Vaksinedekningen har økt kraftig i Uganda de siste årene. Nå tar landets sterke mann, president Yoweri Museveni, i bruk kraftige virkemidler for å nå fram til de siste barna. Bildet er fra en poliovaksinasjon i 2005.

Uganda truer foreldre med fengsel for vaksinenekt

Seks måneders fengsel. Det kan bli straffen for ugandiske foreldre om de ikke vaksinerer barna sine. Årsaken er en ny lov som gjør vaksinasjon obligatorisk.

Av Henry Lubega (Kampala) og Gunnar Zachrisen (Oslo) Sist oppdatert: 06.04.2016 14.15.18

Myndighetene vil også kunne nekte barn å begynne på skolen dersom familien ikke kan legge fram vaksinasjonsattest.
President Yoweri Museveni godkjente den nye loven sist uke, og er et tiltak for å nå full vaksinedekning. Målet er at alle barn, også i marginale grupper, skal bli vaksinert mot seks viktige dødelige sykdommer: tuberkulose, polio, meslinger, difteri, tyfus og gulfeber.
Manglende vaksinering av barn i fattige og marginaliserte grupper har hittil vært et betydelig problem. I Uganda vil sju av 100 barn dø før de fyller fem år av sykdommer de kunne fått behandling for, ifølge anslag fra Verdens helseorganisasjon.

Tre prosent utenfor

Vaksinedekningen i Uganda har økt kraftig de siste to tiårene, men fortsatt er om lag tre prosent av barna i landet ikke vaksinert, ifølge minister for primærhelse, Sarah Achieng Opendi.
– Noen barn blir gjemt bort av foreldrene sine for å unngå vaksinasjon, sier ministeren.
Problemet skyldes i hovedsak at enkelte religiøse sekter nekter sine tilhengere å vaksinere barna sine.

Religionsfrihet

Advokat Olivier Kalikawe er spesialist på barne- og familierett. Hun mener at målet med den nye loven er positivt: å bedre barns helse, men loven er problematisk i forhold til religionsfriheten.
– Loven er diskriminerende i sin natur. Dersom en persons religiøse overbevisning ikke tillater vaksinasjon, bør regjeringen ha respekt for det. Vaksinasjon bør ikke bli påbudt, sier hun.

Vil reise sak

Den kristne sekten Abajiri, en utbrytergruppe fra adventistene, er en av dem som nekter vaksinasjon. En talsmann for sekten, pastor Elvis Mukasa, sier de vil bringe den nye loven inn for grunnlovsdomstolen.
– Vår tro nekter oss å søke beskyttelse fra andre enn gud, sier Mukasa.
Pastoren mener det er diskriminering når loven sier at uvaksinerte barn ikke får begynne på skolen.
– Regjeringen har plikt til å sørge for utdanning til alle. Vi vil kjempe for våre rettigheter, sier han.

Frykter Satans tall

Sekten, som også er kjent under navnet 666, er særlig aktiv i to distrikter, men finnes over hele landet. Blant sektens særtrekk er at den forbyr bruk av mobiltelefoner, nekter medlemmene å benytte seg av lokale sykehus og er imot vaksinasjoner.
Den er også imot at elevene registreres i offentlige registre, blant annet det nasjonale elevregisteret. Sekten mener at elevregistreringen fører til at barn kommer i kontakt med Satans tall (666).

Museveni er kjent for å ta i bruk sterke virkemidler. Her er han i første linje i kampen mot ebola. Tegning: Gado.
Publisert: 06.04.2016 14.15.18 Sist oppdatert: 06.04.2016 14.15.18