Førde
Regjeringen har bestemt at Fredskorpset skal flyttes til Førde i Sogn og Fjordane. Det vil koste titalls millioner kroner. Flyttingen til Førde vil også koste mer enn Stavanger og Trondheim, som var de to andre alternativene til Oslo. Foto: Per Eide / Samfoto / NTB scanpix

Valgte den dyreste Fredskorps-løsningen

Regjeringen valgte det dyreste alternativet da den besluttet å flytte Fredskorpset til Førde. Flyttingen alene vil trolig koste 45-50 millioner bistandskroner. I tillegg vil driftskostnader trolig bli rundt en million kroner høyere årlig.

Av Tor Aksel Bolle Sist oppdatert: 26.06.2017 13.09.14

Det er Utenriksdepartementets egen utredning som viser at den vedtatte flyttingen av Fredskorpset fra Oslo til Førde vil koste adskillige titalls millioner kroner.

UD skiller i utredningen mellom ulike typer kostnader knyttet til at Fredskorpset etableres utenfor Oslo: etablerings- og overgangskostnader, personellkostnader knyttet til omstilling samt endrede driftskostnader knyttet til ny lokalisering. Noen er engangskostnader, andre er varige kostnader. 

Noen  av de økte omkostningene er knyttet til flyttingen uavhengige av sted, andre er høyere fordi regjeringen valgte Førde. I utredningen understrekes det at det er betydelig usikkerhet knyttet til en del av beregningene av kostnadene.  

1,3 millioner per årsverk

De umiddelbare utgiftene ved å flytte Fredskorpset til Førde vil ifølge UDs beregninger være på rundt 45 millioner kroner. Departementet baserer seg her på en evaluering fra 2009, som viste at omstillingskostnadene ved flyttinger av statlige arbeidsplasser lå på 650 000 til 1,4 millioner kroner per årsverk. Omregnet til 2016-tall tilsvarer dette mellom 0,8-1,8 millioner kroner per hele stilling. 

Anslaget fra UD baserer seg på at 35 årsverk må flyttes, noe som i tilfelle medfører merkostnader på et sted mellom 28 og 62 millioner kroner.

UD skriver at det er naturlige at flyttekostnadene vil ligge «et sted midt i dette intervallet». Det vil i tilfelle bety 1,3 millioner kroner i flyttekostnader per årsverk.

Betale for tomme lokaler

Av utredningen framgår det også at Fredskorpset må regne med «parallelle kostnader» i en periode. Det innebærer blant annet leie av kontorlokaler to steder. Fredskorpset har i dag har en leieavtale for sine lokaler i Oslo sentrum som løper helt fram til oktober 2020.

Det er en avtale som innebærer årlige leie på 2,7 millioner kroner og som ikke kan sies opp. Leien må altså betales selv om lokalene ikke blir brukt. Fredskorpset skal etter planen etableres i Førde i løpet av 2018. Det kan bety at 5-6 millioner bistandskroner vil bli brukt på å betale for leie av et tomt kontorlokale i Oslo.  

104 prosent økning i reiseutgifter

Mye av de økte kostnadene knytte til flyttingen er stort sett relativt kortvarige, en del er engangskostnader. Men det er også varige kostnadene knyttet til å etablere Fredskorpset i Førde. Reisekostnadene vil trolig mer enn dobles. Fredskorpset hadde i 2016 et reisebudsjett på 1 750 000 kroner.  

Hvis de ansatte i Fredskorpset skal opprettholde samme aktivitet, samme tilknytning og kontakt med «bistandsmiljøet, fagetater og det norske sivilsamfunnet» så må man øke reisebudsjettet med 104 prosent, ifølge UDs utredning.

En million mer i året

På grunn av få flyavganger fra Førde til Oslo blir det betydelig høyere reisekostnader enn det ville blitt ved en flytting til Stavanger eller Trondheim. Ansatte og besøkende vil også måtte bruke mer tid på å reise, blant annet vil det bli flere overnattinger på reise. Samtidig anslår UD at det er  betydelig billigere å leie kontorlokaler i Førde enn i Oslo, Stavanger og Trondheim.

 

Den samlede økningen i driftsutgifter knyttet til Førde sammenlignet med Oslo anslås derfor til rundt én million kroner i året. Det er 3-500 000 kroner mer enn anslaget for Trondheim og Stavanger. 

Betales av bistandsbudsjettet

Stortingets bevilgning til Fredskorpset var i 2016 188 millioner kroner, penger som hentes fra bistandsbudsjettet. Ekstrakostnadene knyttet til flyttingen av Fredskorpset vil etter alt å dømme også betales over bistandsbudsjettet.

Marius Nyheim Kristoffersen
Kari Elisabeth Kaski, Oslo SV. Foto: Marius Nyheim Kristoffersen

– Dårlig beslutning

 – Utfra et distriktspolitisk perspektiv vil en utflytting av Fredskorpset til Førde gi best effekt, sa kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner da regjeringen i forrige uke la fram sin beslutning om å flytte Fredskorpset til Førde.

Men SV Oslos 1. kandidat ved høsten stortingsvalg, Kari Elisabeth Kaski, mener regjeringen har tatt en dårlig beslutning. 

– Flyttingen til Førde bryter opp et sterkt og godt fagmiljø som Fredskorpset har brukt mange år på å etablere. Jeg synes regjeringen viser liten respekt for dette miljøet og jobben de gjør. Vi vet fra tidligere flyttinger at det tar mange år å få bygge opp et fagmiljø på nytt og det har regjeringen etter min mening tatt for lite hensyn til, sier Kaski.  

SV-politikeren mener også det er uheldig at bistandspenger brukes for å oppfylle norske distriktspolitiske mål.

– Det er ikke bra og noe vi vil følge med på fremover. Jeg synes også det er pinlig av regjeringen å gjemme seg bak at av de ønsker å flytte flere arbeidsplasser ut av Oslo,  de har etablert langt flere arbeidsplasser i Oslo i løpet av de siste fire årene. Jeg tror dette først og fremst dreier seg om at det snart er valg og regjeringens ønske om å vise at de tar kritikken mot sentraliseringen på alvor, sier Kaski.  

Publisert: 26.06.2017 13.09.13 Sist oppdatert: 26.06.2017 13.09.14