Kirkens Nødhjelp tror folk har forståelse for at det koster penger å verve givere. Hver giver som et verveselskap rekrutterer koster 2400 kroner. En fast giver bidrar i gjennomsnitt med 15 000 kroner over fem år. Pengene brukes blant annet til vannprosjekter i utviklingsland, som her utenfor Sør-Sudans hovedstad Juba. Foto: Espen Røst

Kirkens Nødhjelp snur: Offentliggjør vervekostnader

– Vi er ikke tjent med at det reises tvil om hvorvidt vi følger markedsføringsloven, sier KNs markedsjef Ragnhild Øien Toyomasu.

Av Espen Røst Sist oppdatert: 06.01.2017 12:45:20

Da Bistandsaktuelt rettet fokus mot at de første tusenlappene du betaler etter å ha blitt vervet på gata går til kommersielle selskaper, leste du kanskje at det koster opp mot tre tusen kroner per verving.

Organisasjoner som Redd Barna, SOS-barnebyer og Plan hemmeligholder kostnadene ved gateverving.

Fagdirektør i Forbrukerombudet Tonje Hovde Skjelbostad uttalte den gang at hemmeligholdet «er problematisk». Monica Viken, førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap ved handelshøyskolen BI mente hemmeligholdet «kan være lovstridig». Representanter for alle partier på Stortinget mener det er uheldig at organisasjoner hemmeligholder kostnaden for fadderverving på gata

Bistandsaktuelt har gått en ny runde med organisasjonene som bruker verveselskaper som Face2Face og Switch Communication. Noen av organisasjonene ønsker ikke å gå gjennom de «konfidensielle avtalene» de har med kommersielle aktører, mens andre tar det juridiske perspektivet og tilbakemeldingene fra Forbrukerombudet mer alvorlig. Kirkens Nødhjelp går lengst og har nå valgt å offentliggjøre vervekostnadene.

– Betaler Face2Face 2400 kroner per verving

– Kirkens Nødhjelps ønsker åpenhet om kostnadene ved gateverving av fastgivere, men har inntil nylig vært forhindret av vilkår knyttet til konfidensialitet i avtalen vi har inngått med selskapet Face2Face, sier Ragnhild Øien Toyomasu nå til Bistandsaktuelt.

– Kirkens Nødhjelp betaler 2400 kroner for hver fastgiver Face2Face verver for oss, noe som gjennomsnittlig gir oss inntekter på 15000 kroner over fem år. Vi tror folk har forståelse for at det koster penger å samle inn penger, og at åpenhet om disse kostnadene er det beste.

Summen Kirkens Nødhjelp oppgir er eksklusiv merverdiavgift (mva).
 
– Hva tenker du om at det har vært reist tvil ved om norske organisasjoner følger markedsføringsloven ved å unnlate å oppgi kostnader ved selve vervingen?

– Kirkens Nødhjelp er naturlig nok ikke tjent med at det reises tvil om hvorvidt vi følger markedsføringsloven, eller andre lover. For oss er det viktig å følge loven, bransjenormer og retningslinjene til Innsamlingskontrollen. Vi har vært i løpende dialog med Face2Face, og har en felles forståelse av at vi ønsker en større åpenhet rundt avtalen.

– Viktig kampanjearbeid

Øien Toyomasu ønsker å poengtere at det å møte folk på gata, face-to-face, har flere funksjoner.

– Vi gir informasjon om bistandsarbeidet, rekrutterer faste givere og samler viktige støttespillere til våre beslutningspåvirkende kampanjer. Gjennom sommerkampanjen har vi samtaler med rundt 50 000 mennesker om Kirkens Nødhjelp og vårt arbeid. 

Hun forteller at kostnaden for hele vervearbeidet i 2016 var på 13,3 millioner kroner (eksklusiv mva). Det gir ifølge Øien Toyomasu Kirkens Nødhjelp inntekter på totalt 70-80 millioner kroner.

– Kirkens Nødhjelp ønsker å være åpne om alle deler av vår drift. Derfor vil vi så langt det er mulig søke å inngå avtaler som gjør det mulig å praktisere åpenhetsprinsippet.

Kirkens Nødhjelp ønsker å være åpne om alle deler av vår drift

Markedssjef Ragnhild Øien Toyomasu i Kirkens Nødhjelp.
Publisert: 06.01.2017 12:45:19 Sist oppdatert: 06.01.2017 12:45:20