Noen av codeathon-deltagerne diskuterer løsninger. Fra venstre: Matin Abdolghafari, Hodo Elmi Aden, Einar Ingebrigtsen, Markus Krautmacher, Mbolatiana Ramiliajoana, Snezana Jovic, Thomas Stein Sæbu, Ali Khan, Zahra Zavareh. Foto: Røde Kors

Røde Kors-dugnad for å varsle epidemier – kan redde liv

Frivillige har jobbet på spreng i Oslo for å skape et IKT-verktøy som kan brukes av Røde Kors til å redde liv. Når rottene begynner å dø, kan et pest-utbrudd være på vei. Mange tilfeller av diaré kan være et varsel om kolera. Umiddelbar varsling om slike symptomer, via sms, kan brukes for å hindre epidemier.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 05.10.2017 07.19.00

Et førtitall frivillige datautviklere, designere og forskere var forrige helg samlet til codeathon – en kodeskrivingsdugnad – hos Norges Røde Kors. Dag og natt skrev de koder til et nytt humanitært verktøy.

Ideen er at millioner av frivillige i små lokalsamfunn rundt om i verden kan varsle om symptomer på bestemte sykdommer via sms.  Den nye programvaren skal kunne sortere meldingene og automatisk varsle om det er fare for en alvorlig sykdomsutbrudd.

– Ved å bruke våre lokale frivillige skal helsetjenestene kunne gi bedre hjelp der det trengs og stoppe et utbrudd lokalt før det bli en epidemi, sier Tonje Tingberg, mangeårig nødhjelpsarbeider i Norges Røde Kors.

Sammen med kollega Anine Kongelf har hun over flere år utviklet ideen om Community Based Surveillance – lokalsamfunnsbasert overvåking.

 

Tidlig varsling

– Vi skal ikke overta ansvaret til nasjonale overvåkingssystemer. Vi kan hjelpe til med tidlig varsling og respons. Våre frivillige kan bare rapportere om noen viktige, utvalgte sykdommer, understreker Anine Kongelf.

Røde Kors’ mange frivillige er for det meste ikke utdannet som helsearbeidere. De må få opplæring i å identifisere noen få sykdommer, som for eksempel kolera og ebola i Vest-Afrika eller pest og meslinger i Madagaskar.

– I de fleste land har vi et nettverk av frivillige, noen ganger i svært avsidesliggende strøk. De har tillit i befolkningen og kjenner til lokale forhold. Det er disse som vi skal kunne mobilere for å redde liv, sier Kongelf og Tingberg.

 

Begynte for fem år siden

Opphavet til ideen om et hurtigvirkende varslingssystem kom da Røde Kors arbeidet med et kolera-utbrudd i Sierra Leone i 2012.

– Vi lærte opp 800 frivillige på 400 førstehjelpsposter i vanskelig tilgjengelige områder til å gjenkjenne symptomene på kolera og til å gi enkel behandling. De måtte notere ned det de oppdaget. Informasjonen som ble samlet inn var viktig for oss som skulle koordinere responsen og overvåkingen av sykdomsutviklingen. Problemet var at vi ikke fikk informasjon i nåtid, bare i etterkant, forteller Tingberg.

For å få inn informasjon raskere ga Røde Kors mobiltelefoner til 48 førstehjelpsposter for at de skulle kunne ringe inn om folk som hadde symptomer. Men det var bare pasienter som hadde havnet på lokale sykehus eller klinikker som ble registrert i den nasjonale helseoversikten.

 

"Der det trengs mest"

Kongelf påpeker at når en helsekatastrofe er under oppbygging er det avgjørende å kunne prioritere innsatsen der det trengs mest. Da må informasjon fra mangfoldige helseposter og sentere kunne sammenstilles.

For å teste ideen videre reiste hun til Haiti. I samarbeid med Haiti Røde Kors lærte hun opp 239 frivillige i kolera-symptomer og enkel behandling. De fikk telefoner for å melde fra på sms.

– Selv om det vare mye «støy» i dataen, kunne vi ved å samle informasjon se når kolera-utbrudd skjedde. Verktøyet vi jobbet med var tungvint å bruke, sier Kongelf.

Under ebola-krisen i Sierra Leone 2014-15 ble meldingssystemet igjen tatt i bruk, denne gang av 2200 frivillige, i tre distrikter. Igjen viste det seg at det tekniske verktøyet var for tungvint.

 

Videreutvikling

For å videreutvikle systemet ble det innledet et samarbeid med Madagaskar Røde Kors der det hvert år er utbrudd av pest. Norges Røde Kors og partnerne i forbundet i Geneve innså at med store mengder med sms-meldinger var det behov for å automatisere prosessen fra rapportering til analyser og generering av funn.

– Vi oppdaget gjennom en del utprøving og samtaler med ulike firmaer at software-løsningen vi trengte ikke finnes, og at vi måtte utvikle den selv. Samtidig måtte det være enkel å bruke for å kunne gjøres tilgjengelig for hele organisasjonen globalt, sier Kongelf.

Det var da de to ildsjelene kom på ideen: Hva om vi bruker en ny type frivillige fra IT-bransjen. Med støtte fra IKT Norge og Microsoft Norge ble det invitert til kodedugnad for å utvikle programvare forrige helg.

– Dette er noe helt nytt. Vi er ikke helt i mål. Men det er stort engasjement og folk fortsetter å bidra. Koden er åpen for alle, sier Kongelf som bærer en t-skjorte med påskriften «Information Saves Lives».

 

Oppskalering

Etter mer testing i høst er ideen at verktøyet skal oppskaleres og brukes av Røde Kors globalt.

IKT-Norge, som samarbeidet om kodedugnaden, tror at teknologi kan bidra til å løse alle FNs bærekraftsmål.

– Norsk IKT-bransje vil bidra til at bistandsarbeidet går raskere, mer effektivt og i tryggere former. Vi ønsker å bidra med en ny type frivillige for å gjøre Røde Kors sitt arbeid enklere – spesielt for Røde Kors-frivillige i felt, sier Heidi Austlid, administrerende direktør i IKT-Norge.

Publisert: 05.10.2017 07.19.00 Sist oppdatert: 05.10.2017 07.19.00