Norfund-direktør Kjell Roland. Foto: Norfund

Norfund-direktør advarer mot digital "hype"

– Jeg håper ikke at digital teknologi nå blir den nye «hypen» som alle skal støtte i utviklingsland, sier Norfund-direktør Kjell Roland. Han er skeptisk til Verdensbankens nye vektlegging av digitalteknologi som bidrag til utvikling.

Roland synes Verdensbankens nye rapport om digitalisering er interessant og fornuftig, men advarer samtidig mot å overvurdere «den digitale faktoren» i utviklingsland.

– Det er viktig å ta i bruk digital teknologi, på samme måte som andre teknologier, men det er tross alt andre faktorer som er mye viktigere, sier han.

Les Verdensbankens rapport her: Fire milliarder mangler internett

Roland viser til at mange utviklingsland, blant annet i Afrika, sliter med svak og upålitelig strømforsyning og dårlig infrastruktur. Mange land sliter også med svært dårlige helse- og utdanningssystemer som er langt unna å dekke folks behov.

Bør få strøm først

– Før man begynner å gi folk internett, er det viktig at de har strøm. Og før man starter å utdanne it-spesialister, så må man få på plass en grunnskole som fungerer, sier Roland.

– Støter Norfund ofte på problemer med mangel på digital teknologi eller kompetanse når dere vurderer hvor dere vil investere?

– Det er selvsagt mange steder et problem at nettene er for svake, men jeg kan ikke huske at dette noen gang har veltet en investering. Derimot kan jeg huske at fravær av fungerende helsesystemer og dårlige veier i regionen har gjort det.

Fibernett

Den erfarne fondsinvestoren understreker samtidig at mange afrikanske land allerede har en brukbar digital infrastruktur – med et ganske godt utbygget fibernett. Norfund-sjefen er enig i Verdensbank-rapportens konklusjon om at mange utviklingsland har et stort potensial for bruk av teknologi over tid.

– Banktjenester via mobil er et eksempel på at ny digital teknologi kan fungere utmerket i utviklingsland, sier Roland.

Norfund er statens investeringsfond for næringsvirksomhet i utviklingsland og investerer i bedrifter i utviklingsland.

Les også: Slik kan Afrika lære av Asia

 

 

 

 

 

 

 

 

Publisert: 14.01.2016 13.09.34 Sist oppdatert: 14.01.2016 13.09.34