Pål Vegard Hagesæther har intervjuet homoaktivister, homofiendtlige politikere og alminnelige skeive mennesker. Mange forteller om liv som har blitt vanskeligere de siste årene. Foto: Espen Røst

Forfatteren bak homobok: – Givernes trusler kan gjøre vondt verre

– Bistandsgivere må opptre med kløkt. Å holde igjen bistandspenger er feil måte å påvirke andre land, sier Pål Vegard Hagesæther. Aftenposten-journalisten har reist langs «homofobiens akse».

Av Even Tømte Sist oppdatert: 08.09.2017 05.35.28

– Man ser tendenser til en større polarisering, som en reaksjon mot de liberale verdiene. Det er et åpent spørsmål hvor dette går videre, spesielt etter valget av Trump i USA og utviklingen man ser i Russland og Tyrkia. Jeg er langt ifra sikker på at tilbakeslagene bare er midlertidige, sier Pål Vegard Hagesæther til Bistandsaktuelt.

Hagesæther er journalist i Aftenposten og sosiolog, og aktuell med boka Skeivt ut: Reiser i homofobiens land, som tar for seg homofiles rettigheter og levekår i ulike land i verden. Utgangspunktet hans er at det har skjedd store framskritt for homofiles rettigheter i store deler av verden.

Samtidig har utviklingen noen steder gått i motsatt retning. Resultatet er et globalt gap, der forskjellen mellom de liberale og de restriktive landene bare øker, mener Hagesæther.

– En ting går igjen i landene jeg har besøkt: at religiøse krefter har vunnet oppslutning og makt, og kjemper mot homofiles rettigheter. Det kan være snakk om ortodoks kristendom som i Russland, islam som i Tyrkia, eller evangelisk kristendom som i Uganda og på Jamaica. I India har en religiøs gruppering med hinduer i spissen fått gjeninnført kriminalisering av homofili, forteller Hagesæther.

 

Tilbakeslag

Forfatteren har besøkt noen av de restriktive landene: Russland, India, Uganda, Iran, Tyrkia og Jamaica. Han har deltatt på Pride-arrangementer og intervjuet homoaktivister, homofiendtlige politikere og alminnelige mennesker som «tilfeldigvis er skeive». Mange forteller om liv som har blitt vanskeligere de siste årene.

– I Russland, Tyrkia og Uganda har det vært en veldig negativ utvikling de siste årene. Etter reisene mine har det også kommet dårlige nyheter fra blant annet Tsjetsjenia, Indonesia og Bangladesh. Utviklingen i noen av disse landene går ganske bratt nedover, som Tyrkia. For noen få år siden var Istanbul en slags fri storby med mye homoliv, og de største paradene i den muslimske verden. Nå er folk der deprimerte og vil forlate landet.

Landene Hagesæther har besøkt er svært forskjellige, både når det gjelder kultur, religion, historie og politisk makt. Homofobien arter seg også ulikt. I Uganda har evangeliserende menigheter med støtte fra trosfrender i USA bygget opp en sterk motstand mot homofiles rettigheter. Dette toppet seg i en svært restriktiv lov fra 2014, som riktignok ble erklært ugyldig av høyesterett etter kort tid på grunn av en formalitet.

Det teokratiske styret i Iran slår hardt ned på alle former for usømmelig oppførsel. I Russland har en bølge av homofobi fulgt Putins autoritære nasjonalisme, med lover som forbyr ”homoseksuell propaganda”. På Jamaica møter en voksende Pride-bevegelse sterk motstand, og religion og landets mest kjente eksportvare, musikken, bygger opp under homofiendtlige holdninger.

 

Misnøye med Vesten

– Økt makt til religiøse krefter er et fellestrekk alle disse stedene. Et annet er sterke ledere som spiller på folks fordommer for å sikre seg makt og oppslutning. Homofile er en lett gruppe å angripe. Det ligger kanskje fordommer i befolkningen fra før, som gjør det mulig å piske opp stemningen videre. Et tredje fellestrekk er en misnøye mot vestlige verdier. Homofile, spesielt åpne homofile, blir sett på som selve erkesymbolet på det moralske forfallet i Vesten. Flere av landene jeg har besøkt er tidligere britiske kolonier, og følsomme for forsøk på påvirkning utenfra. Men også i Russland og Tyrkia, som ikke har den samme kolonifortiden, er det tilsvarende motstand – mot «å bli styrt» fra EU og USA.

