Vasking av kaffebønner, Zambia
Arbeidere ved kaffeplantasje i Zambia renser kaffebønner. Landbruk er blant sektorene som lider under manglende tilgang på kapital fra afrikanske banker. Nytt norsk initiativ skal styrke nasjonale banker i Afrika sør for Sahara.

Zambia ønsker norsk bankinitiativ velkommen

Zambia trenger effektive banker for å oppnå utvikling. Norsk initiativ for å styrke afrikanske banker ønskes velkommen.

Det norske investeringsselskapet Norfund skal fra nyttår legge sine investeringer i banker i Afrika inn i et nytt selskap. Det nye selskapet, som etableres sammen med nederlandske samarbeidspartnere, får navnet Arise.

Zambia National Bank (Zanaco) er en av bankene der det nye selskapet Arise vil få en betydelig eierandel. Styreleder Charity Chanda Lumpa i Zanaco ønsker initiativet hjertelig velkommen.

– Vi ønsker å være i fronten internasjonalt når det gjelder bankdrift, sier Lumpa, som i går deltok på Norfunds årlige sommerkonferanse i Oslo.

Hun forventer at Arise kan tilføre Zanaco betydelig økt kompetanse. Zanaco er en av Zambias største banker, både i privatmarkedet og for næringslivet. I næringslivet er det særlig virksomheter i landbruk og matproduksjon som er viktige kunder.

Zanaco trenger assistanse for å styrke sin tekniske ekspertise, sier Lumpa. Det gjelder både klassisk bank-kunnskap som risikovurdering og kundestøtte, så vel som nye teknologiske muligheter innen mobilbank og bruk av internett.

Lider under mangel på langsiktig kapital

En av de største begrensingene for banker i Zambia er den høye kostnaden for tilgang på langsiktig kapital.

– Du har en kunde som trenger lån på lang sikt, og banken må hente inn kortsiktig kapital, noe som er dyrt, sier Lumpa til Bistandsaktuelt.

Håpet er at Arise kan bidra til at Zanaco kan hente inn mer langsiktig kapital til lavere kostnad og dermed tilby kundene bedre betingelser.

Arise kommer inn på eiersiden i Zanaco ved at nederlandske Rabobank overfører sine eierandeler i den zambiske banken til det nye selskapet. Zanaco var tidligere statseid, men ble delprivatisert i 2009. Staten eier fortsatt en minoritetsandel.

Nettverk i mange land

Arise vil få eierandeler i store banker ikke bare i Zambia, men også i land som Kenya, Tanzania, Rwanda, Mosambik og Uganda. Lumpa ser store fordeler ved å bli en del av et stort nettverk av banker over i mange afrikanske land.

Bankene i nettverket vil kunne høste viktige erfaringer på tvers av landegrenser. Dette er fordel som ofte er forbeholdt multinasjonale storbanker med filialer i mange land.

Samtidig beholder bankene sin nasjonale identitet og tilknytning til lokale markeder.

– Det blir som et multinasjonalt, men lokalt selskap, sier Lumpa smilende.

Råvaresvikt gir brems i økonomisk vekst

Også Zambias sentralbanksjef, Denny Kalyalya, ønsker Arise velkommen. En velfungerende banksektor er nødvendig for å finansiere private investeringer og Arise kan etter Kalyalyas mening være nyttig for å oppnå dette.

– Behovet for utvikling er stort, og myndighetenes ressurser er begrenset. Det er helt avgjørende å finne den rette balansen mellom privat sektor og myndighetenes investeringer, sier han.

Zambia er rammet av lave globale priser på kobber, som er det viktigste eksportproduktet, og forhandler akkurat nå med det internasjonale pengefondet IMF om en støttepakke.

Kalyalya mener imidlertid at den langsiktige risikoen knyttet til investeringer er i mange tilfeller er overvurdert. Nasjonale banker har den fordelen at de ofte har en bedre forståelse den reelle risikoen enn utenlandske investorer, mener han.

Vil skape noe stort

Deepak Malik, som inntil nå har vært ansvarlig for finansinvesteringene i Norfund, blir direktør for det nye selskapet Arise.

– Vi ønsker å skape et selskap som er stort nok til gi stordriftsfordeler, sier Malik.

Han peker på at de nasjonalt eide bankene i Afrika er sårbare for valutaendringer og endringer i landenes pengepolitikk. Samtidig er ikke internasjonale storbanker så interessert i afrikanske markeder som de var for noen år siden. Storbanken Barclays annonserte tidligere i år at den skal trekke seg ut av Afrika.

Derfor er det et stort behov for å styrke de nasjonale bankene.

Etablerer hovedkontor i Sør-Afrika

Arise får i første omgang hovedkontor i Sør-Afrika, men med noen funksjoner i Nederland. Selskapet vil dessuten bli registrert med adresse i Nederland og dermed underlagt nederlandsk lovgivning.

