Donald Trump har tatt til orde for mer proteksjonistisk handelspolitikk kan påvirke den globale kapitalflyten og forsterke bekymringene. Bildet er fra Frankfurt med Den europeiske sentralbanken i bakgrunnen. Foto: NTB scanpix

Bekymret for kraftig gjeldsvekst globalt

Den globale gjelden økte i løpet de ni første månedene i fjor til 325 prosent av verdens brutto nasjonalprodukt. Økende rente og dyrere dollar legger press på kreditorene.

Av NTB og Jan Speed Sist oppdatert: 05.01.2017 06:48:26

Over 1.300 milliarder dollar i obligasjoner og lån forfaller i løpet av året, inkludert 48 milliarder dollar i Kina og 32 milliarder dollar i Mexico, ifølge en kvartalsrapport fra Institute of International Finance, en bankgruppe med base i Washington.

– Med økende lånekostnader i modne og fremvoksende markeder i kjølvannet av presidentvalget i USA, er bekymringen for den voksende gjelden igjen kommet i forgrunnen, advarer instituttet.

Kraftig økning

Den globale gjelden økte med hele 11.000 milliarder dollar i løpet av de tre første kvartalene i 2016. Dempet vekst, «fortsatt svak fortjeneste for bedriftene» og en sterkere dollar er viktige faktorer som bidrar til bekymringen. Det gjelder ikke minst for «regjeringer og bedrifter med stort behov for refinansiering», heter det videre i rapporten. At Donald Trump har tatt til orde for mer proteksjonistisk handelspolitikk kan påvirke den globale kapitalflyten og forsterke bekymringene, står det videre.

Usikkerhet rundt brexit utgjør også en risiko for markedet og mulig økte lånekostnader, særlig med tanke på Londons sentrale rolle som långiver.

Gjeldsveksten har vært størst for statsgjeld, som har økt med 5.300 milliarder dollar til drøyt 60.000 milliarder. Ikke-finansiell sektor har økt gjelden med 2.600 milliarder til 63.000 milliarder dollar.

Frykt i Afrika

Selv om det er industrilandene som har størst gjeld målt i dollar er det flere afrikanske land som sliter med å betjene det de har av gjeld. Mosambik sliter etter at det i fjor ble avslørt at staten hadde garantert for tre gigantlån som ble brukt til kjøp av utstyr til sikkerhetstjenestene og et tunfiskselskap. Statsoljeselskapet i Angola, Sonangol, sliter med tilbakebetaling av lån på grunn av den lave oljeprisen og dårlig prosjektstyring. Mange frykter at en milliardutbygging av atomkraft i Sør-Afrika vil ytterligere forverre landets finanssituasjon. Bistandskutt i land som Uganda, Malawi og Tanzania har økt presset på landenes økonomi og økt statens behov for lånopptak. En presset verdensøkonomi gjør det vanskeligere for utviklingsland både å skaffe finansiering og til å tiltrekke seg investeringer.

Les også om norsk bistand til finanssektoren:

Publisert: 05.01.2017 06:48:26 Sist oppdatert: 05.01.2017 06:48:26