Fredskorpset er direkte underlagt Utenriksdepartementet og driver utvekslingsordninger for unge nordmenn og for folk i land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. Bildet er fra et Fredskorpssamarbeid i Mosambik.

FK-direktør: Skulle gjerne hatt mer

Fredskorpset får 10 millioner kroner ekstra til flyttingen til Førde. Før sommeren anslo UD selv at prisen ville bli det firdobbelte.

I juni bestemte regjeringen at Fredskorpset skulle flyttes fra Oslo til Førde. I en utredning forut for dette anslo Utenriksdepartementet at prosessen ville koste mellom 45 og 50 millioner kroner. Anslaget inkluderer blant annet kostnader til planlegging, rekruttering av nye ansatte og parallell drift.

I statsbudsjettet som ble lagt fram torsdag, er det foreslått å øke driftsstøtten med 10,4 millioner kroner, fra 45,9 millioner i 2017, til 56,3 millioner i 2018.  Pengene “er i hovedsak knyttet til engangskostnader ved flytting til Førde”, heter det i budsjettdokumentet.

Dette er langt mindre enn UD selv anslo at flyttingen vil koste, medgir konstituert direktør i Fredskorpset, Hege Hertzberg.

– Vi vil prøve å klare oss med dette, men skulle gjerne hatt veldig mye mer, sier hun. 

 

Utgifter over flere år

– Internrapporten påpeker at de økte utgiftene vil strekke seg over flere år. Det var ikke aktuelt at alle utgiftene skulle dekkes i dette budsjettet. Det blir veldig viktig å sikre at FK får økte bevilgninger i årene som kommer, for å kompensere for økte reisekostnader og økt tidsbruk på reiser, sier Hertzberg.  

Førde har færre flyavganger enn Stavanger og Trondheim, som var de to alternative plasseringene av Fredskorpset som regjeringen vurderte. Dette innebærer flere overnattinger og mer reisetid, ifølge UDs rapport.

 

Ingen sluttpakkepenger

I forbindelse med flyttingen har det vært snakk om at de ansatte skal få tilbud om et sluttvederlag, inntil to års etterlønn, om de valgte å si opp. Det kan ikke 10,4 millioner ekstra budsjettkroner dekke, forklarer Hertzberg.

– Jeg mener imidlertid at sluttvederlag ikke er det beste virkemiddelet i vår situasjon. Slike sluttvederlag er ment for institusjoner som skal redusere antall ansatte. Det skal ikke vi, vi skal flytte, og vi ønsker å ha med oss så mange som mulig til Førde, sier hun.

– For oss er det viktig å stimulere til at folk blir værende.

Leder i fagforeningen Delta Fredskorpset, Susanne Brovold Hvidsten, forteller at hun ikke har rukket å se på statsbudsjettet ennå.

– Vi vil diskutere det på et møte fredag, forteller hun.

 

Én av ti blir med

Det statlige organet skal etter planen flytte vestover i løpet av 2018. Hvor mange av de omlag 40 ansatte som blir med, er ikke klart ennå. Av erfaring fra lignende flytteprosjekter, blir bare 10 prosent av ansatte med videre, ifølge UDs rapport.

Fredskorpset er direkte underlagt Utenriksdepartementet og driver utvekslingsordninger for unge nordmenn og for folk i land i Asia, Afrika og Latin-Amerika. I tillegg til driftsstøtten foreslår regjeringen å gi organisasjonen 142 millioner kroner neste år. Dette er samme beløp som i år. 

  • Les også:

Utdanning og helse er budsjettvinnerne

5,7 milliarder kroner til klima og miljø neste år?

 

Publisert: 12.10.2017 11.36.44 Sist oppdatert: 12.10.2017 11.36.45