Produkter fra solenergiselskapet d.light
Norfund og KLP investerer i småskala solenergi som kan gi lys i husholdninger uten strøm, gjennom det amerikanske selskapet d.light. Dette er et av selskapets produktpakker. Foto: Robert House / d.light

Småskala solenergi skal gi lys i strømløse hjem

Norfund og pensjonsselskapet KLP investerer i små solenergianlegg for husholdninger i Afrika og Asia som mangler tilgang til strømnettet. Norfund har tidligere tapt på en lignende investering.

Av Asle Olav Rønning Sist oppdatert: 27.01.2017 06:42:54

620 millioner mennesker i Afrika sør for Sahara har ikke tilgang på strøm, ifølge det internasjonale energibyrået IEA. Særlig på landsbygda er det for mange ikke mulig å knytte seg til det nasjonale strømnettet.

Norske investeringer i fornybar energi i Afrika har særlig kommet i større kraftanlegg som produserer strøm som sendes ut gjennom nasjonale distribusjonsnett.

Nå går Norfund og livsforsikringsselskapet KLP også inn i småskala solcelleanlegg. ved å investere 42 millioner kroner i det amerikanske selskapet d.light. Målgruppen er husholdninger uten tilknytning til strømnettet.

Det amerikanske selskapet er aktivt i både Afrika og Asia, og har nå som strategi å satse sterkere i afrikanske land.

Opplevde parafin-ulykke

d.light har kontorer i USA, Kenya, Kina og India. Det oppgir selv å ha solgt 15 millioner soldrevne lamper og andre produkter verden over.

Sam Goldman er en av to grunnleggere av selskapet. Goldman opplevde ifølge selskapets nettsider som frivillig deltager i det amerikanske fredskorpset i Benin, at en av hans naboer ble stygt forbrent i en ulykke med en parafinlampe.

To år senere var Goldman med på å starte d.light for å bidra til å gi flere mennesker i fattige land tilgang på trygg og ren energi i hjemmene sine.

Økning for off-grid

Off-grid er på fagspråket uttrykket som brukes om strømløsninger for enkelthus eller grupper av husstander som ikke er på strømnettet. I fagmiljøene er det delte meninger om storskala investeringer eller småskala er den beste måten å nå ut til flest mulig strømløse på. Noen mener at en kombinasjon er det beste.

Små solcellepaneler kan gi nok strøm til lys, et radioapparat og lading av mobiltelefon. Nye LED-lyspærer trenger mindre strøm enn tradisjonelle lyskilder og solcellepaneler og batterier har blitt billigere.

– Vi tror at fremtidens energi-mix også vil måtte inkludere off-grid-løsninger, særlig for husholdninger og bedrifter i rurale strøk. d.light er derfor et viktig tilskudd til vår energi-portefølje, som ellers hovedsakelig består av storskala prosjekter tilknyttet nasjonale nettverk, sier avdelingsleder for ren energi i Norfund, Mark Davis, i en pressemelding.

Har tapt penger

Norfund har tidligere brent seg på investeringer i off-grid-løsninger innen solenergi. I 2011 investerte Norfund i selskapet Tough Stuff, som var bygd opp av en optimistisk britisk gründer og skulle levere solcelledrevne lamper til strømløse afrikanske husholdninger. Se Bistandsaktuelts artikkel.

Selskapet endte i konkurs og i sitt årsregnskap for 2013 avskrev Norfund 31,2 millioner som tapt på denne investeringen.

– Markedet har endret seg mye siden da, sier Davis til Bistandsaktuelt.

Davis legger til at Norfund har et mandat til å ta risiko, og at man noen ganger taper penger. Norfund mener at de teknologiske løsningene har tatt mange skritt framover, og at dagens produkter har høyere kvalitet enn tidligere.