Malik sier at målet er at man i løpet av tre år skal flytte den juridiske registreringen til Sør-Afrika. Da vil Arise bli et fullt ut afrikansk selskap.

Norfund har tidligere blitt kritisert for å investere i selskaper som er registrert i skatteparadiser, men denne kritikken vil dermed ikke ramme det nye selskapet.

Skarpere søkelys fra amerikanske myndigheter

Ny finanslovgivning i USA har ifølge Norfund vært en faktor bak etableringen. Den største av de nederlandske partnerne, Rabobank, vil unngå risiko for problemer knyttet til nye reguleringer som kan gjøre den nederlandske banken ansvarlig for forhold i afrikanske banker.

Så lenge Rabobank eier mer enn 25 prosent av de afrikanske bankene den samarbeider med, regner amerikanske myndigheter den nederlandske banken som dominerende eier.

Finansmyndighetene i USA kan da gripe inn mot Rabobank som eier om det avdekkes forhold i de afrikanske bankene som regnes som brudd på amerikansk lovgivning.

Gjennom etableringen av Arise bidrar Norfund til å avlaste Rabobank for risiko for inngrep fra USAs myndigheter ved at Rabobanks andel synker under 25 prosent. Norfund, som ikke driver bankvirksomhet i USA og dermed ikke er underlagt samme regelverk, vil ta over rollen som dominerende eier.

 

Omtalen i artikkelen av nye reguleringer i USA er endret og utvidet 3.09, kl. 15.30.

Charity Chanda Lumpa, Zanaco
Charity Chanda Lumpa er styreleder i den zambiske banken Zanaco.
Deepak Malik, Norfund og Arise
Deepak Malik blir direktør for det nye selskapet Arise.

Arise – nytt selskap

Arise er et nytt selskap som skal investere i afrikanske banker.

Norfund og norske investorer, samt den nederlandske storbanken Rabobank og den nederlandske utviklingsbanken FMO skal eie selskapet i fellesskap. Den portugisiske sparebankgruppen Banco Montepio er også invitert med.

Arise starter med en portefølje av eierandeler i ulike banker til en verdi av 5,5 milliarder norske kroner.

Det nye selskapet overtar Rabobanks eierandeler i BPR (Rwanda), BTM (Mosambik), NMB (Tanzania), Zanaco (Zambia) og DFCU (Uganda).

Norfund og norske partnere overfører dessuten sine eierandeler i Equity Bank (Kenya), DFCU, BTM, Socremo (Mosambik), NMBZ (Zimbabwe) og Real People (Sør-Afrika) til Arise.

Norfund får en eierandel på omlag 40 prosent i det nye selskapet Arise. Norske partnere får en andel på 7,5 prosent. FMO får en eierandel på 27 prosent. Rabobank får en andel på 25 prosent.

Fire ansatte fra staben i Norfund skal overføres til Arise i Sør-Afrika.

Formalisering av avtalen er avhengig av godkjenning fra nasjonale myndigheter i de afrikanske landene som er berørt.

Eierne har et mål om at Arise skal vokse og om noen år ha investeringer verdt 1 milliard amerikanske dollar (8,3 milliarder kroner).

Rabobank

Ble opprinnelig etablert som en kooperativ bank for nederlandske bønder, og er i dag en av verdens største forretningsbanker.

Rabobanks eierskap i afrikanske banker er en del av Rabo Development, en avdeling i den nederlandske storbanken som investerer i utviklingsland.

Lover åpenhet og innsyn i investeringene

Det nye selskapet Arise innebærer at Norfund-investeringer legges til et selskap registrert utenfor Norges grenser. Norfund-direktør lover innsyn og åpenhet om beslutningene.

Av Asle Olav Rønning

Etableringen av selskapet Arise vil bety at Norfunds investeringer i banksektoren i Afrika sør for Sahara legges til et selskap registrert utenfor Norges grenser. Investeringene har i dag en verdi på 2,2 milliarder kroner. Norfund har ikke eiermessig flertall i selskapet, som i første omgang blir hjemmehørende i Nederland.

Norfund-direktør Kjell Roland avviser likevel at dette vil gi mindre oversikt og kontroll med norske statlige investeringer. Han viser til at en stor del av Norfunds investeringer på områder som ren energi og mikrofinans allerede foretas gjennom andre selskaper utenfor Norfund.

– Vil etableringen føre til svekket innsyn og parlamentarisk kontroll med norske bistandspenger?

– Nei. Dette blir helt analogt med de investeringene vi har gjennom andre plattformer, herunder SN Power, Nordisk Mikrofinans Initiativ (NMI) og våre investeringer gjennom SMB-fond. Norfund sikrer alltid full transparens og innsyn i alle transaksjoner i våre investeringer, sier Roland i en epost til Bistandsaktuelt.

Publisert: 02.09.2016 15.05.51 Sist oppdatert: 03.09.2016 13.11.48