Vidar Helgesen under et besøk i DR Kongo.

– Grunnlag for økt støtte til arbeid mot avskoging i Brasil

Nye tall tyder på redusert avskoging i brasiliansk Amazonas. Stemmer tallene, gir det grunnlag for økt støtte fra Norge.

Av NTB Sist oppdatert: 19.10.2017 18.29.38

Stigende avskoging i Brasil i skogårene 2015 og 2016 har medført at landet i 2017 mottar under halvparten av utbetalingene for redusert avskoging fra Norge enn de har gjort de siste årene. Utbetalingene beregnes ut fra fjorårets avskogingstall.

Nå tyder imidlertid ferske tall fra det brasilianske romsenteret (INPE) på at avskogingen i Brasil har sunket med 16 prosent fra forrige skogår. Et skogår regnes fra august til juli.

Dersom tallene bekreftes, gir det grunnlag for å øke utbetalingen neste år, ifølge Klima- og miljødepartementet. Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) mener tallene er lovende.

– Samtidig er den overordnede utviklingen for verdens regnskoger meget bekymringsfull, sier Helgesen i en pressemelding.

 

Økende press på skogene

Nye tall fra skoginformasjonstjenesten Global Forest Watch, viser nemlig et alvorlig økende press for skogene i store deler av verden. Fra 2015 til 2016 økte det globale skogtapet med 50 prosent.

Ifølge Crystal Davies, leder av Global Forest Watch, indikerer tallene at skogbranner forsterket av værfenomenet El Niño i 2015 og 2016 har medført skogødeleggelse i stor skala, som ikke fanges helt opp av Brasils tall for 2015–16.

Helgesen er bekymret for at avskoging og skogforringelse bidrar til klimaendringer, som igjen kan medføre hyppigere forekomster av værfenomener som El Niño.

Selv om Brasil-tallene skulle vise seg å være positive for det seneste skogsåret, er miljøvernaktivister begymret. Brasils president Michel Temer har forsøkt å åpne tidligere beskyttede skogsområder for gruvedrift. Men foreløpig har en domstol satt en stopper for planene.

Global Forest Watch måler alle endringer i skogdekke, og skiller ikke mellom naturskog, sterkt forringet skog og plantasjer. Tallene kan derfor ikke sammenlignes direkte med de offisielle tallene fra Brasil, som kun omfatter brutto avskoging av naturskog i Amazonas. Kildene underbygger likevel hverandre på helhetsbildet av situasjonen, skriver KLD i en pressemelding.

 

Store summer

Siden 2013 har regjeringen til sammen bevilget 13,7 milliarder kroner til å stanse ødeleggelsen av verdens regnskoger.

I 2018 har regjeringen foreslått å bruke 3 milliarder kroner på Klima- og skoginitiativet.

-Vi må støtte miljøaktivister og urfolk, som systematisk undertrykkes. Vi må trappe opp innsatsen mot ulovlige tømmerhandel, som er på størrelse med den globale kokainmafiaen. Og vi må hjelpe verdens matindustri å nå målet om avskogingsfri landbrukshandel, sier klima- og miljøministeren.

Publisert: 19.10.2017 18.15.40 Sist oppdatert: 19.10.2017 18.29.38