Leon Bafondoko og Håvard Rensvold fra Plan International taler ungdommens sak. Foto: Jan Speed

Norske ungdomslobbyister vil bli hørt på toppmøte

To norske ungdommer driver lobbyvirksomhet på et toppmøte med over 5000 delegater, i to store konferansesentre, med et hundretalls møter. Første seier er når et tyvetalls ulike organisasjoner undertegner en erklæring om «unge mennesker i humanitære aksjoner».

– Det er viktig at ungdommers stemme kommer fram i debatten om framtidens humanitære bistand, mener Leon Bafondoko og Håvard Rensvold fra Plan International. Deres mål er å få flere organisasjoner og land, inkludert Norge, til å slutte opp om erklæringen som lanseres på Verdens humanitære toppmøte. Den er et resultat av samtaler og konsultasjoner mellom ungdommer over hele verden de siste par årene.

Både Bafondoko og Rensvold går på videregående skole, i henholdsvis Trondheim og Asker. De er aktive i URO, Ungdommens Rettighetsorganisasjon i Plan.

50 prosent av de 1,4 milliarder menneskene som bor i sårbare stater og land rammet av konflikt er under 20 år.

– Ungdommer kan og ønsker å være aktører i det humanitære arbeidet, sier Rensvold.

– Vi representerer en gruppe som også rammes av humanitære kriser. Vi må ikke glemmes, vi må lyttes til, sier Bafondoko. Han kom til Norge som flyktning da han var fire år gammel. Foreldre hadde flyktet fra DR Kongo.

Plan International har åtte ungdomsdelegater på toppmøtet. Foruten Norge er de fra El Salvador, Indonesia og Liberia. Erklæringen som de driver lobbyvirksomhet for, ber om at humanitære aktører:

  • tilpasser humanitære handlinger til både kjønn og alder slik at de bidrar til beskyttelse, helse og utdanning av unge mennesker
  • systematisk inkluderer unge mennesker i beslutninger
  • bidrar til kapasitetsbygging blant unge mennesker slik at de kan delta i arbeidet for å forebygge kriser og være med i hjelpearbeidet og gjenoppbyggingen i etterkant.
  • bedrer kartlegging og rapportering av ressurser brukt på ungdommer i humanitære situasjoner

– Toppmøtet er viktig, ikke bare for å sette søkelys på ungdommers situasjon, men for å mobilisere verden til innsats. Slik det er i dag, strekker ikke pengene til, sier Bafondoko.

De to norske aktivistene håper og tror at også Norge vil slutte seg til ungdomserklæringen.

– Dette er ikke et bindende dokument, men en ledetråd som myndighetene skal ha i bakhodet når de planlegger eller støtter humanitære programmer, sier de.

Relaterte saker

Toppmøte uten de mektigste

«Sammen for menneskehetens framtid» står det på bannere over hele Istanbul. FN og vertslandet Tyrkia bruker store ord om det første "Verdens humanitære toppmøte".

Internasjonal dugnad for bedre nødhjelp

FNs utgående generalsekretær Ban Ki-moon får norsk politisk drahjelp for å endre internasjonal humanitær bistand. Ban har invitert til en internasjonal dugnad i Istanbul neste uke.

Trekker seg fra humanitært toppmøte

En av verdens viktigste humanitære organisasjoner, Leger uten grenser (MSF), trekker seg fra Verdens humanitære toppmøte som FN har innkalt til i Istanbul. «Toppmøtet har blitt et fikenblad av gode intensjoner,» mener organisasjonen.

– De store må gi fra seg makt og kontroll

Nå må de lokale hjelperne få mer penger og innflytelse, mener FNs generalsekretær. Det er svært ofte de som gjør selve jobben på bakken.

Ble plyndret, måtte selv refundere tapet

Et nødhjelpslager i Jemen bombes og plyndres. Ikke nok med at hjelpeorganisasjonene må takle slike hendelser, giverne deres skal også ha refusjon for det økonomiske tapet.

Farligere enn noen gang for hjelpearbeidere

– Vi lever i en tid der humanitært arbeid er politisert og militarisert, sier Jan Egeland, generalsekretær i Flyktninghjelpen.

Fra å yte nødhjelp til å få slutt på nød

Når verdens ledere møtes til World Humanitarian Summit neste måned i Istanbul er det mye som står på spill for de mest sårbare menneskene i verden, skriver Elisabeth Rasmusson.

Verdens humanitære toppmøte

Bistandsaktuelt er på plass i Istanbul og følger verdens aller første humanitære toppmøte - World Humanitarian Summit.

Les mer her:

 

Publisert: 23.05.2016 14.57.57 Sist oppdatert: 24.05.2016 10.12.58