Nesten halvparten av de spurte tror klimaendringer vil drive enda flere mennesker på flukt de neste årene. Foto: BULENT KILIC

Nordmenn: Tror flere klimaflyktninger vil komme

Nesten 40 prosent av nordmenn tror at klimaendringer vil føre til at flere flyktninger kommer til Norge. Det viser en fersk spørreundersøkelse fra Framtiden i våre hender.

Av Hege Opseth Vandapuye Sist oppdatert: 14.04.2016 06.10.13

I 2015 kom det om lag 30 000 flyktninger til Norge. Myndighetene vet rett og slett ikke hva som vil skje i år. Kanskje opp mot 60 000 – eller nesten ingen. Foreløpig er de færrest som tar seg til Norge å betrakte som "klimaflyktninger".

Årsaken til at folk flykter er oftest krig, konflikt – men i økende grad klimaendringer. Framtiden i våre hender har spurt over 1000 mennesker om de tror klimaendringer vil føre til at flere flyktninger forsøker å ta seg til Norge de neste årene. Nesten 40 prosent svarer at de tror flere vil komme som følge av klimaendringer.

-  Framtiden i våre hender er glade for at så mange i den norske befolkningen ser sammenhengen mellom klimakrisen og flyktningkrisen. Vi tror også dette er et signal om at mange også ser at Norge har et stort ansvar, fordi vi bidrar til å forsterke denne krisen gjennom vår omfattende fossile industri, sier leder Arild Hermstad til Bistandsaktuelt.

Samtidig påpeker organisasjonen at det norske folk er delt. De frykter det kan føre til at politikerne er tilbakeholdne med å få gjort noe med utfordringene.

- Det må være et paradoks for Frp at deres statsråder styrer sektorer som er blant dem som sterkest bidrar til klimaendringene, og som i sin tur bidrar til flyktningkrisen, sier Hermstad.

Ikke krav på beskyttelse

I 2014 ble over 19,3 millioner mennesker i 100 land verden over fordrevet fra sine hjem på grunn naturkatastrofer.  Ekspertene i FNs klimapanel tror at minst 200 millioner mennesker vil trolig ha flyktet fra hjemmene sine på grunn av klimaendringer innen utgangen av dette århundret.

Mennesker som må forlate sine hjem på grunn av klimaendringer har i dag ikke har krav på internasjonal beskyttelse. Det folkerettslige grunnlaget for å ha krav på denne typen beskyttelse er hjemlet i FNs Flyktningkonvensjon fra 1951.Her defineres en flyktning som en person som har flyktet fra sitt hjemland og med rette frykter for forfølgelse på grunn av rase, religion, nasjonalitet, politisk oppfatning eller tilhørighet til en bestemt sosial gruppe.

Mennesker som rømmer fra tørke, flom og orkaner faller dermed utenfor konvensjonens nedslagsfelt. Dette er grunnen til at FN ikke bruker begrepet "klimaflyktning". Dette tror Framtiden i våre hender snart vil forandre seg.

- Vi tror at «klimaflyktning»-begrepet vil kunne bli et etablert begrep innen det juridiske feltet om ikke lenge. Det er ganske tunge fagmiljøer som nå viser hvordan og hvorfor folk er tvunget på flukt, kommenterer Hermstad.

 

 

 

Publisert: 14.04.2016 06.10.13 Sist oppdatert: 14.04.2016 06.10.13