Jenter utgør en stadig større andel av elevmassen ved tanzanianske skoler, som her ved Kibaha Education Center. Foto: Gunnar Zachrisen

Store skole- og helseframskritt i Tanzania

Tanzania gjør store framskritt innenfor utdanning og helsetjenester, ifølge Verdensbanken. Men det er fortsatt store svakheter i grunnskolen og fortsatt høy dødelighet for fødende kvinner og nyfødte.

Av Kizito Makoye, Dar es Salaam Sist oppdatert: 01.07.2016 18.00.26

To ulike rapporter presenterer nøkkeltall for utviklingen innen utdanning og helse. Tallene viser at barnedødeligheten i Tanzania har falt med i gjennomsnitt 3,7 prosent per år i en fireårsperiode, den raskeste reduksjonen blant 20 land. 

​– Mens Tanzania har klart å redusere barnedødeligheten generelt, er dødsrisikoen fortsatt stor for fødende kvinner og nyfødte barn, kommenterer Keith Hansen, visepresident for menneskelig utvikling i Verdensbanken.

Mødredødeligheten i Tanzania er svært høy, på 432 døde per 100 000 fødsler.

Oversikten over nøkkeltall for det offentlige tjenestetilbudet er utarbeidet i samarbeid med den tanzanianske tenketanken Repoa og organisasjonen African Economic Research Consortium (AERC). Verdensbanken utarbeider nå slike Service Delivery Indicators (SDI) om trender i kvaliteten på det offentlig tjenestetilbud i åtte afrikanske land. De nye rapportene om Tanzania kan lastes ned her.

I rask bedring

Ifølge tallene er helse-infrastrukturen i rask bedring, særlig på landsbygda. I 2010 hadde bare 5 prosent av helsestasjonene rent vann, strøm og bedrede sanitære forhold, i 2014 var det tallet steget til 36 prosent.

Men det er fortsatt alvorlige utfordringer. Blant dem er å få flere faglærte helsearbeidere ut til landsbygda, som bare har 9 prosent av landets leger og 28 prosent av helsearbeiderne. Hele 45 prosent av landets leger holder til i storbyen Dar es Salaam, som har 10 prosent av landets befolkning.

Dataene viser også at tre av fem helsearbeidere ikke er i stand til å diagnostisere alvorlig dehydrering, som kan være livstruende for barn.

Flere fullfører skolen

Det er flere som fullfører grunnskolen – opp fra 55 prosent i 2000 til 80 prosent i 2012. Skolene i Tanzania har også oppnådd bedre likestilling mellom kjønnene, både for lærere og elever.

Tross disse positive utviklingstrekkene, lærer de fleste elevene svært lite på skolen. Årsaken er at kvaliteten på undervisningen er for dårlig, hevdes det.

– Mens nesten alle landets barn går på skole, kan hvert fjerde barn knapt lese et eneste avsnitt på kiswahili i fjerde klasse, poengterer Keith Hansen i Verdensbanken.

«Tanzanias utdanningssystem må gi sine elever kvalitet for å ruste dem til konkurransen på det nasjonale, regionale og internasjonale arbeidsmarkedet», heter det i rapporten om utdanning.

Flere bøker per elev

Lærernes fravær fra skolen er redusert med hele 40 prosent i perioden 2010-14, noe som gir 24 flere undervisningsdager i året. Men selv om flere lærere møtte opp på skolen, var 37 prosent av dem ikke i klasserommet og underviste.

«Flertallet av tanzanianske lærere møter opp på skolen hver dag, men mange av dem brukte ikke mye tid i klasserommet med undervisning av elevene», konstaterer rapporten.

Lærermangel har tradisjonelt ført til veldig mange elever i hver klasse, men situasjonen er i bedring. Antallet elever per lærer har gått ned med 20 prosent i landet som helhet, fra 2010 til 2014. Men elevtallet per lærer er fortsatt svært høyt i byskoler. Lærernes manglende kompetanse gir også alvorlig grunn til bekymring. Bare én av fem mestrer det pensumet de underviser i.

Må spe på lav inntekt

Direktør Donald Mmari i Repoa mener manglende insentiver for lærerne er en årsak til problemene, fordi mange lærere må spe på de lave inntektene med andre aktiviteter.

– Men det kan også tilskrives dårlig tilsyn og inspeksjon. Det er på tide at både tilsyn og insentiver blir styrket, for å gjøre livet litt mindre stridt for lærerne, sier han.

Publisert: 01.07.2016 18.00.25 Sist oppdatert: 01.07.2016 18.00.26