Espen Røst / Bistandsaktuelt – newspaper on aid and development 
(published by Norad - Norwegian Agency for development Cooperation)
For additional info, contact: espenrost@gmail.com  ChadLake ChadCrisisMalnutritionEmergenciesFood-insecuritySchool mealsRefugeesInternally displaced, ChadLake ChadCrisisMalnutritionEmergenciesFood-insecuritySchool
– I arbeidet for kvinners rettigheter er det ikke rom for kompromisser, fastslo Børge Brende under et 8. mars-arrangement ved Nobels Fredssenter. Den norske utenriksministeren lovet samtidig fortsatt norsk satsing på jenters utdanning og utdanning i kriser. Foto: Espen Røst

Lover kompromissløs kamp for jenters og kvinners rettigheter

– Vi skal jobbe kontinuerlig for at jenter og kvinner respekteres på lik linje med gutter og menn. På dette feltet er det ikke rom for kompromiss, sa utenriksminister Børge Brende under en 8. mars-markering ved Nobels Fredssenter.

Av Espen Røst Sist oppdatert: 08.03.2017 13:53:14

– Norge er, og skal være, i front for å styrke kvinners rettigheter og fremme likestilling, sa Børge Brende.

Høyre-statsråden, som for anledningen ble introdusert som «feminist-taler», fremholdt at rettigheter og likestilling skal være en integrert del av norsk bistand.

– Vi skal være oss bevisst kjønnsperspektivet i alle prosjekter vi er involvert i, fra planlegging til sluttrapportering, sa utenriksministeren og uttrykte at regjeringens to år gamle Handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet har bidratt til økt kvinnesatsing i det internasjonale humanitære arbeidet.

Det var Utenriksdepartementet som inviterte til seminar om kvinners situasjon i humanitære kriser, fordi «jenter og gutter, kvinner og menn rammes ulikt av kriser og konflikt».

I sitt innlegg under seminaret sa Brende at kvinner er spesielt utsatt i væpnede konflikter og at seksualisert vold fortsatt brukes bevisst som virkemiddel – i Irak og i Syria, i det nordøstlige Nigeria og i Den demokratiske republikken Kongo.

– Fra norsk side skal vi ha en klar og tydelig stemme. Vi skal ha et vedvarende engasjement for at jenter og kvinner respekteres på lik linje med gutter og menn. Internasjonalt samarbeid kjennetegnes på mange områder av kompromisser. Men på dette feltet er det ikke rom for kompromiss.

Redegjørelse for Stortinget

I sin utenrikspolitiske redegjørelse for Stortinget 7. mars uttalte Brende at krisene i Midtøsten og Nord- og Vest-Afrika fortsetter å ta tusener av menneskeliv og motiverer brutal terror. Han påpekte at Syria-konflikten har pågått lengre enn andre verdenskrig og at Jemen nå rommer menneskelig lidelse av ufattelige dimensjoner. I tillegg fremhevet de mange som er fordrevet i eget land, for eksempel rundt Tsjadsjøen der millioner er på flukt på grunn av terrororganisasjonen Boko Harams herjinger.

Samtidig fremholdt han at «vellykket utvikling forebygger store migrasjonsbølger og reduserer grunnlag for radikalisering og terrorisme». 

– Menneskerettighetene ligger i bunn for både utenriks- og utviklingspolitikken. Ytringsfrihet, beskyttelse av minoriteter og kamp mot dødsstraff står sentralt. Det samme gjør kvinner, likestilling og rettighetene til LHBTI-personer.

Under seminaret på fredssenteret 8. mars gjentok og utdypet utenriksministeren budskapet og sa at reproduktive helsetjenester ofte blir betydelig svekket under humanitære kriser. Risikoen for uønskede svangerskap er langt større. Mange kvinner som kunne vært reddet dør i fødsler under kriser og konflikt. Ifølge utenriksministeren anslås det at om lag 60 prosent av alle mødre-dødsfall kunne vært forebygget.

Svekket kvinnehelse i konflikt

– Globalt har minst 35 prosent av alle kvinner vært utsatt for kjønnsbasert vold. Det er en sjokkerende og selvfølgelig fullstendig uakseptabel statistikk. Risikoen øker dramatisk i krise og konflikt, sa Brende.

Han mente også at det må gjøres mer for å forhindre barneekteskap.

– Vi skriver 2017; likevel er det slik at omkring 40 000 jenter giftes bort hver dag. Det er like mange mennesker som det bor i Tønsberg by. Og vi vet at barne-ekteskapene blir flere i områder som rammes av humanitære kriser, sa Brende.

Utenriksministeren lovet at Norge i 2017 vil satse ytterligere på:

  • Å forebygge, bekjempe og bearbeide seksuelle overgrep og kjønnsbasert vold
  • Å styrke kvinners rolle i krise og konfliktsituasjoner.

– I år vil vi også for første gang gi øremerket støtte til FN-organisasjonens UNFPAs nødhjelpsfond: 15 millioner kroner. Fondet gav i fjor reproduktive helsetjenester til nærmere to millioner syriske kvinner.  Dette sikret 98 000 trygge fødsler. 450 000 voldsutsatte syriske jenter og kvinner fikk hjelp i 111 krisesentre.


Skolegang bygger fremtid

Brende hadde også rom for litt selvransakelse på kvinnedagen og uttalte at «vi må bli bedre til å stille oss selv til ansvar overfor dem vi skal hjelpe». Utenriksministeren mente dette i særdeleshet gjaldt overfor kvinner.

– Kvinners behov må tas hensyn til, og kvinner må bli lyttet til – som ressurspersoner, ikke utelukkende som ofre. Dessverre er det slik at kvinner ofte må ta storparten av ansvaret for familie og samfunn når krisene rammer. Da må de også gis mulighet til å delta aktivt i humanitær respons og i arbeidet med gjenoppbygging, sa Brende – og rettet blikket mot en av regjeringens store satsingingsområder for norsk bistand:

Brorparten av de 37 millioner barna som ikke går på skole på grunn av kriser og konflikt er jenter. Det er bakgrunnen for at regjeringen satser spesielt på utdanning i krise, der åtte prosent av Norges totale humanitære budsjett går til utdanning.

– Det at jenter får gå på skole på lik linje med gutter er ikke bare en opplagt rettighet. Det gir en like opplagt økonomisk og sosial gevinst for ethvert samfunn. Jenters rett til utdanning står på toppen av dagsorden i dag den 8. mars – den står på toppen av dagsorden alle dager.

35 prosent av alle kvinner har vært utsatt for kjønnsbasert vold. Det er en sjokkerende

Utenriksminister Børge Brende snakket om norsk satsing på kvinners rettigheter i utviklingsland da han talte ved Nobels Fredssenter 8. mars. Foto: Astrid Sehl / UD

Kvinner, fred og sikkerhet

I regjeringens Handlingsplan for kvinner, fred og sikkerhet heter det at væpnede konflikter rammer sivilbefolkningen bredt, men at kvinner er spesielt utsatt. Kvinner på flukt er ofte offer for kjønnsbasert vold og diskriminering. Derfor må humanitær innsats utføres på en slik måte at den møter kvinners, menns, gutters og jenters ulike behov. Integrering av et kjønnsperspektiv i den humanitære innsatsen vil føre til en mer effektiv hjelp kan ytes.

Kilde: Regjeringen

Publisert: 08.03.2017 13:53:14 Sist oppdatert: 08.03.2017 13:53:14