Lederen for forsvars- og utenrikskomiteen på Stortinget, Anniken Huitfeldt vil ha et bredt forlik om bistandsprosenten. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Ap sier ja til KrFs bistandsprosent

Arbeiderpartiet støtter to sentrale punkter i KrFs utviklingsmelding: Bistandsprosent og utviklingsminister. ForUM slutter seg til flere KrF-forslag, mens Norfund advarer mot å begrense mulighetene for investeringer.

Av Jan Speed og NTB Sist oppdatert: 29.09.2016 07.54.55

Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt, tar til orde for et bredt forlik om å sette av minst 1 prosent av brutto nasjonalprodukt til bistand.

– Da slipper vi at det blir en omkamp om det hvert år, sier hun til Klassekampen. Huitfeldt leder Stortingets utenrikskomité. Forslaget er fremmet av AP tidligere.

KrFs alternative utviklingsmelding ble lanserte onsdag i frustrasjon over at regjeringen ikke har kommet med en lenge varslet melding.

– KrF har gitt en mye grundigere gjennomgang av utviklingspolitikken enn det regjeringen har klart. Det har skjedd store endringer uten at det har blitt diskutert i Stortinget, sier Huitfeldt. Hun sier Ap er positiv til å ha en egen utviklingsminister, en statsrådspost som ble avviklet da Høyre og Fremskrittspartiet tok over regjeringskontorene.

KrF-forslaget om å tredele bistandsbudsjettet med 70 prosent til langsiktige tiltak, 20 prosent til fred og forsoning og 10 prosent til akutt humanitær bistand har Ap ennå ikke tatt stilling til, sier hun.

Ap vil heller ikke støtte KrFs forslag om å fjerne utgifter til flyktninger i Norge og regnskogsbevaring fra bistandsbudsjettet.

– Mer samstemthet

Forum for Utvikling og Miljø (ForUM), et nettverk av 50 norske organisasjoner, mener KrF har levert «en god, grundig og helhetlig alternativ utviklingsmelding».

– Det er tydelig at KrF har lyttet til sivilsamfunnet og eksperter som ofte er nærmere de sårbare og problemene, og som både er partnere og pådrivere for bærekraftig utviklingspolitikk, sier påtroppende daglig leder Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for Utvikling og Miljø (ForUM).

Organisasjonene slutter seg til KrFs forslag til mer samstemt politikk for utvikling:

– Bruk av skatteparadiser, eksport av militærutstyr til undertrykkere og stigende klimagassutslipp er gode eksempler på ustemt norsk politikk som undergraver regjeringens egen viktige innsats på områder som menneskerettigheter, fred, åpenhet og bærekraftig utvikling. Politikken blir jo også åpenbart mer effektiv dersom man slutter å gi med den ene hånden og ta med den andre. Som regjeringen selv sier må de ulike tiltakene dra mest mulig i samme retning for bærekraftig utvikling, sier Tønnessen-Krokan til Bistandsaktuelt.

– Forslag vil hemme Norfund

Norfund sier, på sin side,  at de deler fullt ut de bakenforliggende målene til KrF om å bekjempe ulovlig skatteflukt, skatteunndragelser, hvitvasking og terrorfinasiering.

–  Norfunds investeringer gjennom tredjeland har ingen ting med slike ting å gjøre. For oss dreier det seg kun om å gjøre vanskelige egenkapitalinvesteringer i de fattigste landene. Avhengig av hva som reelt sett ligger i forslaget, vil det kunne begrense våre muligheter til å gjøre viktige investeringer i små og mellomstore bedrifter, spesielt i MUL-land, sier administrerende direktør i Norfund, Kjell Roland til Bistandsaktuelt.

– Behov for langtidsplan

Neste uke skal regjeringen rapportere på samstemt politikk for utvikling gjennom statsbudsjettet og på FNs bærekraftsmål over nasjonalbudsjettet. Tønnessen-Krokan i ForUM ser fram til dette, men er enig med KrF i at langsiktighet, styrking av sivilsamfunnet, mest mulig tverrpolitisk enighet og en plan over flere år er nødvendig for at regjeringen skal lykkes.  

– Vi er den første generasjonen som kan utrydde ekstrem fattigdom og stanse klimaendringer før det er for sent. Det forplikter. Da kan vi ikke bare fortsette som før gjennom den årlige budsjettkampen: Der vinner dessverre altfor ofte hensyn til kortsiktige egeninteresser fram på bekostning av hensyn til menneskerettigheter, miljø og de som trenger det mest, sier Borghild Tønnessen-Krokan i Forum for Utvikling og Miljø (ForUM).

Publisert: 29.09.2016 07.54.55 Sist oppdatert: 29.09.2016 07.54.55

Du må gjerne legge inn din egen kommentar i disqus under. Alle innlegg må signeres med fullt navn. Anonyme innlegg fjernes. Vi aksepterer heller ikke innlegg med lenker til andre sider.