Nye betalingsløsninger

Nye betalingsløsninger gjør det lettere for selskapene som selger solenergiprodukter å drive lønnsomt. Kundene i d.light kjøper solcelleanlegget på kreditt og betaler ned gjennom bruk. Selskapet bruker betalingsløsninger basert på mobiltelefon.

d.light er et kommersielt selskap, men har ifølge Norfund ennå ikke utbetalt utbytte. Det er ikke et aksjeselskap og oppgir ikke økonomiske nøkkeltall på sine hjemmesider.

Investeringen fra Norfund og KLP skal særlig bidra til å styrke selskapets strategi for øke salget av komplette solenergiløsninger. Slike systemer kan omfatte en lyskilde, en radio og en ladestasjon for mobiltelefon.

Off-grid

- Off-grid er på fagspråket uttrykket som brukes om energiløsninger for enkelthus eller grupper av husstander. Ofte er de basert på solcellepaneler.

- Tilhengerne av off-grid mener at dette er den beste måten å nå flest mulig strømløse på.

- Mange norske hytteeire uten nettstrøm har slike solcellesystemer på hyttene sine.

- Ifølge tidsskriftet The Economist har off-grid-løsninger basert på solenergi vokst raskt i Afrika sør for Sahara. Så mange som 600 000 husstander kan nå ha slike småskala løsninger.

- Små solcellepaneler kan gi nok strøm til lys, radioapparat og lading av mobiltelefon. De er basert på batteri som lades opp gjennom dagen.

- Veksten i off-grid-løsninger med solenergi er delvis knyttet til nye betalingsløsninger, der eierne betaler ned kostnadene til anlegget etter hvert som de bruker det.

Heidi Finskas, KLP.
Heidi Finskas er direktør for samfunnsansvar i KLP. Foto: KLP

KLP vil investere 850 millioner i ren energi

Livsforsikringsselskapet KLP har satt av 850 millioner kroner til investeringer i ren energi i utviklingsland, men må vente på gode prosjekter.

Av Asle Olav Rønning

KLP (Kommunal Landpensjonskasse) forvalter pensjonspengene til norske kommuneansatte, og er med en forvaltningskapital på 589 milliarder kroner Norges største livsforsikringsselskap.

– Vi ser klimaendringer som en av de store utfordringene i dag. Ren energi er en viktig brikke i arbeidet mot klimaendringer. Ren energi er også en viktig brikke i bekjempelse av fattigdom, sier direktør for samfunnsansvar i KLP, Heidi Finskas.

Samarbeider tett med Norfund

Selskapet har forpliktet seg til å investere 850 millioner kroner i ren energi i utviklingsland, og har nå investeringer til en verdi av 229 millioner kroner i solenergi i Kenya, Sør-Afrika, Rwanda, Mosambik og Honduras. Alle investeringene skjer i fellesskap med Norfund.

Også den siste investeringen, i selskapet d.light, foretas gjennom det felles investeringsselskapet KLP Norfund Investments.

– Må være tålmodige

Samarbeid med Norfund om investeringer i ren energi startet i 2012. Ren energi-investeringene skal være lønnsomme, men kan ha noe høyere risiko enn KLPs ordinære investeringer. Finskas sier at tempoet i investeringene er svært avhengig av tilgang på gode prosjekter.

Det er et stykke igjen til målet om 850 millioner kroner i investeringer i ren energi er nådd.

– Vi skulle gjerne sett at det gikk enda fortere. Men vi må smøre oss med tålmodighet, sier hun til Bistandsaktuelt.

KLP har også omfattende investeringer i mikrofinans, samt et samarbeid med Norfund om investeringer i finanssektoren i utviklingsland. Finskas sier at målet er at disse investeringene skal være positive bidrag til samfunnsutvikling og bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål.

Ved siden av direkte investeringer i ren energi og finans i utviklingsland, har KLP et omfattende etisk regelverk som legger rammer for ordinære investeringene.

Publisert: 27.01.2017 06:42:53 Sist oppdatert: 27.01.2017 06:42:54