I 20 år har Norge, gjennom det statlige investeringsfondet Norfund, bidratt til å skape arbeidsplasser og styrke næringslivet i utviklingsland. Vi ser gode resultater, og det inspirerer til fortsatt satsing, sier utenriksminister Børge Brende. Foto: Jan Speed

Norfund satser på vekst tross urolige tider

Mindre politisk stabilitet, økte gjeldsproblemer i flere land og voksende ulikhet innad i land, mens forholdene for næringslivet blir lettere mange steder. Dette er situasjonen for Norfunds investeringsmarkeder i det fondet markerer 20 år som utviklingsinvestor.

Av Jan Speed Sist oppdatert: 08.09.2017 05.48.17

– Norfund har en nøkkelrolle i arbeidet med å avskaffe ekstrem fattigdom i verden, sa utenriksminister Børge Brende da han torsdag talte på Norfunds jubileumskonferanse i Oslo.

– Bistand må brukes på en mer effektiv måte. En krone som gis til Norfund, gir seks kroner i avkastning. Vi er nødt til å hjelpe utviklingsland til selv å skape bærekraftig vekst. Derfor har vi økt støtten til godt styresett og jobbskaping. I løpet av de siste 4 årene har støtten til Norfund over bistandsbudsjettet økt med 25 prosent, sa Brende.

Han håpet om at Stortinget vil sørge for at fondet får en kapitaløkning på 50 prosent i den kommende stortingsperioden.

– Da vil vi kunne gjøre fem ganger mer enn vi gjør i dag, sa Kjell Roland, administrerende direktør i Norfund.

 

Utfordrende marked

Likevel innrømmet Roland at det var en del utfordringer:

  • I løpet av de siste ti årene har den politiske situasjonen forverret seg i mer enn 60 prosent av landene der Norfund har investeringer.
  • Offentlig gjeld øker i mange land. Det gjør for eksempel at staten ikke kan betale for energien som Norfund-støttede private kraftstasjoner produserer.
  • Vestlige banker trekker seg ut av Afrika.
  • Ulikhetene øker i en rekke fattige land.

På den mer positive siden trekker Roland fram at:

  • I mer enn 50 prosent av landene der Norfund er engasjert er det blitt lettere for næringslivet å operere.
  • Handel mellom land i sør øker
  • Nasjonale pensjonsfond i land i Afrika begynner å investere i eget land

– Vårt mål er å finansiere bedrifter som kan vokse, sa Roland.

Utenriksministeren mener Norfund går foran.

– Norfund var en av de første investorene som tok risikoen med å investere i vindparken Lake Turkana Wind Power i Kenya. Da prosjektet var vel i gang, kom store aktører som Google etter. I dag står 365 vindturbiner klare til å produsere 15 prosent av Kenyas strømbehov. Lake Turkana er et eksempel på en satsing som forener fornybar energi, fattigdomsbekjempelse og samfunnsbygging, sa Brende.

 

Må skape arbeidsplasser

– Den mest effektive måten å bekjempe fattigdom på er å skape arbeidsplasser, sa Brende.

Han trakk fram at mangel på og ustabil tilgang til energi er et av de største hindrene for utvikling i fattige land.

– Det er stor mangel på risikokapital som kan brukes til å initiere og gjennomføre planer for bygging av nye kraftverk med ren energi. Dersom utviklingslandenes energibehov skal dekkes, må både offentlige og private investeringer økes, sa Brende.

 

Handel og investeringer

Det samme budskapet hadde Alan Kyerematen, minister for handel og industri i Ghana:

– Den største utfordringen vi har er fattigdom og arbeidsløshet. Vi er nødt til å støtte privat næringsliv for å kunne skape jobber, sa Kyerematan.

– Vi har et ambisiøst program. Vi har klart oss bra med bistand gjennom årene, men nå må vi se framover og fokusere på handel og investeringer, sa han.

  • Les mer:

Arkitekten bak Kinas globale utbygging

Rolands reiseråd

Mikrofinans utrydder ikke fattigdom

Publisert: 07.09.2017 12.43.26 Sist oppdatert: 08.09.2017 05.48.17