. Dette gjelder også for Norge, sier Solheim.

– Skatteintekter og grønn vekst

Norske bistandstall som ble lagt frem tidligere denne uka viste en økning til utdanning og nødhjelp. Solheim mener den klare hovedtendensene i OECD-tallene sett uner ett, er at bistanden til de fattigste landene likevel ikke har stoppet opp.
 
– Det er bra. For i land som Malawi, Tanzania og Mosambik spiller bistanden naturlig nok en mye større rolle enn i mellominntektsland. Derfor er det viktig å holde bistanden til de minst utviklede landene høy og tenke smartere om bistand til mellominntekstland.

OECD-lederen mener det fortsatt trengs en drastisk økning i landenes bistand i årene fremover:
 
– Samtidig må hovedfokus for utvikling være på skatteintekter og grønn vekst. Bistanden har en viktig rolle i dette, men kan bare være en katalysator. Både bistand og private investeringer må til for å bevege verden, sier Solheim og eksemplifiserer:
 
– Utdanning i Den sentralafrikanske republikk kan ikke skje gjennom private investeringer, det sier seg selv. Og de virkelig store investeringene vil vi ikke finne innen bistanden: Om solenergi og vannkraft er lønnsomt – ja da vil vi også få store investeringer der. Bistand og investeringer må gå hånd i hånd.

Tidenes lissepasning

De ferske OECD-tallene viser at landene bruker stadig mer penger på flyktninger hjemme. Sverige er på topp, men også Norge er blant topp 10. Solheim mener dette tydeliggjør at landene må fortsette med et høyt nivå på bistand.

– Har sikkerhetspolitikk blitt et viktigere motiv for å gi bistand enn tidligere?

– Ja, definitivt, og det gjør at bistanden nå har fått et tryggere fundament. Det er ikke lenger bare kirken og de gode hjelperne på venstresiden som er opptatt av utviklingssamarbeid. Det er blant annet fordi det ikke finnes militære løsninger som alene kan løse noen av de store krisene vi ser i verden i dag.

– Du har uttalt at Panama-lekkasjene er tidenes lissepasning til verdens politikere. Forklar.

– Vi visste om store skjulte kapitalstrømmer fra før. Panama-lekkasjene har gjort at vi nå har fått navn og nummer og historiene om hvordan en del av verdens rikeste trikser og mikser med enorme summer. Om vi ikke klarer å handle på basis av denne konkrete nye kunnskapen, er det vanskelig å skjønne når vi skulle klare det. Nå er det bare opp til verdens ledende politikere å handle.

Publisert: 13.04.2016 12.46.17 Sist oppdatert: 13.04.2016 12.46.17