©2016 Ron Sachs from Consolidated News Photos All Rights Reserved  2016, 44th President, America, American, Americas, Arts Culture and Entertainment, Barack Obama, Chief Executive, Commander-in-Chief, Democrat, Democratic, North America, POTUS, President Obama, Presidential Medal of Freedom, U.S., US, USA, United States, United States of America, White House, award, civilian, government, leaders, medal, meeting, national, news, people, political, politicians, politics, presidential, #ENT, SHO
Bill og Melinda Gates da de fikk tildelt president Obamas "frihetsmedalje" i november 2016. Gjennom sitt fond har ekteparet bidratt med milliarder av dollar til forskning og helsetiltak i mer enn 100 land. Foto: Ron Sachs/CNP/Polaris/NTB scanpix

Gates frykter nye typer epidemier og bio-terror

Mange av de verste sykdommene i verden vil snart være utryddet. Men nye uforutsette epidemier og bio-terror utgjør en betydelig trussel, mener Bill og Melinda Gates. Den private stiftelsen samarbeider tett med Norge om globale helsetiltak.

Av Nina Bull Jørgensen Sist oppdatert: 16.02.2017 13:50:09

Bill Gates reiser fredag til den internasjonale sikkerhetskonferansen i München. Der vil han delta i en diskusjon om globale trusler mot befolkningers helse. Også statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide vil delta. 

Verden har stor grunn til å frykte en ny form for terrorisme, nemlig bio-terrorisme, mener Bill Gates. 

"Polio vil snart være historie. Malaria vil være bekjempet innen vår levetid. Ingen vil dø av aids lenger. De færreste vil få tuberkulose. Barn over hele verden vil få riktig ernæring. Og at et barn dør i utviklingsland vil være like sjeldent som at et barn dør i den rike verden. "

Dette skriver Bill og Melinda Gates i sitt årlige nyhetsbrev der de redegjør for  både framskritt og utfordringer innen Gates-stiftelsens satsingsområder. Etter å vise til store framskritt på områder som vaksinering, barnedødelighet og familieplanlegging, trekker paret fram ett punkt hvor de mener verden ”rett og slett ikke er forberedt”. 

Den usynlige fienden

Å bekjempe framtidas pandemier vil være en "vanskeligere prøvelse enn noe vi har opplevd tidligere", skriver det berømte ekteparet videre. De hevder at et storstilt bio-terroristangrep  vil være "en sikkerhetstrussel like stor som enhver annen konflikt", og at det sannsynligvis vil skje innen vår levetid. 

”Trusselen om en global pandemi med potensielt ekstremt ødeleggende konsekvenser er reell, enten det er naturens verk eller målrettet gjennom bio-terrorisme. Krigssoner og sårbare stater har vist seg å være de vanskeligste stedene å eliminere epidemier, og det er også noen av de mest sannsynlige stedene for dem å begynne.”

Krever større internasjonalt samarbeid

Bill Gates mener det vil kreve større internasjonalt samarbeid for å takle truslene både fra bio-terror og sykdommer naturen selv står for, fordi epidemier "ikke respekterer grenser."  Og han mener at det haster.

”Den usynlige fienden må bekjempes før den kommer til syne. Vaksiner må utvikles før en ny stor epidemi utspiller seg”, er budskapet Gates vil ta med seg til München.

Bill og Melinda Gates Foundation er en del av koalisjonen for beredskap og innovasjon mot epidemier (CEPI), som blant annet fokuserer på å skape vaksiner som kan stoppe utbruddet av framtidas potensielle sykdommer. I januar ble det kjent at CEPIs hovedsete vil bli lagt til Norge, og at den norske regjeringen vil bidra med hele 1 milliard kroner til denne satsingen.

Foto: Forsvarets Forskningsinstitutt

Bio-terrorisme ikke helt nytt

Trusselen fra bioterrorisme er ikke ny, viser en rapport fra Forsvarets Forskningsinstitutt.

”Biologiske trusler kan utgjøre en risiko for Forsvaret så vel som sivile. Det er derfor avgjørende å forstå og evaluere de biologiske truslene og deres potensielle områder for misbruk.”

Dette påpekes i rapporten, The threat of bioterrorism: Identifying the unknown, som ble publisert av Forsvarets Forskningsinstitutt i 2012.

Rapporten viser til studier av 29 konkrete biologiske angrep utført i perioden 1900 til 2003, de fleste utført av individer med forsknings- eller medisinsk bakgrunn. I noen tilfeller er det brukt brukt HIV-infisert blod eller bakterier som gir matforgiftning, som for eksempel Salmonella og Shigella, for å ramme så mange som mulig i en målgruppe. 

Perioden mellom andre verdenskrig og 1970-tallet blir beskrevet som bio-våpnenes ”golden age”. Biologiske stoffer som forårsaket miltbrann, pest, kopper og ulike typer forgiftning ble ansett som de mest egnede og fryktede biologiske våpnene brukt av både USA, Sovjet, Tyskland, Japan, Storbritannia og Canada.

Moderne strategier for DNA-syntese har gjort det i prinsippet mulig å gjenskape alle kjente virus uavhengig av om de eksisterer naturlig, forklarer rapporten videre.

”Et av de første trinnene i å håndtere en biologisk krise er å fastslå om en biologisk hendelse er en reell trussel, en spøk eller et naturlig utbrudd”, skriver forskerne Janet Martha Blatny og Per Leines Lausund. 

Trusselen fra bio-terrorisme blir også omtalt i en artikkel fra Tidskriftet den Norsk Legforenings i 2005.

“I den senere tid er det gjort flere suspekte funn av planteproteinet ricin, blant annet i det amerikanske senatet i februar 2004. Stoffet er gitt stor oppmerksomhet i mediene, av frykt for at det kan brukes i forbindelse med bio-terrorisme og biologisk krigføring. Ricin er et meget toksisk planteprotein som dreper celler ved å inaktivere ribosomer. Det er dødelig i små doser og har potensial for bruk både i medisinsk behandling og i forbindelse med bio-terrorisme”, skriver forskerne skriver forskerne Gudrun Høiseth og Sjur Olsnes.

Publisert: 16.02.2017 13:50:09 Sist oppdatert: 16.02.2017 13:50:09