En fjernstyrt gruveindustri: hva kan følgene bli for utviklingsland? Ble diskutert på årets Mining Indaba i Sør-Afrika. Foto: Kaimara studios

Framtidens gruver i Afrika gir mindre skatt, færre arbeidsplasser

Afrikanske land snubler over hverandre i kampen om å lokke til seg gruveselskaper. Behovet for arbeidsplasser og skatteinntekter er drivkraften. Store teknologiske endringer, med økt automatisering, kan slå beina under disse ambisjonene. Faren for konflikt øker.

Av Maria Dyveke Styve / Cape Town Sist oppdatert: 15.02.2017 07:01:01

Gruveselskaper, investorer, fond og statlige myndigheter har nylig vært samlet til gruvetoppmøte i Cape Town, Sør-Afrika. De siste årene har også bærekraftig utvikling og hvordan gruveindustrien påvirker lokalsamfunn blitt en del av samtalen. Afrikanske land har behov for å skape hundretusenvis av nye arbeidsplasser hvert år for å unngå at den store ungdomsarbeidsløsheten vokser enda mer.

70% av jobber kan gå tapt

Howard Mann og Aaron Cosbey ved det kanadiske International Institute for Sustainable Development hadde ikke oppløftende nyheter for Afrikas ledere. De har studert hvilke følger automatisering i gruveindustrien kan få for utvikling og økonomisk vekst.

– Det er en økende motsetning mellom forventningene som stater har til de positive ringvirkningene av gruveindustrien, og entusiasmen mange store gruveselskaper nå viser for automatisering,  sier Mann. 

Ifølge studien deres kan så mye som 70 prosent av jobber i gruveindustrien forsvinne, fordi gruver som åpnes nå i økende grad bruker automatisert teknologi.[1] Arbeidsplassene som står på spill gjelder spesielt ufaglærte arbeidere, ettersom både utstyr og lastebiler nå kan fjernstyres. De påpeker at hvis 70 prosent av arbeidsplassene blir borte, betyr det også at bidraget fra disse arbeiderne til den lokale økonomien i form av forbruk forsvinner, og det blir færre jobber som indirekte blir støttet av gruveindustrien. Med færre arbeidere går også statens skatteinntekter fra inntektsskatt ned. På den positive siden er de nye produksjonsmåtene ofte mindre miljøskadelige, og med mer automatisert teknologi reduserer man risikoen for fatale ulykker. Det store spørsmålet blir hvor mye et utviklingsland kommer til å sitte igjen med.

Svekkes utviklingen?

– Det er svært stor forskjell på hvordan gruver i rike land og utviklingsland bidrar til økonomien i vertslandet, sier Coseby.

Studien gikk i dybden på en gruveoperasjon i et OECD-land og i et utviklingsland, og viste at 91 prosent av det gruven i OECD-landet trengte kom fra lokale anskaffelser. Det tilsvarende tallet for utviklingslandet kun var 21 prosent. Det betyr at gruveoperasjoner i rike land i mye større grad bidrar til lokal utvikling gjennom å stimulere økonomisk virksomhet i vertslandet enn det de gjør i utviklingsland.

Paradokset er at fordi mange utviklingsland har en mindre diversifisert økonomi og en mye større avhengighet av utvinningsindustrien så vil konsekvensene av automatisering bli mye større. Mens automatisering av gruven i OECD-landet kun hadde neglisjerbar innvirkning på brutto nasjonalprodukt (BNP) i vertslandet, så anslår Mann og Coseby at automatisering av én enkelt gruveoperasjon i utviklingslandet vil kunne føre til et fall på rett under fire prosent av BNP.

Mens vertslandet ønsker flest mulig jobber og mest mulig lokal økonomisk utvikling, vil automatisering skape alvorlige utfordringer som kan bidra til å øke spenningene som allerede eksisterer i mange gruvesamfunn.

– Gruveselskapene må blir flinkere til å bidra til prosjekter som kan skape lokal økonomisk utvikling. I dag er altfor mye knyttet direkte til gruvevirksomheten, men for at det skal bli bærekraftig over tid trengs det prosjekter som er uavhengige av gruven, sier Mann.

Gapet mellom forventingene fra staten og lokalsamfunn på den ene siden og gruveselskapene på den andre øker, mens lite er så langt gjort for å utvikle alternative løsninger.

Mer statlig eierskap

Howard Mann pekte på man kan forvente at utviklingsland i større grad kommer til å stille krav om mer lokal foredling av ressurser og høyere skattlegging for å kompensere for tapet av arbeidsplasser og lokal utvikling. Han ser for seg at flere utviklingsland kommer til å ønske mer statlig eierskap i gruveindustrien, og at det er sannsynlig at industrien over de neste 10-15 årene kommer til å gå mer i retning av strukturen vi ser i oljeindustrien, der store statlige selskap er vanlig.

– Dersom ikke statlige myndigheter raskt utvikler en strategi for å takle de store utfordringene som automatisering vil skape i gruveindustrien over de neste 10-15 årene, så ser framtidsutsiktene dystre ut, avslutter han.

 


[1] Studien brukte scenarioer på mellom 30% og 70% tap av arbeidsplasser for å anslå konsekvensene. Mange selskaper anslår av de kan kutte så mye som 80% av arbeidsplasser.

Investing in African Mining Indaba

I februar hvert år fylles Cape Towns internasjonale konferansesenter til randen av representanter for gruveselskaper, investorer, fond og statlige myndigheter som alle er kommet for å diskutere gruveindustrien på det afrikanske kontinentet. I fire dager dekker programmet alt en kan tenke seg av utfordringer og framtidsutsikter for industrien, og i kulissene møter investorer representanter for selskaper og myndigheter i land der de ønsker å plassere pengene sine. De siste årene har også bærekraftig utvikling og hvordan gruveindustrien påvirker lokalsamfunn blitt en del av samtalen.

Publisert: 15.02.2017 06:52:42 Sist oppdatert: 15.02.2017 07:01:01