Denne uka starter organisasjonene Spire, Changemaker og SAIH årets aksjon for å rette fokus mot framskritt i verden. Bildet er fra fjorårets lansering. Foto: Lise Bjerke / Spire

– Nei, vi lever ikke i en så kjip verden

En jevn strøm av «bad news» kan bidra til apati. Mediene må være sitt ansvar bevisst, mener SAIH-leder Inga Riseth som denne uka sparker i gang kampanjen «Verdens beste nyheter».

Av Espen Røst Sist oppdatert: 07.09.2016 05.16.09

Har du lest en avis med utelukkende «gode nyheter» i det siste?

Med ny kampanje og 100 000 aviser ønsker organisasjonene Spire, Changemaker og Studentenes og Akademikernes Internasjonale Hjelpefond (SAIH) at du skal få muligheten til nettopp det. «Verdens beste nyheter» søker å gi folk et alternativ til det de mener er et negativt verdensbilde malt av norske riksmedier.

– Vi trenger gode nyheter fordi nordmenn tror at det står så dårlig til i verden. En undersøkelse Norstat har gjort på oppdrag fra Norad viste at halvparten av alle nordmenn tror at fattigdommen i verden er doblet de siste femten årene. Sannheten er at den er halvert, sier SAIH-leder Inga Riseth til Bistandsaktuelt.

– Det viser at nordmenn har et syn på verden som er feilaktig: Vi mener media har en skyld i dette. Norske medier fokuserer på krig og konflikt, ofte på en sensasjonsbasert og konfliktsøkende måte. Positive fremskritt skjer gradvis, det har ikke det sjokkmomentumet media ofte søker, derfor får det ikke plass.

– Er det noen spesielt gode nyheter i årets utgave da?

– Ja, det er veldig mange gode nyheter, blant annet om ungdom som bidrar til fredsbyggende arbeid, om bærekraftsmålene, og om at nordmenn nå handler mer rettferdig. For å nevne noe.

– Har en viktig samfunnsrolle

– Media har en viktig samfunnsrolle, den må de ta på alvor. Når vi utsettes for en jevn strøm av dårlige nyheter kan det for eksempel skape apati og fremmedfrykt, i tillegg er det og et demokratisk problem. Folks meninger dannes ut fra det synet man har på verden, det påvirker hvem man stemmer på ved et valg, og da også de politiske beslutningene som tas, sier Riseth.

SAIH-lederen mener også politikerne påvirkes av et ensidig mediebilde.

– De er også et offer for mediene. I verste fall kan det foreslås politiske løsninger som blir feilslått.

– Har du eksempler på det?

Nei. Men vi ser for eksempel at enkelte regjeringsmedlemmer har et syn på at langsiktig bistand ikke fungerer, at man aldri ser resultater. Det er sjokkerende at så lite nyanserte og feilaktige meninger fremmes av våre folkevalgte. Det tyder på at vi har en jobb å gjøre. Kunnskap må være utgangspunktet for politikk.

– Men lever vi ikke i en kjip verden da?

– Nei. Det skjer mange kjipe ting så klart, men om vi skal skape en mer rettferdig verden, må vi bygge engasjement blant folk og en tro på at det nytter å engasjere seg.

Skal fylle et tomrom

– Bør ikke media bestrebe seg på å formidle det som skjer i verden. Det dere gjør blir vel også litt ensidig?

– Media har et viktig samfunnsansvar, spesielt i en tid hvor digitalisering gjør at nordmenn bombarderes med informasjon fra flere hold. Folk stoler på nyhetene, og derfor er det viktig at mediene viser hele virkeligheten og ikke bare en del av den.
 
SAIH-lederen peker på at verdens stater i 2015 gikk sammen om en historisk agenda, sytten bærekraftsmål som skal nås innen 2030.

– For at man skal nå de målene må alle jobbe sammen. Stater, næringsliv, sivilsamfunn, enkeltindivider. Media er selvfølgelig en del av dette, og de spiller en viktig rolle i å formidle både fremskritt og utfordringer.

Riseth sier de tre organisasjonene ønsker å være en vekkeklokke:

Vi vil fylle et tomrom, fordi media har sviktet. Og håper kampanjen kan bidra til at mediene våkner opp, at de i større grad kan rette lampene mot alt det gode som skjer i verden. Vi mener selvfølgelig ikke at de bare skal servere gode nyheter, men de må ha en mer nyansert dekning. Vi vil fortsette å fremme positive historier om verdens gang til mediene forstår at også gode nyheter fortjener oppmerksomhet.

 

  • Les flere gode nyheter på Verdens Beste Nyheters Facebookside

Nordmenn tror at det står så dårlig til i verden. Det er feil.

Inga Riseth, leder i SAIH
– Media har en viktig samfunnsrolle, den må de ta på alvor, sier SAIH-leder Inga Riseth.

«Verdens beste nyheter»

  • Kampanje signert SAIH, Spire og Changemaker. Arrangeres for andre året på rad i Norge. Organisasjonene søker å formidle framskritt og positive resultater fra utviklingsland gjennom nyhetsartikler, analyser og historier som fokuserer på framskritt.
  • Målet er å rette opp i mange nordmenns oppfattelse om at det ikke er håp for utviklingslandene og at det ikke nytter med utviklingssamarbeid og bistand. Kampanjen ønsker å nyansere det negative bildet av utvikling de mener medier og organisasjoner kan bidra til å opprettholde.
  • «Verdens beste nyheter» startet opp i Danmark i 2010 og er der et samarbeid mellom FN, Danida og over 100 danske utviklingsorganisasjoner, samt over 100 næringslivspartnere. I år er første året hvor 15 andre europeiske land deltar i kampanjen med utdeling av avis 9. september.

Årets norske utgave av «Verdens beste nyheter».
Publisert: 07.09.2016 05.16.08 Sist oppdatert: 07.09.2016 05.16.09