Basir Seerat/UNAMA
Økende ulikhet i inntekt og formue rangeres som nummer én blant truslene som listes opp i Global Risk Report 2017. Foto: UN Photo/Basir Seerat

Voksende økonomisk gap gjør elitene nervøse

Forskjell mellom fattig og rik er den viktigste trusselen verden må håndtere de neste ti årene, ifølge Verdens økonomiske forum.

Av Johan Falnes / NTB Sist oppdatert: 11.01.2017 12:48:08

Økende ulikhet i inntekt og formue rangeres som nummer én blant truslene som listes opp i Global Risk Report 2017.

Rapporten ble lagt fram i London onsdag som en aperitiff før Verdens økonomiske forum (WEF) i Davos, møtet der flere tusen ledere fra politikk og næringsliv samles.

I rapporten advares det mot «mangel på solidaritet» mellom de rikeste og de som er lenger ned på rangstigen.

Krever reform

WEFs analyse bygger på en spørreundersøkelse der 750 ledere og eksperter fra hele verden har deltatt.

I rapporten understrekes det at styrket økonomisk vekst ikke vil være nok til å løse problemet med økende forskjeller. Framveksten av antielitistisk populisme tilsier ifølge WEF at man er forbi dette nivået, og at «reform av den markedsbaserte kapitalismen må tilføyes til dagsordenen».

Mye større vekt må legges på «den økende økonomiske usikkerheten som preger mange menneskers liv». Blant grepene som foreslås, er en styrking av velferden, mer lokaldemokrati og tiltak for å sikre at flere får nyte godt av ny teknologi.

Økende press

I risikorapporten fortelles en historie om økende press i flere deler av verden siden finanskrisen.

– Vi har vært vitne til økende økonomisk ulikhet de siste årene. Veksten har stagnert, og mange av tiltakene som er gjennomført siden finanskrisen, har bidratt til å øke forskjellene, uten at de har ført til noen betydelig styrking i den økonomiske veksten, sier Margareta Drzeniek Hanouz, leder for risiko og konkurransekraft i WEF.

Ett av problemene er at sentralbankene har satt i gang seddelpressen for å få fart på økonomien igjen. Ifølge WEF har de nye pengesedlene stort sett gått i lommen på eierne, mens ansattes lønninger kun har vokst veldig langsomt.

Krisetiltakene har ikke gitt gode nok resultater for vanlige folk, mener WEF-styremedlem Richard Saman.

– Vi trenger en annen miks av prioriteringer i den økonomiske politikken, sier han.

Frykter nasjonalisme

Når toppene samles i Davos neste uke, er det etter et år der sjokk som brexit og Donald Trumps valgseier har dominert nyhetene. Men motstanden mot status quo vokser i hele verden, advares det i WEFs rapport.

Noen går så langt som til å kalle det et «vippepunkt», og ved siden av de økende økonomiske forskjellene identifiserer WEF både politisk polarisering og voksende nasjonalisme som noen av de viktigste truslene framover.

– Politikere har vansker med å svare på den mer følelsesbaserte debatten som nå finner sted, advarer Hanouz. 

Publisert: 11.01.2017 12:48:08 Sist oppdatert: 11.01.2017 12:48:08