Faksimile fra rapporten "Transnational Crime and the Developing World" som mener det er avgjørende å jakte på pengestrømmene til de internasjonale kriminelle nettverkene.

Illegal handel – anslått verdi: 17 000 mrd. kr

Handel med ulovlige «varer» på tvers av landegrenser har en samlet omsetning på rundt 17 000 milliarder kroner i året, anslås det i en ny rapport. Ulovlige nettverk undergraver lokale økonomier og utvikling, ødelegger folks miljø og helse og bidrar til å finansiere vold og korrupsjon.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 28.04.2017 05:39:48

Internasjonal kriminalitet vil fortsette å vokse så lenge kombinasjonen av stor profitt og lav risiko vedvarer, skriver Global Financial Integrity (GFI) i en fersk rapport.

Organisasjonen har estimert omsetningen i globale kriminelle nettverk som driver med alt fra narkotika og våpensalg til ulovlig salg av menneskeorganer og ulovlig fiske.

– Økt åpenhet innen bank- og finanssektoren vil kunne begrense overnasjonal kriminalitet i alle deler av verden, sier GFIs administrerende direktør Tom Cardamone som nylig var i Oslo for å presentere rapporten.

Produksjon og salg av piratkopier av alt fra klær til medisin og tobakk er den desidert største kriminelle industrien – med en omsetning på opp mot 8500 milliarder kroner i året. Over to tredjedeler av denne lysskye virksomheten har utgangspunkt i Kina.

Narkotihandel er det nest største markedet i undersøkelsen. Ellers tar rapporten for seg:

 • Handel i håndvåpen
 • Menneskehandel
 • Ulovlig salg av menneskeorganer – spesielt nyrer.
 • Salg av ulovlig kunst og arkeologiske gjenstander
 • Ulovlig handel i dyr og produkter som nesehorn og elfenben
 • Ulovlig fiske, hogst og gruvedrift
 • Tyveri av olje

En total kriminell omsetning på 17 000 milliarder kroner per år, tilsvarende 2 prosent av verdens samlede brutto nasjonalprodukt. Det tilsvarer en omsetning som er større enn bilindustriens på verdensbasis - eller 500 ganger Norges bistandsbudsjett.

Cardamone mener det er viktig å betrakte overnasjonal kriminalitet som en næring drevet på samme måte som et multinasjonalt selskap, bare at det i disse tilfellene drives av vanlige kriminelle nettverk, og av nettverk knyttet til opprørsgrupper og terrorister. Og det er i vekst.

– Pengene tilflyter ikke de som trenger dem mest. De blir ikke skattet av myndigheter. Virksomheten svekker miljøet og undergraver utvikling, påpeker han.

Følg pengene

Global Financial Integrity mener at det er ikke nok at politi og tollere beslaglegger ulovlige varer eller arresterer mellommenn. De viser til narkotikapoliti i USA som mener de beslaglegger rundt 40 prosent av de harde stoffene som skal inn på markedet, men kun får tak i 1 prosent av pengene.

– Uten å sikte seg inn mot pengestrømmene vil vi ikke oppnå noe. Kampen mot overnasjonal kriminalitet må rettes mot pengene som forbrytelsene genererer. Vi må stenge av det hemmelige globale finanssystemet som bidrar til at ulovlig penger kan flyttes og lånes, sier Cardamone.

GFI mener at:

 • Alle land må kreve at banker og finansinstitusjoner må vite hvem som er de reelle eiere av kontoer og selskaper. I dag er det fullt lovlig for både legitime aktører og kriminelle å opprette stråselskaper rundt om i verden.
 • Hemmelige finansielle transaksjoner gjennom skatteparadiser som Sveits, Delaware, Hong Kong og Cayman Island bidrar til hvitvasking av penger. Bekvemmelighetsflagg i skipsfart bidrar til ulovlig fiske ved å la båteiere omgå en rekke internasjonale reguleringer. Liberia, Panama og Mongolia er typiske verstingland i så måte.
 • Kriminelle nettverk bruker mangfoldige stråselskaper til å utstede falske fakturaer for å flytte på penger og endre verdien på sine varebeholdninger. Dette må tolletater være spesielt oppmerksomme på.
 • Det er behov for mer internasjonalt samarbeid og samarbeid mellom etater for å svekke ulovlige nettverk.

– Kriminelle enheter handler raskt og er eksperter på skatt. Dette krever at internasjonale bistandsorganisasjoner, politi, skattemyndigheter og sivilsamfunnsorganisasjoner må arbeide tettere sammen, sier Cardamone.

Må vise konsekvensene

Arne Disch, partner i konsulentselskapet Scanteam, kommenterte rapporten da den ble presentert. Samtidig som han tror at pengesporet er interessant, mener han at det er viktig at virkningen av denne kriminaliteten også anskueliggjøres på nasjonalt nivå – slik at folk i et land som for eksempel Mosambik ser konsekvensene av ulovlig handel både for egen utvikling og at pengene som går tapt kunne ha vært brukt til å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Eve de Coning som jobber med fiskerikriminalitet i Kripos sa på et seminar i Norad at de stadig sliter med manglende åpenhet i såkalte skatteparadiser eller områder med en sterk hemmelighetskultur.

– Vi vet ikke det vi ikke vet. Det er vanskelig å oppdage forbrytelser, for en del av de kriminelle finansielle transaksjoner ser helt legitime ut, sier hun.

Publisert: 27.04.2017 10:56:46 Sist oppdatert: 28.04.2017 05:39:48