– Men i mange tilfeller var det kolonimakten som innførte lover mot homofili i første omgang?

– Ja, det er et stort paradoks. Flere land hadde aldri hatt noe forbud før britene innførte det. Nå forsvarer de forbudet ved å si at homofili er noe vestlig.

 

Kløkt og diskresjon

Norske bistandspenger finner veien over store deler av kloden, der de skal forandre liv og samfunn. Men hva gjør man som bistandsgiver når myndighetene er ettergivende overfor eller delaktige i forfølgelse av minoriteter?

Da anti-homoloven ble innført i Uganda i 2014, reagerte utenriksminister Børge Brende med umiddelbart å holde tilbake 50 millioner bistandskroner. Flere ugandiske homo- og menneskerettsorganisasjoner oppfordret imildertid til ikke å «straffe» landet gjennom bistandskutt.

Bistandsgivere må opptre med kløkt og diskresjon, mener Hagesæther.

– Å flagge med regnbueflagg og være veldig tydelig i støtten, for eksempel at man holder tilbake bistandspenger, kan også virke mot sin hensikt. Det kan bygge opp under bildet av at dette er noe vestlig som de tidligere kolonimaktene prøver å dytte på folk. Man bør prøve å påvirke på en diskret måte. Kanskje kan man få land som Sør-Afrika til å spille en lederrolle, slik at det i større grad kommer fra ”deres egne”. Man bør støtte lokale organisasjoner sånn at de kan kjempe fram sin egen homokamp, heller at det kommer utenfra.

 

Glade for utenlandsk støtte

– Hva sier aktivistene du har møtt selv om dette?

– Mitt inntrykk er at de fleste aktivister er glade for å få utenlandsk støtte til organisasjonene sine og å bli invitert til å snakke i utlandet. Samtidig forstår de nok at det er grenser for hvor mye vestlige land kan påvirke. I Uganda er det et paradoks at det er USA som har sendt de misjonærene som har påvirket landet til å gå i en mer homofiendtlig retning. Her er situasjonen at den amerikanske ambassaden vil kjempe for bedre rettigheter for homofile, samtidig som amerikanske misjonspenger bidrar til at utviklingen går i negativ retning.

– Er det en fare for at det internasjonale samfunnet trår for varsomt?

– Dette er kompliserte spørsmål, og jeg sitter ikke med noen fasit etter mine reiser. Kanskje er det en fare for at man trår for varsomt. Men organisasjonene kan ikke gjøre seg altfor avhengige av økonomisk bistand utenfra for å kunne fungere. De må også forsøke å samle inn penger lokalt og finne lokale støttespillere. Bare på den måten kan de sikre seg legitimitet hos lokale myndigheter.

 

Over hele verden

– Har de homofobe et poeng når de sier at anerkjennelse av homofiles rettigheter er en vestlig verdi?

– Hva er egentlig en vestlig verdi? Jeg mener det bør være en grunnleggende menneskerett. På samme måte som at menn og kvinner bør behandles likt, eller man ikke bør ha rasistiske lover, bør det være like rettigheter for homofile og heterofile. Vesten har kommet lengst i å gi homofile rettigheter. På den måten kan det sies å være vestlig, men ikke fordi det er en del av vår kulturarv som man ikke finner andre steder. Tvert imot har den kristne kulturarven vært veldig restriktiv overfor homofile. Det er viktig å ha i bakhodet, når man prøver å påvirke andre land til å bedre sine rettigheter, hvor nytt dette også er i vestlige land.

– Har du også sett ting som har gitt grunn til optimisme?

– I alle landene jeg har besøkt finnes det homofile som kan leve tilnærmet gode liv, så sant de holder seg diskret og ikke kjemper offentlig for sine rettigheter. For eksempel finnes det homofile miljøer i Iran som har fester, folk som møter hverandre i parkene og så videre. Det finnes også lysglimt. I India har man fått mer anerkjennelse av transpersoners rettigheter. Søker man om visum til India nå kan man krysse av mann, kvinne eller transperson i skjemaet. På Jamaica ser man stadig større Pride-festivaler hvert år. Utviklingen går ikke i hundre prosent negativ retning i alle disse landene. Bildet er mer sammensatt.

 

Bok: Skeivt ut: Reiser i homofobiens land. Forlag: Pax, 2017.

Publisert: 08.09.2017 05.35.27 Sist oppdatert: 08.09.2017 05.35.28