Flyktningen Erick Nzisabira (t.v) fra Burundi serverer en kunde, Innocent Kangwa i butikken. Foto: Newton Sibanda

Flyktninger i Zambia bidrar positivt

Den 25-årige flyktningen Erick Nzisabira fra Burundi driver en dagligvarebutikk i utkanten av Zambias hovedstad Lusaka. Funnene i en ny undersøkelse viser at flyktninger har et stort potensial til å bidra i Zambias økonomi.

Av Newton Sibanda / Lusaka Sist oppdatert: 24.04.2017 11.21.52

Nzisabira kom til landet for ett og et halvt år siden og begynte å jobbe for andre burundiere for å skaffe nok penger til å starte sin egen forretning.  Med sparepengene startet Nzisabira dagligvarebutikken, som i dag har et godt vareutvalg og mange kunder. Arbeidsplassen er også hjemmet hans. Han sykler til et engrosutsalg i det sentrale forretningsstrøket rundt ti kilometer unna for å bestille varer til butikken.

En fersk undersøkelsen som omhandlet flyktninger og økonomi, viser at nye og tidligere flyktninger bidrar positivt i Zambias økonomi på flere ulike måter, og de har potensial til å bidra enda mer hvis lovbestemmelser og andre hindringer fjernes.

Undersøkelsen ble gjennomført av The Institute of Economic and Social Research ved universitetet i Zambia i teknisk samarbeid med The Refugee Studies Centre ved universitetet i Oxford mellom oktober 2016 og januar 2017. De tok for seg kongolesiske, burundiske, somaliske og rwandiske flyktninger i tillegg til tidligere flyktninger fra Rwanda og Angola i urbane strøk. Også to landlige flyktningbosettinger, Mayukwayukwa i Kaoma-distriktet i den vestlige provinsen og Meheba i Kaulumbila-distriktet i den nordvestlige provinsen, var med i undersøkelsen.

Både nye og tidligere flyktninger deltar i økonomiske aktiviteter som gårdsbruk, drift av små butikker, håndverksarbeid, dyrehold og tjenesteyting gjennom formelt og uformelt arbeid.  

Flyktningene ansetter også zambiere til å jobbe for seg, spesielt i urbane strøk. Funnene i undersøkelsen viser at flyktninger klarer å overføre sine ferdigheter til lokalsamfunnene blant annet når det gjelder dyrking og forbruk av kassava og ris i bosettingsområder, og rwandere og burundiere i Zambia kan lage takstein av leire. 

Rwandere og burundiere har også kunnskap om hvordan man kan drive små forretninger i urbane strøk, noe zambiere kan lære av dem.

– Mange kommer og spør hvordan man kan drive en butikk, og jeg deler alltid mine erfaringer, sier Nzisabira.

Undersøkelsen setter også søkelys på utfordringer som hindrer flyktninger i å bidra for fullt i Zambias økonomi. Blant utfordringene er Zambias reservasjoner mot flyktningkonvensjonen fra 1951 (rettigheter for flyktninger, som retten til arbeid) og noen reguleringer i landets flyktninglov fra 1970.

Høye avgifter

Flyktninger behandles som andre utlendinger, som bare kan få arbeidstillatelse hvis det ikke finnes kvalifiserte zambiere. Avgiftene for investeringer og forretningstillatelser i tillegg til arbeidstillatelser, som også er tilgjengelige for flyktninger, er ofte høye.

Nzisabira forteller at anskaffelse av handelsbrev og andre dokumenter er blant utfordringene som møter de som ønsker å starte eller utvide en forretningsvirksomhet.

Undersøkelsen gir en anbefaling om å fjerne reservasjonene Zambia har mot flyktningkonvensjonen fra 1951, slik at flyktninger kan integreres for fullt og bidra positivt i landets økonomi.

Funnene fra undersøkelsen er nyttig informasjon for Zambias regjering, FNs høykommissær for flyktninger og andre interessenter når det gjelder å forstå flyktningers bidrag i landet.

Nytt lovforslag

Undersøkelsen kom på rett tidspunkt siden Zambias regjering for tiden jobber med et lovforslag om flyktninger. Laura Lo Castro, som er utsendt av FNs høykommissær for flyktninger, beskriver resultatene av undersøkelsen som en milepæl.

– Funnene vil hjelpe FNs høykommissær for flyktninger i vårt arbeid. Vi håper at også Zambias regjering vil benytte seg av resultatene når de skal planlegge fremtidens flyktningpolitikk, spesielt når det gjelder de mange reservasjonene mot flyktningkonvensjonen fra 1951, sier hun.

Zambia har tatt imot flyktninger siden 1966, og i dag bor 57 200 nye og tidligere flyktninger i landet.

 

Publisert: 24.04.2017 11.17.36 Sist oppdatert: 24.04.2017 11.21.52