Erik Solheim, OECD
Flytter Erik Solheim fra Paris til Nairobi i løpet av 2016? Solheim har søkt lederjobben i FNs miljøprogram og mener selv han er en sterk kandidat. Foto: Kristofer Sandberg / NTB Scanpix

Solheim søker FNs miljø-toppjobb

Erik Solheim har søkt toppjobben som leder av FNs miljøprogram. – Jeg er ubeskjeden nok til å mene at jeg er en sterk kandidat, sier Solheim til Bistandsaktuelt.

Av Anne Håskoll-Haugen og Gunnar Zachrisen Sist oppdatert: 04.02.2016 14.28.35

Norges tidligere miljø- og utviklingsminister Erik Solheim er i dag leder av OECDs utviklingskomité i Paris. På telefon fra den franske hovedstaden bekrefter Solheim at han har søkt toppjobben i FNs miljøprogram.

– Det er riktig at den norske regjeringen har fremmet mitt kandidatur til stillingen som toppsjef i UNEP, sier Solheim til Bistandsaktuelt. 

 – Er du en selvskreven kandidat?

– Absolutt ikke. Det er mange veldig godt kvalifiserte kandidater. Og så er jeg heller ikke kvinne, og ikke fra et utviklingsland. Men samtidig er jeg ubeskjeden nok til å mene at jeg er en sterk kandidat. Det er få som har den kombinasjonen av miljø og utviklingsarbeid på høyt politisk nivå som jeg har. Så vidt jeg vet er jeg den eneste som noen gang har vært både utviklings- og miljøminister.

Utenriksminister Børge Brende sier til Bistandsaktuelt:

– Erik Solheim er, med sin lange erfaring fra norsk og internasjonal politikk, -  og særlig innen klima, miljø og utvikling -  en veldig sterk kandidat til lederstillingen i UNEP. Han har regjeringens fulle støtte.


– Hvem konkurrerer du mot, Solheim?
 
– Det er mange sterke kandidater, mer vil jeg ikke si.

Vil bli viktigere

– UNEP har kanskje ikke vært FNs mest synlige organisasjon, ser du for deg at den vil bli viktigere fremover og at du vil synliggjøre miljøprogrammet?
 
– UNEP er helt klart en viktig organisasjon, og vil bli viktigere nå når verden har blitt enige om de nye bærekraftsmålene. Og det er avgjørende å gjøre organisasjonen mer synlig for å få til en god utvikling. Etter miljøtoppmøtet i Paris før jul, har alle verdens ledere blitt enige om at utvikling og miljøkonsekvensene må sees i sammenheng. Uten å sette utvikling og miljø på agendaen, får vi i hvert fall ikke til noe. I det ligger ingen kritikk av dagens ledelse, som jeg mener har gjort en veldig god jobb.
 
– Men FN er et tungrodd system, vil man få til noe særlig i det hele tatt?
 
– Nå må vi slutte å snakke ned FN, og snakke det opp i stedet! 2015 var et fabelaktig år for FN med klimatoppmøte og klimaavtalen, finansieringskonferansen i Addis Abeba og mye mer. FN får til enormt mye, til tross for store utfordringer
 
– Hva er motivasjonen din for å søke?
 
– Jeg har vært opptatt av miljø og utvikling hele mitt liv. Det å få lede en av verdens fremste miljø-institusjoner med hundrevis av ansatte og jobbe for et bedre klima er en unik mulighet som jeg virkelig ønsker meg.

Prioriterer verdenshavene 

UNEPs aktiviteter strekker seg over en lang rekke temaer, blant annet forurensning av atmosfæren, verdenshavene og ulike økosystemer, miljøforvaltning og grønn økonomi. Programmet har også en rolle i å finansiere ulike miljørelaterte utviklingsprosjekter, primært i utviklingsland.

I 1988 etablerte UNEP, sammen med Verdens meteorologi-organisasjon, det velkjente og omstridte FNs klimapanel. UNEP er også blant aktørene som gjennomfører Global Environment Facility (GEF) og det multilaterale fondet for gjennomføring av Montreal-protokollen. 

– Hvis du skulle trekke frem én ting du spesielt vil jobbe for som leder i UNEP, hva velger du?
 
– Hvis jeg må velge én av de tusen tingene jeg kunne ha sagt, mener jeg at et av de mest forsømte områdene er verdenshavene. Antagelig er det fordi miljøødeleggelsene her er så lite synlige. Men korallrevene, som er havets regnskog, er sterkt truet, overfiske er et alvorlig problem, og ikke minst plastforsøplingen av havene. Hvis vi fortsetter forsøplingen som i dag, vil vi ha like mange tonn plast som fisk i havet i 2050.
 
– UNEPs hovedkontor ligger i Kenya, det er bare to FN-organisasjoner som har hovedkontor i et utviklingsland. Fordeler og ulemper?
 
– Fordelen er at sammenhengen mellom klimaforandringer og fattigdom blir så tydelig for de som jobber der. Ulempen er lang vei til viktige møter i New York.

Dagens leder av UNEP er tyskeren Achim Steiner, som har ledet miljøprogrammet siden 2006. Også hans forgjenger var tysk. Bare en av miljøprogrammets fem siste ledere har vært fra et utviklingsland og kun en har vært kvinne. 

Det er FNs generalsekretær Ban Ki-Moon som bestemmer hvem som til slutt får jobben. Slaget blir avgjort i mai.

Fakta om UNEP

United Nation Environment Programme, UNEPs, hovedformål er å sette miljøet på agendaen i FN-systemet, og sørge for at verdenssamfunnet bringer kloden videre i en tilstand som ikke forverrer miljø og livsvilkår for framtidige generasjoner. Enkelt sagt fungerer UNEP som FNs miljøverndepartement. Hovedkontoret til UNEP ligger i Nairobi i Kenya. Sammen med UN Habitat er UNEP de eneste FN-organisasjonene som har hovedkontor i et utviklingsland. UNEP ble etablert 1972. Kilde: FN- sambandet.

Publisert: 04.02.2016 14.28.35 Sist oppdatert: 04.02.2016 14.28.35